Tevhid Kitap

Din Nasihattir | Tevhid Dergisi 103. Sayı Sesli Makale | Halis Bayancuk Hoca

578

Din Nasihattir | Tevhid Dergisi 103. Sayı Sesli Makale | Halis Bayancuk Hoca

 

Tevhid Dergisinden Yazının tamamını okumak için:

https://tevhiddergisi.org/makaleler/din-nasihattir

 

Soru: Hocam! “Din nasihattir.” hadisini nasıl anlamalıyız? Nasihatten kastedilen, öğüt vermek midir?

 

Cerîr ibni Abdullah’tan (ra) şöyle rivayet edilmiştir:

 

“Allah Resûlüne namaz kılmak, zekât vermek ve her Müslime karşı nasihat etmek üzere biat ettim.”[17]

 

Temîm Ed-Dârîy’den (ra) şöyle rivayet edilmiştir:

 

“Allah Resûlü (sav), ‘Din nasihattir.’ dedi. Biz de ‘Kimin için?’ dedik. ‘Allah için, Resûlü için, Müslimlerin liderleri için ve tüm Müslimler için.’ dedi.”[18]

 

Okuduğumuz hadislerden şunu anlıyoruz: Müslim’in Müslim üzerindeki haklarından biri de ona nasihat etmektir. Peki, nasihat nedir? Görebildiğim kadarıyla insanlar tarafından sıklıkla kullanılan ve çoğunlukla yanlış anlaşılan kavramlardan biridir nasihat. Zira çoğumuz nasihatla öğüdü aynı anlamda kullanıyor ve birine “Yap!” ya da “Yapma!” dediğimizde ona nasihat ettiğimizi sanıyoruz. Şunu belirtmeliyim ki; Arapça’da nasihat kavramını tek bir kelimeyle izah etmek mümkün değildir.[19] Zira nasihat bir kavramdır ve her kavram gibi içine derin anlamlar yüklenmiştir. Öyleyse bu kavrama biraz daha yakından bakalım:

 

Lugatta Nasihat

 

“ ‘N-s-h’ kökü, iki şey arasındaki uyum ve o iki şeye yönelik ıslah anlamına gelir. Bunun aslı, terzi (Xayyat) anlamında nasihtir… Nush ve nasihat da bu anlamdan türemiştir; manası, aldatmanın zıddıdır (samimiyettir)… Amel samimi/ihlaslı olmakla vasfedildiğinde ona ‘nasihat’ denir. ‘Nasuh Tevbe’ kavramı da bu anlamdadır. Âdeta o tevbede hiçbir delik, yırtık yoktur; (tevbenin tüm afetlerinden arınmıştır ve) sahihtir/sağlamdır. Develeri sulayıp susuzluğunu giderene, ‘Deveye nasihat etti.’ denir. Balı kovandan sağıp özünü elde edene ‘Bal nasihatçisi’ denir…”[20]

 

Bu açıklamalardan sonra bir vahiy kavramı olan nasihatin lugatta şu anlamlara geldiğini söyleyebiliriz:

- İhlas, samimiyet, dürüstlük, aldatmamak

- Uyum

- Islah etmek, faydalı olmak

- Eksiğini gidermek, yırtığını dikmek

- Saflaştırmak, özünü posasından ayırmak

- Maddi manevi susuzluğu gidermek

 

Kur’ân, sünnet ve sahabe örfünde de nasihat kavramı çok geniş anlamlarda kullanılmıştır:

- Tevhide davet etmek, uyarmak

- Samimi ve sağlam tevbe etmek

- Dost edinmek

- Öğüt vermek, yol göstermek

- Ticarette güvenilirlik, aldatmamak

 

#SesliMakale #Din #Nasihat #TevhidDergisi #HalisBayancuk #EbuHanzala

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar