Tevhid Kitap

Peygambere Vahiy Nasıl Gelmiştir? | Sahihi Buhari İman Kitabı 4 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1460

Peygambere Vahiy Nasıl Gelmiştir? Sahih-i Buhari İman Kitabı 4 - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Vahyin gelme şekilleri nelerdir?

Peygamberimize ilk vahyin gelişi nasıl olmuştur?

Vahiy kesilmesi ve tekrardan vahiy gelişi nasıl olmuştur?

 

Sorularına Sahih-i Buhari İman Kitabından okunan hadislerle cevap veriliyor.

 

Sahih-i Buhari 2. hadis: Peygamber’e vahiy nasıl gelmiştir?

 

“O, bâzen zil sesi gibi gelir ki, vahyin bana en ağır gelen şekli budur.  Onun anlattığını kavrayıp ezberlediğimde, melek benden ayrılır. Bâzen de melek bana bir insan sûretinde gelir. Benimle konuşur söylediğini hemen kavrarım."

 

Vahyin gelme şekilleri

1. Hiçbir aracı olmaksızın Allah’tan direkt olarak gelen vahiy

2. Rüya ile peygamberlere vahiy gelmesi

3. Melek vasıtası ile Peygambere vahiy gelmesi

4. Zil sesinde (uğultu şeklinde) vahyin gelişi

5. İlham yoluyla vahyin gelişi

6. Bir ses duyup ve bir ışık görülmesi sonucu vahyin gelişi

 

Sahih-i Buhari 3. hadis:

 

Aişe (r.anha) anlatıyor:

 

 "Resûlullah’a (as) vahiy olarak ilk başlayan şey uykuda gördüğü salih rüyalar idi. Rüyada her ne görürse, sabah aydınlığı gibi aynen vukua geliyordu. (Bu esnada) ona yalnızlık sevdirilmişti. Çok defa Hira mağarasına çekilip orada, ailesine dönmeksizin birkaç gece tek başına kalıp ibadette bulunurdu. Bu maksadla yanına azık alıyor, azığı tükenince Hatice’ye (r.anha) dönüyor, yine aynı şekilde azık alıp tekrar gidiyordu. Bu hal, kendisine Hira mağarasında Hak gelinceye kadar devam etti."

 

Bir gün ona melek gelip:

 

"Oku!" dedi. Peygamber (as):

"Ben okuma bilmiyorum!" cevabını verdi. "Ben okuma bilmiyorum deyince) melek beni tutup kucaklayıp takatım kesilinceye kadar sıktı. Sonra bıraktı. Tekrar:

 

"Oku!" dedi. Ben tekrar:

"Okuma bilmiyorum!" dedim. Beni ikinci defa kucaklayıp takatım kesilinceye kadar sıktı. Sonra tekrar bıraktı ve: "Oku!" dedi. Ben yine: "Okuma bilmiyorum!" dedim. Beni tekrar alıp, üçüncü sefer takatım kesilinceye kadar sıktı. Sonra bıraktı ve:

 

"Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin kerem sahibidir. O ki kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti." (96/Alak, 1-5) dedi."

 

Hadisten çıkarılan notlar

1. Yalnızlığın sevdirilmesi: Şirk toplumundan bunalan hanif, bozulmamış fıtratlar yalnızlığa çekilirler.

 

2. Allah Resulü’nün Hira’ya çekilmesi vahiy gelmeden önceki bir durumdur. Vahiy sonrası Allah Resulü mağaralara çekilmeyi bırakmış ve yasaklamıştır.

 

3. İyi bir kadının kocasına yardımcı olması gerektiği anlaşılıyor. (Hatice’nin (r.anha) Resulullah’a yardım etmesi gibi iyi bir kadının Hatice annemizi örnek alması gerekliliği)

 

4. Güzel ahlak sahibi olmak İslam davetinin etki edebilmesi için önemlidir. Allah Resulü’nün güzel ahlakının Hatica r.anha tarafından sıralanışı görülüyor.

 

5. Herhangi bir konuda tecrübeli olan kişilere başvurmanın önemi (vahyin gelişi ile alakalı olan meselede Varaka’ya danışılması) anlaşılıyor.

 

6. Hak ile batıl arasındaki düşmanlığın kıyamate kadar devam edeceği anlaşılıyor.

 

 

Sahih-i Buhari 4. hadis: Vahiy kesilmesi sonrası tekrar vahiy gelmeye başlaması

 

"Bir gün yürürken, âniden, gökyüzünde bir ses işittim. Başımı kaldırıp baktığımda Hîra'da bana gelen Meleği (Cebrâil) yerle gök arasında bir kürsü üzerinde oturmuş olduğunu gördüm. Ben ondan korktum. Geri dönünce, 'Beni örtünüz, beni örtünüz.' dedim. Bunun üzerine Yüce Allah şu ayeti indirdi:

 

"Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Ve yalnızca Rabbini tekbir et (yücelt!) Elbiseni temiz tut. Pislikleri (putları, şirki ve müşrikleri) terk et."  (74/Müddessir, 1-5)

 

"Artık, vahiy gelmeye başladı ve ardı arası kesilmedi."

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:45  Sahih-i Buhari 2. hadis: Vahiy Peygamber’e (sav) nasıl gelirdi?

04:11  Peygambere (sav) vahyin geliş şekilleri

07:00  Rüya ile Peygambere vahiy gelmesi

07:50  Melek vasıtası ile Peygambere vahiy gelmesi

11:07  Zil sesinde (uğultu şeklinde) vahyin gelişi

11:41  İlham yoluyla vahyin gelişi

13:15  Bir ses duyup ve bir ışık görülmesi sonucu vahyin gelişi

13:50  Vahyin zorluğu ve ağırlığı

15:08  Vahyin ağırlının hikmeti

16:33  Sahih-i Buhari 3. hadis

29:08  Hadisten öğrenilen bazı faydalar: Yalnızlığın sevdirilmesi

32:00  Allah Resulü’nün Hira’ya çekilmesi vahiy gelmeden önceki bir durumdur

36:50  İslam’da yalnızlık anlayışı yoktur.

38:18  İyi bir kadının kocasına yardımcı olma örneği

39:45  Güzel ahlakın İslam davetinde olan etkisi

41:16  Başkalarının tecrübelerine başvurmanın önemi

44:37  Varaka ibni Nevfel’in Allah Resulü’nün yurdundan çıkarılacağını söylemesi

46:22  Hak ile batıl arasındaki düşmanlık

51:15  Sahih-i Buhari 4. hadis

54:05  Vahyin kesilmesi ile alakalı açıklamalar

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#VahiyNasılGelmiştir #Buhari #Hadis

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar