İkinci Kaide: Yakınlık Elde Edebilmek İçin Allah'ın Dışında İlahlar Edinmek - 5. Ders

771


0 YORUM:
Yorumlar