Tevhid Kitap

Hadis Senedinin Dindeki Önemi | Sahih i Müslim 2 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1896

Hadis Senedinin Dindeki Önemi - Sahih i Müslim 2 - Halis Hoca Ebu Hanzala

 

Hadis senedinin dindeki önemi ve ehliyetsiz kimselerden hadis alırken temkinli davranmak konusu  Sahih-i Müslim kitabının girişinde zikredilen rivayetlerle anlatılıyor.

 

Sahih-i Müslim yazılışı ve hadis ilmi ile alakalı bazı meselelere dikkat çekiliyor. Bunlar;

Hadis senedinin dinden oluşu,

Senet ilminin ne zaman ortaya çıktığı,

Ravilerin güvenilir olmasının hadis rivayetindeki önemi (Cerd ve tadil ilmi)

Senedin kopukluğu gibi meseleler

 

Hadis senedinin dindeki önemine dair rivayetler:

 

Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

“Ümmetimin sonunda bazı insanlar ortaya çıkacak ki, onlar size; sizin ve atalarınızın işitmediği şeyleri rivayet edecekler. Onlardan sakının.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/321, 349)

 

Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

“Âhir zamanda deccaller ile yalancılar ortaya çıkacak. Onlar size; sizin ve atalarınızın işitmediği hadisleri getirecekler. Onlardan sakının. Yoksa sizi, sapıtırlar ve fitneye düşürürler”

 

Burada, ahir zamanda deccal ve yalancı kimselerin çıkıp o zamanda yaşayan müslümanlara, daha önce hiç duyulmamış hadisler nakledeceklerini, dolayısıyla onların uydurma hadislerine aldanılmaması, onlardan sakınılması gerektiği ve en önemlisi getirilen hadislerin kaynaklarının araştırılması gerektiği belirtilmektedir.

 

Abdullah İbni Abbas’ın Hadis Usulü: Sadece tanınan kişilerden hadis almak

“Doğrusu biz, Resulullah (s.a.v.) üzerine yalan uydurulmadığı zamanda ondan hadis rivayet ederdik. Fakat insanlar, hırçın ve uysal deveye binmeye başlayınca, biz de ondan hadis rivayet etmeyi bıraktık” diye cevap verdi.”

 

Sahabiler döneminde başlayan, hadis alınacak insanlar konusunda titiz davranma geleneğini sürdüren insanların, belli bir süre ravilerinin belirtilmesi konusunda herhangi bir müdahalede bulunmadıkları anlaşılmaktadır.

Buraya kadar, hadis rivayetinde İsteğe bağlı olarak süregelen ravinin belirtilme keyfiyeti, bu aşamada yavaş yavaş zorunluluğa dönüşmeye başlamıştır. önce hadisi nakledenin isteği esas iken, ikinci aşamada ise dinleyenin talebi esas unsur haline gelmiş, hatta hadisin kabulü de zikretmek zorunda olduğu ravinin durumuna bağlanmıştır.

 

Cerh ve tadil ilmi

Cerh: Ravinin kusur yönünü inceler

Tadil: Ravideki güvenilirlik yönünü inceler

 

Muhammed b. Şîrîn'den rivayet edilmiştir: “Bu isnad ilmi, dinî ilimlerdendir. Dininizi kimlerden aldığınıza dikkat edin!” “İnsanlar, önceleri hadisin isnadını sormazlardı. Fitne ortaya çıkınca, “Bize ravilerinizin adlarını söyleyin” demeye başladılar. Şimdi ise Ehl-i sünnete dikkat ediliyor ve onların hadisleri kabul ediliyor. Ehl-i bid'ata bakılıp onların rivayet ettikleri hadisler alınmıyor.”

 

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:05 Ehliyetsiz kimselerden hadis alırken temkinli davranmak

01:50 Ahir zamanda çıkan deccaller ve yalancıların hadisleri

05:30 Hadis rivayetinde hadis senedinin başlangıcı

07:57 Osman’ın (r.a) döneminde ve vefatı sonrası Abdullah ibni Sebe’nin mektupları ile başlayan fitne

12:13 Abdullah İbni Abbas’ın Hadis Usulü: Sadece tanınan kişilerden hadis almak

14:10 Senet dindendir

15:00 Cerh ve tadil ilmi: Ravilerin güvenilirliğini inceleyen ilim

18:30 Senet ilmi dini ilimlerdendir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edim.

21:18 Ehli sünnet ve ehli bidat nedir?

26:00 Bidat iki kısımdır

29:20 Senedin kopukluğu hakkında bir rivayet

32:10 Senet Hristiyanlar ve Yahudiler ile bu ümmetin arasındaki farktır

33:40 Amerika’nıın İsrail’i yüceltmesinin sebebi senetsizliktir.

35:20 Hadis ilminin önemi

36:30 Başkasının yerine ibadet edilebilir mi?

42:40 Bilmiyorum demenin ve yanlış fetva vermemenin önemi

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#Hadis #HadisSenedininÖnemi #SahihiMüslim #EbuHanzalaHoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar