Tevhid Kitap

İmanın Tanımı | Sahihi Buhari İman Kitabı 7 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2344

İmanın Tanımı | Sahihi Buhari İman Kitabı 7 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Ehli Sünnetin ve İmam Buhari'nin Kur'an ve sünnete göre imanı nasıl tanımladıkları anlatılıyor.

 

İmanın tanımı:

 

“İman” kelimesi, sözlükte; bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek,şüpheye yer vermeyecek biçimde içten yürekten inanmak” anlamlanna gelir

 

Terim olarak iman; Peygamber’in (sav) yüce Allah'tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümleri tasdik etmek, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna inanmak ve bununla amel etmektir.

 

Amel ne demektir?

 

Amel: İradeye dayalı iş, davranış ve eylem demektir. Esasen tasdik ve ikrar da birer eylemdir.

 

1. İman söz ve ameldir artar ve eksilir

2. İman kalp ile tasdik etmek, dil ile ikrar etmek ve organlarla tasdik etmektir.

 

Ehli sünnetin itikadına göre iman artar ve eksilir. İmanın artılıp  eksileceğine dair ayetler:

 

İmanlarına iman katsınlar diye, müminlerin kalbine sekineti indiren O’dur. Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, (her şeyi bilen) Alîm, (hüküm ve hikmet sahibi olan) Hakîm’dir. (48/Fetih, 4)

 

Allah, hidayet ehlinin hidayetlerini arttırır. Kalıcı salih ameller, Rabbinin katında mükâfatı ve geri dönüşü en hayırlı olandır. (19/Meryem, 76)

 

(Allah) hidayet ehlinin hidayetlerini arttırmış ve onlara takvalarını vermiştir. (47/Muhammed, 17)

 

Biz, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Onların sayısını, kâfirler için yalnızca bir fitne kıldık. Ta ki kendilerine Kitap verilenler yakinen inansınlar, iman edenlerin imanı artsın, kendisine Kitap verilenler ve iman edenler şüpheye düşmesin. (74/Müddessir, 31)

 

“Bir sure indirildiğinde onlardan bir kısmı: “Bu sure hanginizin imanını arttırdı?” derler. İman edenlere gelince, onların imanını arttırmıştır ve onlar (Allah’ın müminlere yönelik vaadleriyle) müjdelenmektedirler.” (9/Tevbe, 124)

 

Onlar ki: “İnsanlar sizinle (savaşmak için) toplandı. Onlardan korkun.” denildiğinde imanları arttı ve dediler ki: “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.” (3/Ali İmran, 173)

 

Müminler, orduları gördüklerinde dediler ki: “Bu, Allah’ın ve Resûlü’nün bize vadettiğidir. Allah ve Resûlü doğru söylemiştir.” (Bu,) yalnızca onların iman ve teslimiyetlerini arttırdı. (33/Ahzab, 22)

 

Muaz (r.a): “Gel otur bir saat iman edelim.”

Muaz’dan burada Allah’ı zikretmeyi kastetmektedir. Yani amel etmek imanın gereğidir.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

01:17  İman kitabı

01:56  İmam Müslim’in iman kitabı niye Buhari’nin iman kitabına göre daha uzundur

03:12  İmam Buhari’nin imandan kastettiği şey:

03:49  İman söz ve fiildir. İman artar ve eksilir.

06:00  Ehli sünnetin karşısındaki kelamcıların (Mürciyenin) imana yükledikleri anlam

07:50  İmam Buhari’nin imanın şeri tanımını yapması

13:20  Tasdik nedir? İman ve tasdik arasındaki ne fark vardır?

17:19  İbni Teymiyye’ye göre ikrar tasdiğe göre imana daha yakındır.

21:50  Fiil amelden daha geneldir.

25:40  İmanları ile beraber imanlarını artırsınlar

28:20  Allah için sevmek Allah için buğz etmek imandandır.

30:26  İmanın farzları,sünnetleri, akide ve inanç esasları, yasakları vardır.

34:25  İbrahim’in (as) yakinini (imanını) arttırması için dua etmesi

36:02  Muaz (r.a): Gel otur bir saat iman edelim.

39:47  Göğsünde sıkıntı olan şeyi terketmedikçe kişi takvanın hakikatine ulaşmaz

42:10  Bütün peygamberlerin dini aynıdır.

43:25  Peygamberinin imanları (şeriatları) aynıdır.

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #İman #Buhari

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar