Tevhid Kitap

Niyet Hadisi | Sahih-i Buhari İman Kitabı 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1862

Niyet Hadisi - Sahihi Buhari İman Kitabı 3 - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Niyet hadisinden ne anlamalıyız?

İmam Buhari Sahihi Buhari’ye niçin vahyin başlangıcı kitabı ile başlamıştır?

Riya nedir?

Riya amelleri nasıl etkiler?

Gibi Sorulara Sahihi Buhari’nin şerhinde Halis Hoca (Ebu Hanzala) tarafından cevap veriliyor.

 

Niyet Hadisi:

Alkame b. Vakkâs el-Leysî'den: O şöyle demiştir: Ömer b. Hattâb'ın minberde şöyle dediğini duydum: Allah Resûlü'nün şunları söylediğini duydum:

"Ameller niyetlere göredir ve herkes için niyet ettiğinin karşılığı vardır. Kimin hicreti elde edeceği dünyalığa veya evleneceği bir kadına ise hicreti, hicret ettiği şeyedir.”

 

İmam Buhari’nin sahihine niçin Vahyin Başlangıcı Kitabı ile başlamıştır?

 

a) İmam Buhari’nin hadis kitabına vahyin başlangıcı kitabı ile başlaması sünnetin de vahiy olduğunu vurgulamak için olabilir. Hadis tarihi bölümünde de anlattığımız gibi ehli sünnete göre sünnet de vahiydir. Ama Kur’an gibi tilavet edilmez.

 

b) İkinci bir ihtimal de; İmam Buhari’nin her şeyin başının vahiy olduğunu vurgulamak istemesi olabilir. Bu kitaptan sonra iman, ondan sonra ilim kitabı gelmektedir. Sanki İmam Buhari şöyle demektedir; “Her şeyin özü vahiydir. En önemli husus olanın yani, imanın sınırlarını dahi vahiy belirler. Ancak iman salih amel ile birleşmeyince, bir anlamı kalmaz. Salih amel için ise ilim gereklidir.”

 

Vahiy ne demektir?

Vahiy Lugatta; gizli bir şekilde bildirmek manasına gelir. Fısıltıya da vahiy denmektedir.

 

O yüzden Allah şeytanın vesveselerine de vahiy demiştir:

“Böylece her peygambere insanların ve cinlerin şeytan olanlarını düşmanlar kıldık. Bazısı diğer bir kısmını aldatmak için sözün yaldızlısını fısıldar...” (6/Enam, 112)

 

Hayvanların herhangi bir akıl veya irade olmaksızın yaptıkları şeylere de vahiy denmiştir:

“Rabbin bal arısına şöyle vahyetti...” (16/Nahl, 68)

 

Niyet hadisinin vahyin başlangıcı kitabında yer almasının önemi:

Niyet hadisinden anlaşılması gereken şeyin kişinin işlerini ihlas üzere yapması gerektiğidir. Vahiy peygamberlere inerken onlardan ibadetlerinde ihlas sağlaması yani muhlislerden olması Allah tarafından istenmiştir.

 

Niyet selefimizin yanında öyle önemlidir ki niyeti amelden daha etkili olduğunu sonradan gelenlerin öncekilerden daha fazla amel yapmalarına rağmen onların derecelerine niyetlerine ulaşamadıkları anlatılmaktadır.

 

Abdullah b. Mübarek şöyle der:

“Nice küçük ameller vardır ki, niyeti onu büyüttükçe büyütür. Nice büyük amel vardır ki, niyet onu küçülttükçe küçültür. ”

 

Niyeti öğrenmenin faydaları

1. Alışkanlıkları ibadetlerden ayırır.

2. Hayra ve güzel olan şeylere niyet etmek ecirdir.

3. Ulaşmaktan aciz olduğumuz amellere niyet ederek ulaşabiliriz.

“Her kim bir güzelliğe niyet eder ama yapmaz ise bir kâmil ecir alır.” (Buhari)

4. Niyet insandaki maddi yükü hafifletir.

 

Riya nedir?

Riya; özel anlamda kişinin amellerini bir başkasına göstermesidir. Amellerinde Allah’ı razı etmek yerine başkalarını razı etmeye çalışmaktır. Riya ihlasın zıddıdır. İbadetlerin kabul şartı ise ihlastır.

 

Riya amelleri nasıl etkiler?

1. Kişinin Allah’a kulluk ederken bir bütün olarak amellerinde Allah rızasının dışında bir amaç gütmesi. Kişinin amellerini götürdüğü gibi, kişiyi kafir yapar. Bir Müslüman’ın hayatı bu şekilde olamaz.

 

2. Bir insanın bir ameline riya bulaştırdığında o ameli yok hükmündedir.

 

3. Bazen de amele başlarken niyet halistir. Ama sonrasında riya bulaşır. Kişi aklına riya düşüncesi geldiği anda onu terk ederse ameli zayi olmaz.

 

4. Ameli bitirdikten sonra amele riya karıştırmak: Suma; kişinin amellerini sonradan insanlara işittirmesi.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

01:27  İmam Buhari’nin kitabına hamd ve salavat ile başlamamasının sebebi nedir?

06:35  İmam Buhari niçin kitabın başlangıcını vahyin başlangıcı kitabı olarak seçmiştir?

11:44  Vahiy ne demektir? Vahyin manası nedir?

14:22  Allah Resulü’ne (sav) vahyin başlangıcı nasıldı?

16:00  Niyet hadisinin ile vahyin başlangıcı ile alakası

17:00  İhlasın önemi

21:45  Niyet hadisinin okunuşu

27:20  Her insana niyet ettiği şey vardır

29:35  Niyet ne demektir?

31:44  Niyet meselesinin iyi ve doğru öğrenilmesi

33:38  Niyeti öğreniniz çünkü niyet amelden daha etkilidir

36:42  Niyeti öğrenmenin faydaları

43:58  Riya nedir?

51:50  Amel bittikten sonra amele riya karıştırmak: Suma

55:00  Soru ve cevaplar

55:03  Bir amelin belli bir kısmındaki riya o amelin hepsini götürür mü?

58:30  Edep ile alakalı bir soru

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#NiyetHadisi #Buhari #AmellerNiyetlereGöredir #EbuHanzalaHoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar