Bela ve İmtihan Fıkhı | Tevhid Dergisi | Sesli Makale

635

Bela ve İmtihan Fıkhı - Sesli Makale - Tevhid Dergisi 14. sayı başyazısından

 

İnsan zayıf olarak yaratılmıştır. İstekleri, korkuları ve beklentileri arasında endişe içerisinde yaşar. Bu çaresizlik ve zayıflık halinin ilacı muhkem bir akide ve salih amellerdir.

 

Akide şeytandan ve nefisten kaynaklı endişeleri sonlandırır. Her şeyin, dilemesi ve kuvvetine tabi olduğu bir İlah’a kulluk insana tarifi mümkün olmayan bir cesaret verir.

 

Salih ameller ise endişe ve korkudan kaynaklı davranışların oluşmasını engeller.

Velev insanın aslında bulunan zayıflık ve endişeler açığa çıkacak olsa, alışkanlık haline gelen salih ameller sanın yanlış davranışlarının, asıl/öz haline gelmesinden korur.

 

İmtihanlarla karşılaşmak insanı sarsar.

 

İmtihanlar Allah’ın değişmez yasaları gereğidir İnsan ne yaparsa yapsın Allah’ın iradesine karşı koyamayacağına göre ona teslim olmalı, sabır ve yardımın geleceğine yakinen inanarak, O’nun rızasını elde etmelidir.Söylenerek, hayıflanarak inancı zedelemenin hiçbir anlamı yoktur.

 

İmtihana tabi olmak şereftir. Bu insanın imanının Allah katında kabul gördüğünü, faziletini ve ait olduğu kutlu kervanı gösterir. Üzülmek yerine Rabbine hamd etmeli ve O'nun yardımına muhtaçlığını dillendirmelidir.

 

İmtihanlar temizleyicidir. Her İslamî oluşum temizi ve pisi; sadık olanlarla, iddia ehli olanları bir araya toplar. Allah sevdiği kullarına olan merhametinden, sadık olanlarla yalancı olanları ayırır.

 

İslamî bir yapıda bulunma şerefini hak etmeyenler bir şekilde dökülürler. İnsanın kendine kalsa asla beceremeyeceği temizlik ilahi kudretin müdahalesiyle gerçekleşir.

 

İmtihan hali kul için en hayırlı olan haldir. Zahiren sıkıntı olan bir durum, her zaman öyle değildir.  Allah kişiyi istemediği halde tutarak, umduğu ve kendi için şer olan halden koruyordur.

 

Fakirlikle imtihan olan bir kardeşimiz, zenginliğin onu azdırıp Allah’tan uzaklaştırmayacağından emin değildir

 

Zindanla imtihan olan bir kardeşimiz, afiyetin bu olduğunu bilmeli ve Rabbi’nden her daim O'nun indireceği hayra muhtaç olduğunu niyaz etmelidir

 

Dışarıdaki hayatın dinî ve dünyevî fitnelerinden emin değildir. Umulur ki; Rabbi onu dört duvarla ebedî hayatına mal olacak fitnelerden koruyordur.

 

İmtihanlar günahları döker. Alemlerin Rabbi olan Allah’la tertemiz karşılaşmamızı sağlar. Bu basit bir hikmet değildir.

 

Dünya ve ahiret sıkıntılarının temelinin günahlar olduğu unutulmamalıdır

 

Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Mükâfatın büyüklüğü, belânın şiddetine göredir. Allah, sevdiği topluluğu belaya uğratır. Kim başına gelene rıza gösterirse Allah ondan hoşnut olur. Kim de rıza göstermezse, Allah'ın gazabına uğrar.” (Tirmizi)

 

İmtihanlar yeryüzünde müminlere vadedilen imamet ve temkinin habercisidir. Allah yeryüzüne varis ve imam kıldığı kullarını belalarla imtihan edip sabır ve yakinlerini sınadıktan sonra bu mertebeye eriştirmiştir.

 

"Musa kavmine: 'Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki, arz Allah'ındır; ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç muttakiler içindir.' dedi." (7/Araf, 128)

 

Allahın ahkamını tatbik etmek isteyen ve bunun için mücadele eden Müslümanlar;

bela ve imtihanların süzgecinden geçmeden bunun oluşmayacağını bilmelidirler.

 

Beni İsrail’e firavun ve yakınlarının mülkü verilmeden mustazaflık hali yaşatılmıştı.

 

Yusuf’a aleyhisselam, yeryüzünde dilediği gibi hareket eden bir melik olmadan kuyuların, zindanların ve insanların vicdanlarında iftiraya uğramanın ağır bedeli tattırılmıştı.

 

İbrahim aleyhisselam imamet görevini almadan, ateşte yanmak da dahil, belanın her şeklini yaşamıştı.

 

Allah Rasûlü ve güzide ashabı, Medine’nin rahatından önce, Mekke’nin çilesini iliklerine kadar hissetmişlerdi.

 

Belanın uzaması yardım ve temkinin yakınlığını gösterir. Belanın çetinliği varisliğin genişlik ve büyüklüğüyle orantılıdır. İnsanlığın ve İslam iddiasının kaçınılmaz neticesi olan bela ve imtihanlarda vahye dayalı fıkıh geliştirmeyenler, birey ve toplum olarak saf dışı kalırlar.  

 

Zafere ve temkine beş kala, akide ve menheclerini sorgulamaya başlar, bulundukları hattı değiştirirler. Oysa sıkıntıların bitmesine ramak kalmıştır.

Allah’ın vaadi neredeyse tecelli edecektir. İşte böyle, İmtihanın hikmetlerini bilmek yükümüzü hafifletir.

 

 

Önemli bölümler

00:27  İnsan zayıf olarak yaratılmıştır.

00:55  Salih ameller ise endişe ve korkudan kaynaklı davranışların oluşmasını engeller.

01:57  İmtihana tabi olmak şereftir.

02:15  İmtihanlar temizleyicidir.

02:42  İmtihan hali kul için en hayırlı olan haldir.

03:23  İmtihanlar günahları döker.

04:25  En güzel sonuç muttakiler içindir

05:46  Allah’ın vaadi

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc4

 

Ebu Hanzala Hoca Kanalı için;

https://tek.link/LLc1

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#BelaVeİmtihanFıkhı #TevhidDergisi #TevhidDersleri

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar