Tevhid Kitap

Peygamber (sav) Adına Yalan Uydurmanın Akıbeti | Sahih-i Müslim 1 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Peygamber (sav) Adına Yalan Uydurmanın Akıbeti | Sahih-i Müslim 1 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

6026

Peygamber (sav) Adına Yalan Uydurmanın Akıbeti - Sahih-i Müslim 1 - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Sahih-i Müslim kitabının ders olarak işlendiği bu silsilede imam Müslim’in kitabının en başında yer alan Peygamber adına yalan söylemenin akıbeti ile alakalı hadisler anlatılıyor.

 

Kur’an-ı Kerim’den sonra en sahih kabul edilen eserlerden biri olan Sahih-i Müslim kitabı;

Üç yüz bin hadis arasından seçilen ve tamamen sahih hadislerden,

Hadis ilminin usül ve kaidelerine dikkat edilerek,

Senet zincirindeki ravilerin isim ve künyelerine dikkat edilerek,

Zikredilen hadisin diğer ravilerden gelen rivayetleri aynı yerde toplanarak,

İmam Buhari’nin de öğrenciliğini yapmış İmam Müslim tarafından Hicri 3. asırda 15 yılda yazılmıştır.

 

Sahih Müslim’de tekrarlarıyla beraber 7275, mustakil olarak 3033 hadis bulunmaktadır.

 

İmam Müslim Sahih Müslim’in girişinde

Yalancı ravilerden rivayeti terk ederek sika olan ravilerden rivavet

Peygamber’e (as) yalan isnad etmekten kaçınmak

Peygamber’e (as) yalan isnad etmenin en ağır yalan olması

Her işitileni rivayet etmenin yalan olması

Zayıf ravilerden rivayetin men edilmesi ve zayıf bilinen ravilerin hadislerini almakta ihtiyatlı davranılması

İsnad ve ravilerin tenkidi

gibi konuları ele almıştır.

 

İmam Müslim kitabına Peygamber üzerine ağır söylemenin pek ağır bir iftira olması hasebiyle şu hadisle başlamıştır.

 

Cennetle müjdelenmiş 10 sahabenin üzerinde ittifak ettiği mütavatir hadis:

 

‘Benim size çok hadis söylememenin nedeni, Peygamberin (as) şu hadisidir: “Kim benim üzerime kasten yalan uydurursa ateşteki yerini hazırlasın.”.’

 

Peygamber adına yalan uyduran kişinin Necm suresi başında yer alan ayetlere göre aslında vahiy hakkında yalan söylediği aktarılıyor.

O (Muhammed) hevadan konuşmaz. (53/Necm, 3)

(Onun konuştukları) kendisine vahyedilen vahiyden başkası değildir. (53/Necm, 4)

 

Sahih hadisin özellikleri

1. Senet muttasıl olacak. (Hadis senedinde kopukluk olmayacak)

2. Hadiste illet olmayacak

3. Şaz olmayacak (Şaz: Güvenilir bir ravinin kendinden daha güvenilir olan bir raviye muhalefet etmesi)

4. Ravilerin adalet sahibi olması (Adalet: Kişinin büyük günahlardan ve şahsiyetine zarar verecek şeylerden uzak durması)

5. Ravilerin zapt sıfatına sahip olması (Ezber veya yazı yoluyla hadisi kaydetmesi, tutması)

 

 

 İslam ümmetinde niye hadis uydurulmaya başlandı?

1. Siyasi nedenlerden dolayı hadis uydurulmaya başlandı.

2. İtikadi mezheplerin ortaya çıkışı ile hadis uydurulmaya başlandı.

3. İslam düşmanlığı nedeniyle yalan hadis uydurulmaya başlandı.

4. Irk ve belde taassubu ile yalan hadis uydurulmaya başlandı.

5. Hikaye ve vaazcıların hadis uydurmaya başlaması

6. İnsanları amellere teşvik edelim düşüncesiyle hadis uydurulmaya başlandı

 

Her işittiğini iletmek yalandır.

“Kişiye yalan olarak her işittiğini söylemesi yeter.”

 

Bu hadis Müslümanlar arasında toplumsal bir düzenin korunması için önemlidir. Müslümanların bir haber işittiğinde, bu haberi araştırması gereklidir. Sorunları çözmek için aradaki insanları çıkarıp doğrudan, ilk kaynaktan dinlemek önemlidir.

 

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:16  Sahihi Müslim muhtasarı

02:17  İmam Müslim

04:03  Peygamber üzerine yalan söylemenin pek ağır bir iftira olması

09:36  Peygamber üzerine yalan uyduranın akıbeti

13:49  Günümüzde Peygamber üzerine yalan söyleyen var mıdır?

14:45  Sahih hadis nedir? Sahih hadisin sahih olabilmesi için şartlar nelerdir?

19:28  Bir defa hadis uyduran kişinin tevbe ettikten sonra hadis rivayeti kabul edilir mi?

21:52  Hadis uyduran grupların tevili

22:58  Mana ile rivayet meselesi

25:50  Uydurma hadis kitabı: El-Mevduat

28:00  Resulullah’ın hadis uydurma hakkındaki rivayeti bir mucizedir.

29:00  İslam ümmetinde niye hadis uydurulmaya başlandı?

30:30  Bedevilerin ayaklanması ve Osman’ın (r.a) şehit edilmesi

33:00  İtikadi mezheplerin doğuşu ile hadis uydurmanın başlaması

35:18  İslam düşmanlığı ile gerçekleşen yalan hadis uydurma

36:54  Irk ve belde taassubu ile gerçekleşen yalan hadis uydurma

38:35  Hikaye ve vaazcıların hadis uydurmaları

39:50  İnsanları amellere teşvik edelim düşüncesiyle hadis uydurulması

41:08  Hadis uydurmak senet ilminin başlamasına neden olmuştur.

42:44  Her işittiğini söylemenin yalan oluşu

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#Hadis #SahihiMüslim #YalanHadisUydurmak #EbuHanzalaHoca #TevhidDersleri #TevhidDergisi

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar