Tevhid Kitap

İman ve İhsan | Sahihi Müslim 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1570

İman ve İhsan |  Sahihi Müslim 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

İman nedir? Amel imandan mıdır?

Amel ne demektir?

İslam nedir?

İhsan nedir?

 

İmanın tanımı:

 

“İman” kelimesi, sözlükte; bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek,şüpheye yer vermeyecek biçimde içten yürekten inanmak” anlamlanna gelir

 

Terim olarak iman; Peygamber’in (sav) yüce Allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümleri tasdik etmek, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna inanmak ve bununla amel etmektir.

 

Amel ne demektir?

 

Amel: İradeye dayalı iş, davranış ve eylem demektir. Esasen tasdik ve ikrar da birer eylemdir.

 

1. İman söz ve ameldir artar ve eksilir

2. İman kalp ile tasdik etmek, dil ile ikrar etmek ve organlarla tasdik etmektir.

 

Amelin imandan olmadığını söylemek yanlış bir düşüncedir.

 

Amel imandandır. Çünkü Kur’an ayetlerinde iman lafzından sonra amel lafzı devamlı olarak kullanılmıştır.

 

Ayrıca, Kur’an-ı Kerim’de Allah amel kelimesini iman olarak kullanmıştır:

 

Sahabe Peygamberimize kıble değişmeden önceki yaptıkları ibadetlerin (kıldıkları namazların) ne olacağı ile ilgili sorunca şu ayet indi:

 

Allah imanlarınızı (namazlarınızı) boşa çıkaracak değildir. (2/Bakara, 143)

 

İman nedir sorusunu Peygamberimiz amellerle açıklıyor:

 

"Ben size imanı emrediyorum. Yalnız Allah'a iman etmek ne demektir, bilir misiniz? diye sordu.                                                                             

Onlar: Allah ve Rasul'ü en iyi bilendir, dediler.

 

Peygamber:

 

- Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, ramazan orucunu tutmak ve ganimetin beşte birini vermenizdir,' buyurdu." (Buhari)

 

Ebu Hureyre’den (r.a): Peygamber (sav), bir gün İnsanların arasında iken bir adam gelip ona:

“Ey Allah'ın Resulü! İman nedir?” diye sordu.

 

Peygamber (sav): “İman; Allah'a, meleklerine, kitabına, O'na kavuşmaya, peygamberlerine iman etmen ve öldükten sonra son dirilmeye iman etmendir” buyurdu.

 

Adam: “Ey Allah'ın Resulü! İslam nedir?” diye sordu.

 

Peygamber (sav); “İslam; Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayarak O'na kulluk etmen, farz olan namazı dosdoğru kılman, farz olan zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman” buyurdu.

 

Adam: “Ey Allah'ın Resulü! İhsan nedir?” diye sordu.

 

Peygamber (sav); “İhsan; Allah'ı görüyormuşsun gibi O'na kulluk etmen, her ne kadar O'nu görmüyorsan da O seni görmektedir” buyurdu.

 

Adam: “Ey Allah'ın Resulü! Kıyamet ne zaman kopacak?” dedi.

 

Peygamber (sav): “Bu konuda soru sorulan kimse, soruyu sorandan daha fazla bilgili değildir. Fakat sana kıyamet alametlerini bildireyim:

 

Cariye efendisini doğurursa işte bu kıyamet alametlerindendir.

 

Yine çıplak, yalın ayak (takımı kimseler), insanlara lider olursa işte bu kıyamet alametlerindendir.

 

Kuzu, oğlak çobanları bina yapma konusunda birbirleriyle yarış ederlerse işte bu da kıyamet alametlerindendir.

 

Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi, Allah'tan başka hiç kimsenin bilemediği beş gayba girmektedir” buyurdu.

 

Daha sonra Peygamber (sav), “Kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır” (31/Lokman, 34) ayetini okudu.

 

Ebu Hureyre diyor ki: “Sonra soruyu soran adam çekip gitti.

...

“İşte bu gelen kimse, Cebrail idi. insanlara dinini öğretmek için gelmişti” buyurdu.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:52  İmam Müslim İman kitabı

01:22  İman nedir? İman ne demek?

02:40  Şeriatta iman ne demektir?

04:22  İman tasdik ve ameldir

06:37  İmanın amel bölümü

06:53  Amel imandan mıdır değil midir?

08:35  İman söz ve ameldir

10:42  Amelin imandan oluşunun delilleri

13:34  Peygamber iman nedir sorusuna cevap veriyor?

14:46  Amelden yüz çevirenler

15:42  Amel imandandır. Amel imanın kendisidir

16:10  Ehli sünnete göre amel imandandır

17:22  İmam Buhari amel imandan değildir diyenden hadis almamıştır.

17:56  İmam Şafi amelin imandan olduğuna dair icma nakletmiştir.

21:40  Amel imandadır deyince ne olur? Amel imandan değildir deyince ne olur?

23:41  İmam Ebu Hanife’ye göre amel imandan mıdır?

27:20  Amel olmadan insan Müslüman olamaz.

29:40  İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Cibril hadisi

35:34  Kaderi inkar edenlerin Basra’da ortaya çıkışı

37:16  İman nedir? Allah’a iman nasıl gerçekleşir?

39:47  İslam nedir?

41:14  Namaz kılmayan kafirdir.

43:50  İhsan nedir?

47:10  Kıyamet ne zaman kopacak?

49:14  Kıyamet alametleri

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #İman #SahihiMüslim

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar