Tevhid Kitap

İslam'ın Asılları | Sahihi Müslim Şerhi 5 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1771

Halis Hoca (Ebu Hanzala) İslam'ın asılları ve İslam'ın şartları ile ilgili hadisleri Sahihi Müslim şerhi derslerinde okuyup açıklıyor.

 

İslam’ın asılları, İslam’ın şartları:

 

Tâvûs'tan rivayet edilmiştir: “Bir adam, Abdullah İbn Ömer'e: “Gazveye çıkmıyor musun?” diye sordu. Abdullah İbn Ömer: “Ben, Peygamber (s.a.v.')in şöyle buyurduğunu işittim: “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur:

1- Allah'tan başka ilâh olmadığına şahadet etmek,

2- Namazı dosdoğru kılmak,

3- Zekat vermek,

4- Ramazan orucu tutmak,

5- Kabe'yi haccetmek diye cevap verdi.” (Müslim, Buhari, İman 1)

 

 

Allah'a (cc) iman, Resulullah’e (sav) İman, Dinin Hükümlerini Öğrenmek, Dine Davet, Dinin Mahiyetini Sorup Öğrenmek ve Kendisine Din Ulaşmamış Kimseye Dinî Tebliğ Etmek:

 

“Abdulkays heyeti, Bahreyn taraflarından Resulullah’ın (sav) yanına gelip ona: “Ey Allah'ın resulü! Bizler, şu kabile, Rebia'nın bir koluyuz. Bizim ile senin aranda Mudarr kafirleri girmiştir. Bundan dolayı sana ancak haram ayda gelebiliyoruz. Dolayısıyla bize öyle bir şey emret ki, onunla, hem biz amel edelim ve hem de geride kalanlarımızı ona davet edelim” dediler. Resulullah (sav): “Size dört hususu emrediyorum ve dört hususu da yasaklıyorum. Emrettiğim hususlar şunlar:

 

 1- Allah'a îmanı. Sonra bunu onlara açıklama mahiyetinde şöyle dedi: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek.

2- Namazı dosdoğru kılmak.

3- Zekatı vermek.

4- Harpte elde ettiğiniz ganimetten beşte birini vermek.

 

Şunları ise size yasaklıyorum:

1- Dubbâ: Su kabağından yapılmış testiler.

2- Hantem: Topraktan yapılmış küp.

3- Nakîr: Hurma kökünden ayrılan çanak.

4- Mukayyer: Ziftlenmiş küp.

Halef, kendi rivayetinde; “Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek” ifadesini ilave edip bir parmağını yummuştur.”  (Buhari, Müslim)

 

Kelime-i Şehadete Ve İslam'ın Hükümlerine Davet Etmek:

 

Abdullah İbn Abbas’tan (r.a) rivayet edildiğine göre, Muâz b. Cebel der; “Resulullah (sav), beni Yemen'e gönderdi. Gönderirken bana şu talimatı verip buyurduk:

“Gerçekten sen, Kitap ehli olan bir kavme gidiyorsun. Onları; Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet getirmeye davet eyle. Eğer buna itaat edecek olurlarsa, o zaman onlara, her gün ve gecede beş vakit namazın farz olduğunu bildir. Buna itaat edecek olurlarsa, o zaman onlara, Allah'ın, kendilerine, zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Eğer buna da itaat edecek olurlarsa, o zaman sakın mallarının en kıymetlilerini alma! Mazlumun bedduasından sakın! Çünkü mazlumun yaptığı dua ile Allah arasında perde yoktur.” (Buhari, Müslim)

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:38 İslam’ın asılları

01:10 İslam'ın asılları ve şartları ile alakalı hadisin okunuşu

02:20 Cihad neden İslam’ın 5 aslından değildir. İslam alimleri yanında cihadın ehemmiyeti

03:59 İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir.

07:37  La ilahe illallah’ın manası açıklamak için tüm nasların toplanması

09:11  La ilahe illallah’ın şartları

10:00 İslam’ın asılları ile ilgili Abdulkays heyetini hadisinin okunuşu

17:45 Harama götüren yolların yasaklanması ile ilgili açıklama

22:45 Kelime-i Şehadete Ve İslam'ın Hükümlerine Davet Etmek

27:18 İnsanlara İslam daveti yaparken ilk anlatılacak şey kelime-i tevhiddir.

28:50 Kelime-i tevhidi kabul etmeyen bir kişiye namaz ve zekat anlatılmaz.

31:28 Namaz ve zekatın kelime-i tevhid ile beraber zikredilmesi

35:33 Mazlumun bedduasından sakınmak

36:00 Davette tedric-tederrüc metodu (Usulüne göre anlatmak)

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#Hadis #Müslim #İslam

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar