Tevhid Kitap

Tasavvuf Nedir? İslam'ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

4502

Tasavvuf nedir? Tasavvufun Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Durumu Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) 

Tasavvufun nasıl ortaya çıktığı, geçmişteki ve günümüzde tasavvuf anlayışı anlatılarak, İslam’ın tasavvufa bakışının ne olduğu açıklanıyor. 

Tasavvufun paralel bir din olduğu ve tasavvuf ehlinin insanlara paralel Allah’lar, paralel peygamberler, paralel kitaplar uydurdukları anlatılıyor. 

Tasavvufun, şeytanın insanı manevi ve ruhsal tarafa meylettirip, insanların Peygamberin sünnetinden yüz çevirmeleri sonucu ortaya çıktığı ve bu konuda Resullah’ın (sav) şöyle buyurduğu anlatılıyor:
“Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir” 

Tasavvufun oluşum süreci:
1. Peygamberin (as) sünnetinden yüz çevrilmesi
2. Kelam meselelerin toplumun gündemine girmesi sonrası, şeytanın vesvese vermesi ile insanların Hristiyan rahipler gibi inzivaya ve yalnızlığa çekilip Müslümanların ortamından uzaklaşması
3. Tasavvuf ve tasavvufla beraber şirkin felsefi bir surette tasavvuf kılıfı altında Müslümanların gündemine girmesi 

İslam’ın en temel akaid ilkelerinden bir tanesi Allah yaratandır, kul yaratılandır ve ikisi birbirinden farklıdır ilkesi olduğu, tasavvuf ehlinin ise Hallac-ı Mansur ve Muhyiddin-i Arabi gibi fenafillah inancına sahip olarak Allah’a şirk koştukları, daha kötüsü kendilerini Allah ile bir tuttukları anlatılıyor.

Tasavvuf erbabının Allah’ın helallerini haram, haramlarını helal haline getirmeye çalıştıkları ve kendilerinin her yaptıklarının meşru görünmesini istedikleri aktarılıyor. 

Tasavvuf inancının Kur’an’dan ve sünneten herhangi bir delil olmadan kelam ve felsefe ile Hallac-ı Mansur, Cüneyd-i Bağdadi, Alusi, Mevlana, Muhyiddin-i Arabi tarafından yayıldığı anlatılıyor. 

Felsefecilerin Vahdeti vücut, hulul inancı, hakikati Muhammediye, nuru Muhammedi gibi Allah’ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri tasavvuf adı altında toplayarak İslam toplumu içerisinde yaymaya başladıkları anlatılıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar