Tevhid Kitap

Abdestin Faziletleri | Gençlerle Fıkıh 8 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1838

Halis Hoca (Ebu Hanzala) gençlerle fıkıh derslerinde abdestin faziletleri Buhari ve Müslim hadisleri ile anlatılıyor.

 

Umdetu'l Ahkam kitabından Buhari ve Müslim hadisleri

 

10. hadis:

Aişe annemizden dedi ki: “Allah Rasulü (sav) ayakkabılarını giymede, saçını taramada, temizliğinde ve bütün işlerinde sağı kullanmak Rasulullah'ın (sav) hoşuna giderdi/severdi.”

 

Hadisten çıkarılan hükümler:

1. İslam dini kerem babından olan bütün işlerde sağ ile başlamayı güzel görür; kerem

babından olmayan işlerde sol ile başlamayı güzel görür.

 

Ebu Katade'den:

“Sizden biri küçük abdestini yaparken cinsel uzvuna sağ eliyle dokunmasın.”

 

Ebu Katade'den:

“Peygamber (sav), kabın içine solumayı, sağ eliyle cinsel uzvunu tutmayı ve sağ eliyle taharetlenmeyi yasakladı.” (Müslim)

 

Selman’dan:

“Müşrikler bize: ‘Ben sizin arkadaşınızın size abdest bozmaya varıncaya kadar size (çok şeyler)

öğrettiğini görüyorum’ dedi. Selman: ‘Evet gerçekten O (sav) bize bizden birisinin sağ eliyle istinca yapmasını yasakladı.’ ” (Müslim)

 

2. Herhangi bir konuda doğru bir sonuca ulaşabilmenin yolu, o konuyla ilgili bütün

nasları bir araya toplamaktan geçer. Bu kaide, hem akide hem de fıkıh konusunda geçerlidir.

 

3. Solak olan kişilerin takınması gereken adaplar vardır: Solak olanların yemek yerken, su içerken veya yazı yazarken vs. sol ellerini terk edip sağ ellerini kullanmaya dikkat etmelidirler.

 

“Ben Allah Rasulü'nün (sav) himayesindeydim. Elim kapta gelişigüzel gidip

geliyordu. Bunun üzerine bana: ‘Ey Çocuk! Allah’ın adını an, sağ elinle ve önünden ye’ buyurdu.” (Müslim)

 

4. Kişinin abdest uzuvlarını yıkarken sağdan başlaması gereklidir.

 

11. ve 12. hadisler:

Nuaym el-Mucmir (r.a), Ebu Hureyre'den (r.a), o da Peygamber (sav): Peygamber (sav) dedi ki: “Muhakkak ki benim ümmetim Kıyamet gününde abdest izinden dolayı alınları ve ayakları parlak bir şekilde çağırılırlar. Sizden her kim alnındaki ve ayağındaki parlaklığı uzatmaya güç yetirirse onu yapsın.”

 

Muslim’in bir lafzında: “Ben Ebu Hureyre’yi abdest alıyorken gördüm. Yüzünü ve iki elini neredeyse koltuk altına (omuzlarına) ulaşacak kadar yıkadı. Sonra ayaklarını baldırlarına kadar yıkadı. Sonra dedi ki: ‘Ben Peygamber'i (sav) şöyle derken işittim: “Muhakkak ki benim

ümmetim abdest izinden dolayı alınları ve ayakları parlak bir şekilde çağırılırlar. Sizden her kim

alnındaki ve ayağındaki parlaklığı uzatmaya güç yetirirse onu yapsın.” ’ ”

 

Muslim’in bir lafzında ise: “Ben dostumu (sav) şöyle derken işittim: ‘Müminin süsü abdest suyunun ulaştığı yere kadar ulaşır.’ ”

 

Hadisten çıkarılan hükümler:

 

1. Bu ümmet Kıyamet gününde Allah'ın (cc) diğer ümmetlere faziletli ve ayrıcalıklı kıldığı bir ümmettir.

 

2. Kişi abdest alırken imkân nispetince abdest uzuvlarını uzatırsa bu, kişiye kıyamet

gününde fazilet olarak geri dönecektir. 

 

3. Abdest uzuvlarını güç miktarınca uzatmak abdestin sünnetlerindendir.

 

4. Abdestin Faziletleri:

1. Fazilet: Abdest, Kıyamet gününde kişinin alnına ve ayağına parlaklık/nur olarak

yansıyacaktır.

2. Fazileti: Abdest, kişinin günahlarını kişiden döker.

3. Fazileti: Abdest, kişinin Allah katında derecelerini yükselten ve kişinin günahlarına kefaret

olan bir unsurdur/ameldir.

4. Fazileti: Abdest, imanın alametidir.

 

Abdestin farzları:

1- Niyet

2- Elleri yıkamak

3- Ağza burna su vermek

4- Yüzü yıkamak

5- Dirseklerle beraber kolları yıkamak

6- Başı mesh etmek

7- Kulakları yıkamak

8- Ayakları topuklarla beraber yıkamak

 

Abdestin sünnetleri:

1- Besmele getirmek

2- Elleri 3 defa yıkamak

3- El ve ayak parmakları, sakalları hilallemek

4- Saçın hepsini mesh etmek

5- Saçı ilerden geriye mesh etmek, mesh ederken saçın şeklini bozmamak

6- Kulakların içini ve dışını mesh etmek

7- Sağdan başlamak

8- Abdest uzuvlarını 3’er defa yıkamak

9- Abdest uzuvlarından uzatmaya güç yetirebildiğinizi uzatmak

10- Abdest aldıktan sonra 2 rekat namaz kılmak

11- Abdest aldıktan sonra abdest duası yapmak

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:48 Allah Resulü'nün (sav) sağ ile başlaması ile ilgili 10. hadisin okunuşu

04:17 İslam kerem babından olan bütün işlerde sağ ile başlamayı güzel görür

07:18 Doğruya ulaşmak için konu hakkında bütün naslar toplanmalıdır.

10:56 Abdestin sünnetlerinden biri sağdan başlamaktır.

18:23 Abdestin faziletleri ile ilgili 11. hadis

23:24 Kıyamet gününde müminlerin alameti abdest izleridir.

24:57 Abdest uzuvlarını uzatmak ile ilgili 12. hadisin okunuşu

28:00 Bu ümmet diğer ümmetlere göre faziletlidir

28:34 Abdest uzuvlarını daha uzun yıkamak sünnettir.

30:50 Abdestin faziletleri nelerdir?

35:57 Abdestin sünnetleri hakkında sorular ve cevaplar

38:04 Abdestin farzları ve sünnetlerinin genel tekrarı

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#Taharet #Abdest #Fıkıh

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar