Tevhid Kitap

Sahih-i Buhari Niçin Yazıldı? | Sahih-i Buhari İman Kitabı 2 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1967

Sahih-i Buhari Niçin Yazıldı? - Sahih i Buhari İman Kitabı 2 - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

İmam Buhari’nin kitabı Sahihi Buhari’nin niçin yazıldığı ve nasıl bir kitap olduğu anlatılıyor.

 

İmam Buhari Sahihi Buhari’yi niçin yazdı?

İmam Buhari rüyasında Allah Resulü’nün yüzündeki sinekleri def ettiğini görüyor. Bunu bir rüya tabirine sorduğunda sünneti muhafaza edeceğine bu rüyayı yorumluyor. Ayrıca hocalarından biri olan İshak İbni Rehaveyh’in ‘Keşke biri çıksa da Allah Resulü’nün sahih hadislerini toplasa’ temennisini işitince Sahihi Buhari’yi yazmaya karar veriyor.

 

Hadis ve fıkıh konusunda en başta gösterilen alimlerden biri olan İmam Buhari’nin eserleri:

 

    • Rafu’l Yedeyn

    • Kıraa Halfel İmam

    • Halku Ef’alil İbad

    • Edebül Müfned

    • Tarihul Kebir

    • El-Fevaid

    • Tefsirul Kebir

 

 

Sahihi Buhari kitabının tam adı:

El-Cami’ul Müsned es-Sahih el-Muhtasar min Umuri Rasulullahi ve Sünenihi ve Eyyamihi

 

İmam Buhari bu kitabı 16 yıllık bir çalışma sonunda 600.000 hadis arasından 7200 mükerrer (tekrar eden), 2602 tekil hadis ile yazmıştır. Bu kitabı yazarken topladığı hadisleri itikadı düzgün kişilerden almaya özen göstermiştir:

 

‘Ben 1080 alimden hadis yazdım hepsi de ‘iman; söz ve ameldir. Artar ve eksilir’ diyorlardı. Bunun aksini düşünenlerden hadis yazmadım’

 

Sahih hadisin 5 şartı:

1. Senetler arasında kopukluk olmayacak

2. Şaz olmayacak

3. İlletli olmayacak

4. Ravi adaletli olacak

5. Rabi zabıt sahibi olacak

 

İmam Buhari’nin hadis ilmine getirdiği 6. şart

6. Lika: Hadis senetlerini rivayet eden iki ravinin birbirini görmüş olması

 

İmam Buhari’nin kitabı dışında sahih hadis var mıdır?

İmam Buhari 600.000 hadisten 2602 tane hadisi seçmiştir ve bunun üzerine şöyle demiştir. ‘Benim terk ettiğim sahih hadis sayısı, yazdıklarımdan çok daha fazladır’

 

Fıkıh konusunda önde gelen diğer hadis kitapları

Ebu Davud’un süneni

Tirmizi’nin süneni

Darekutni

 

Sahihi Buhari’ye yapılan en meşhur şerhler:

Fethul Bari - Hafız İbni Hacer El-Askalani

Umdetul Kari - Bedrettin el-Ayni

Fethul Bari - Hafız İbni Recep El-Hanbeli

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:38 İmam Buhari’nin Kitabı Sahihi Buhari hakkında

01:24 İmam Buhari’nin eserleri

03:29 Sahihi Buhari kitabının tam adı:

06:20 Sahih hadisin şartları nedir

08:42 Sahihi Buhari kitabının niçin yazıldı?

10:27 İmam Buhari’nin fıkıhta üstünlüğü ve bab isimlendirmeleri yapması

15:35 İmam Buhari’nin kitabındaki muallak rivayetlere nasıl muamele etmeliyiz?

28:55 İmam Buhari’nin Sahihi Buhari’sine yapılan şerhler

30:34 Sahihi Buhari şerhi: Fethul Bari - İbni Hacer El-Askalani

38:47 Sahihi Buhari şerhi: Umdetul Kari - Bedrettin el-Ayni

45:50 Sahihi Buhari şerhi: Fethul Bari - Hafız İbni Recep El-Hanbeli

48:00 Soru - cevaplar

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#Hadis #SahihiBuhari #SahihiBuhariNiçinYazıldı #EbuHanzalaHoca #TevhidDersleri #TevhidDergisi

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar