Tevhid Kitap

Kelime-i Tevhidin Şartları | Sahihi Müslim Şerhi 6 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1897

 

Sahihi Müslim Şerhi derslerinde Halis Hoca (Ebu Hanzala) Kelime-i Tevhidin Şartlarını anlatıyor

 

Allah'tan Başka İlah Olmadığına Ve Hz. Muhammed'in Allah'ın Resulü Olduğuna Şahitlik Edinceye Kadar İnsanlarla Savaşmak:

 

Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edilmiştir:

 

“Resulullah (sav) vefat edince, Ebu Bekir (onun yerine) halife seçildiği ve bazı Arap toplulukları dinden döndüğü zaman

 

Ömer İbnu'l Hattab, Ebu Bekir'e: Peygamber (sav): “İnsanlar; Allah'tan başka ilah olmadığına deyinceye, kadar (onlarla) savaşmakla emrolundum. Kim Allah'tan başka ilah yoktur derse, İslam hakkı (olan had cezaları) hariç malını ve canını, bana karşı emniyet altına almış olurlar.

 

Gizli hallerinden dolayı hesapları ise Allah'a aittir” buyurduğu halde sen nasıl onlarla savaşırsın' diye sordu.

 

Ebu Bekir: “Vallahi, namaz ile zekatın arasını ayıran kimselerle mutlaka savaşacağım. Çünkü zekat, malın hakkıdır. Vallahi, Resulullah’a (sav) verdikleri yularları bana vermeyecek olurlarsa vermediklerinden dolayı onlarla her halükarda savaşırım” diye cevap verdi.

 

Bunun üzerine Ömer İbnu'l Hattab: “Vallahi, yüce Allah'ın, Ebu Bekir'in kalbini savaşa açtığını kavradım. Bunun da hak bir savaş olduğunu anladım” dedi. (Buhari, Müslim)

 

 

Riddet olaylarında çok sayıda kişi dininde döndü ve kafir oldu. Yeryüzünün tamamı bile kafir olsa Müslüman’ın tutumu Ebu Bekir’in (r.a) örnekliği gibi olmalıdır. Çünkü:

 

“Siz ve yeryüzünde bulunanların tamamı kâfir olsanız şüphesiz ki Allah, (kimseye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu) Ğaniy, (her daim övgüyü hak eden ve varlıklar tarafından övülen) Hamîd’dir.” (14/İbrahim, 8)

 

 

Ebu Malik, babası (Tarik el-Eşcaî) (r.a)'tan rivayet etmiştir:

 

“Resulullah’ın (sav) şöyle buyurduğunu işittim: “Kim “Allah'tan başka ilah yoktur” deyip Allah'tan başka tapılan şeyleri inkar ederse onun malına ve canına (dokunmak) haramdır. Gizli hallerinden dolayı hesapları ise Allah'a aittir.”

 

 

Can çekişme haline gelmeden önceki tevbe edenin tevbesi kabul edileceği:

 

Said İbnü'l-Müseyyeb, babası Hazn’tan (r.a) şöyle rivayet etmiştir:

 

“Ebu Talib'in ölümü yaklaşınca, Peygamber (sav) ona geldi. Ebu Talib'in yanında Ebu Cehil ile Abdullah b. Ebi Ümeyye İbnu'l-Muğîre'yi buldu.

 

Peygamber (sav), amcasına: “Ey amca! “Allah'tan başka ilah yoktur” de. Bu sözü söyle ki, bu sebeple sana kıyamet günü Allah katında şahitlik edeyim” buyurdu.

 

Ebu Cehil ile Abdullah b. Ebi Ümeyye: “Ey Ebu Tâlib! Abdulmuttalib'in bağlı olduğu dinden dönmek mi istiyorsun?” dediler.

 

Peygamber (sav), bu sözü amcasına arz edip durdu. Nihayet Ebu Tâlib, sonunda onlara Abdulmuttalib'in bağlı olduğu din üzere bulunduğunu belirtip “Allah'tan başka ilah yoktur” sözünü söylemekten kaçındı.

 

Peygamber (sav): “Vallahi, ey Amca! Senin hakkında niyaz etmekten yasaklanmadığım müddetçe (bağışlanman için) sana mutlaka istiğfarda bulunacağım” buyurdu.

 

Bunun üzerine yüce Allah, “Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra, akraba bile olsalar, müşrikler için mağfiret dilemek Peygambere ve müminlere yaraşmaz” (9/Tevbe, 113) ayetini indirdi.

 

Yine yüce Allah, Ebu Tâlib hakkında “(Resulüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir” (28/Kasas, 56) ayetini indirdi. (Buhari, Müslim)

 

 

Tevhid üzere ölen kişinin cennete gireceği ve Kelime-i Tevhidi ilim üzerine söylemek:

 

Osman’dan (r.a) rivayet edildiğine göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmaktadır: “Kim Allah'tan başka ilah olmadığını bildiği halde ölürse cennete girer.” (Ahmed, Müslim

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:53  Ebu Bekir’in (r.a) namaz ile zekatın arasını ayıranlarla savaşması hadisi

02:02  Riddet olayları sonra Ebu Bekir’in tutumu

05:26  Müsellemetul Kezzab ile yapılan savaşta 100.000 kişinin ölümü

08:05  Ömer’in (r.a) hatası

10:35  Zekat vermeyenlerin durumu nedir?

13:52  İnsanlar kelime-i şehadeti söyleyene kadar ben savaşmakla emrolundum

19:17  İslam alameti nedir?

21:28  Cennete götürecek La ilahe illallah

26:48  Can çekişme haline gelmeden önceki tevbe edenin tevbesi kabul edilir

28:20  Allah Resulü’nün amcası Ebu Talib’e istiğfarda bulunmasının yasaklanması

34:54  Dinde hiç kimseye torpil geçilmez.

35:18  Hidayet Allah’ın elindedir.

37:27  Tevhid üzerine ölen biri muhakkak ki cennete girecektir.

39:20  Kelime-i Tevhidi ilim üzerine söylemek hadisi

43:38  Allah’tan başka ilah olmadığına ve Peygamberin O’nun Resulü olduğna şahitlik etmek

52:40  Her la ilahe illallah diyen cennete girmeyecektir

53:54  Şehadet ne üzerine edilmelidir?

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #Müslim #Hadis

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar