Tevhid Kitap

Allah'ın Dinine Hizmet Et! - Halis Bayancuk Hoca

165

Allah'ın Dinine Yardım Et! - Halis Bayancuk Hoca Allah’ın insan Müslüman olduktan sonra insana bahşetmiş olduğu en büyük nimet insana kendi dinine hizmet etme fırsatı vermesidir. Bundan daha büyük bir nimet Müslüman için olamaz. Yani Allah (cc) Tevhidden sonra bir de dinine hizmet etme fırsatlarının senin önüne açıyorsa bil ki Rabbin seni seviyor. Rabbinin bu sevgisini gereksiz davranışlarla geri çevirme. Müslümanların işlerinin küçüğü büyüğü olmaz. Sen hangisini yaparsan yap onların sıkıntılarını giderdiğin için kıyamet gününde Allah (cc) senin sıkıntılarını giderecek. Sen Müslüman kardeşlerine yardımcı olduğun için Allah’ta (cc) kıyamet gününde ve dünyada sana yardımcı olacaktır. Resûlullah (sav) Müslim’in rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki: “Kim Müslümanların dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse Allah (cc) onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir.” Sen mescidi temizlediğin zaman, sen kermese çıktığın zaman, sen nöbet tuttuğun zaman Müslümanların bir sıkıntısını gideriyorsun. Bununla beraber alemlerin Rabbi olan Allah’ın dinine yardım etmiş oluyorsun. Belki kıyamet gününde en sıkıntılı olduğun dönemde senin dünyadayken isteksiz davranmış olduğun bir amelin bir Müslümanı o sıkıntıdan kurtaracağını göreceksin ve o gün pişman olacaksın. Keşke bende dünyada iken istek ve ihlas ile bu işleri yapsaydım diye. Allah’ın dinine hizmet etmenin küçüğü büyüğü veya basiti olmaz. Allah (cc) İbrahim ve İsmail’e (as) Kabe’yi onarmalarını ve inşa etmelerini söyledikten sonra onlara şöyle bir emirde bulunuyor: “Ey İbrahim ve İsmail benim evimi orada rüku yapacak, secde edecek ve itikafta bulunacak insanlar için temizleyin.” Allah İbrahim gibi bir Peygambere mescit temizletmiştir. Yani İbrahim Peygamber Allah’a ‘Ben ki Peygamberlerin şahıyım, ben ki Muhammed’in bile kendisine imtisan ettiği İbrahim’im, ben ki Müslümanların atasıyım. Müslümanların mescidini temizlemek bana mı düştü?’ dememiştir. Allah’ın (cc) emrine imtisal ediyor ve Allah’ın (cc) evini temizliyor. Müslümanların işlerine ait olan şeyleri küçümsememek gerekiyor. Habeşli zenci bir kadın Peygamber döneminde Peygamberimize gidiyor ve “Ey Allah’ın Resûlü bana mescitte kalacak bir yer ver. Ben orada yatayım hem de mescidi temizleyeyim.” diyor. Ve kadın üstüne mescidi temizleme işini alıyor. Bu kadın vefat ediyor. Rivayet eden ravi aynen şu ifadeyi kullanıyor. “Kadını küçümsediler” diyor. Yani şimdi bu kadını gidip Peygambere haber vermeye gerek yok dediler ve gömdüler. Sabah olunca Peygamber nerede o kadın diye sordu. “Ey Allah’ın Resûlü o kadın öldü. Gece olduğu içinde biz seni rahatsız etmek istemedik.” Peygamber (sav) sahabeye toplanın dedi. Onları götürdü ve kabristanda onlara cenaze namazı kıldırdı. (Buhari, Müslim) Normalde Peygamberimizin böyle bir uygulaması yok. Yani kabirlerde namaz kılınmaz normalde. Ama Peygamber (sav) kabristanda bu kadına namaz kıldırdı. Sonra dedi ki: “Ey insanlar bu kabirler karanlık ile doludur. Allah (cc) benim namazım ve duam ile bu kabirleri aydınlatır.” Peygamberimizin mescidini temizleyen basit bir kadın. Bu görevi bugün birçok Müslümana versen belki kendi kibrine bile bunu yakıştırmaz. Bana mı kaldı der. Çocuklar veya gençler temizlesin der. O vefat ettiğinde önce Allah Resûlüne onu fark ettiriyor. Yani Peygamber (sav) o kadının yokluğunu fark ediyor. Daha sonra Allah Peygamberine o kadına namaz kıldırıyor. Ve daha sonra Allah bunu ravilerin kafasına hıfzediyor. Raviler bu kadının kıssasını hıfzediyorlar ve aradan bin dört yüz sene geçmesine rağmen ben burada sizlere bu kadını anlatıyorum. Hepimiz belki bu kadının yerinde olmak için bütün dünyayı feda ederiz. Peki kadını bu seviyeye getiren ney? Peygamberin mescidini temizlemekten başka hiçbir şey değil. Onun için bütün Müslümanların faydasına olan işler basite alınmamalıdır. Sen hangi işin seni Allah katında derecelerini yükselteceğine, bütün günahlarına mağfiret edeceğine bilemezsin. Yeter ki ihlas ve istek ile yap. ➥ https://www.tevhiddersleri.org/https://tevhiddergisi.org/https://tevhidgundemi.com/https://www.tevhidkitap.net/ ???? https://tevhidmeali.com/ İletişim İçin: ☎️ Wp: +90 0535 766 45 45 ☎️ ???? E-posta: [email protected] ???? #allah #islam #din #yardım #halishoca #HalisBayancukHoca #HalisBayancuk #EbuHanzala #EbuHanzalaHoca #Tevhid #TevhidDergisi #TevhidDersleri #İslam #Din

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar