Tevhid Kitap

Abdestin Farzları ve Sünnetleri 1 | Gençlerle Fıkıh 6 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2505

Abdestin Farzları ve Sünnetleri 1 | Gençlerle Fıkıh 6 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Abdest nasıl alınır?

Peygamberimiz (sav) nasıl abdest alırdı?

 

Buhari ve Müslim hadisleri ile açıklanıyor. Abdesti Peygamberimizin aldığı gibi alıp namazı da huşu içerisinde kılmanın faziletinden bahsediliyor.

 

Maide suresinde geçen abdest ayetini (Maide suresi 6. ayet) Peygamber’in (as) tebliğ ve açıklama görevini yerine getirerek ne şekilde yapılacağını sahabeye öğrettiği, sahabenin de Resulullah’tan (sav) aldıkları ilmi başkalarıyla paylaşıp yaydıkları anlatılıyor. 

 

Umdetul Ahkam kitabından Buhari ve Müslim hadisleri:

8. Hadis:

Osman ibn Affan’ın kölesi Humran dedi ki: “Muhakkak ki o, Osman’ı (r.a) gördü. O, su istedi. Sonra suyu, kabından iki elinin üzerine boşalttı. Sonra o ikisini üç kere yıkadı. Sonra sağ elini abdest suyunun içerisine girdirdi. Sonra madmada yaptı (ağzına su verdi, çalkalayıp dışarı attı). Sonra istinşak yaptı (burnuna suyu çekti). Sonra istinsar yaptı (burnuna çektiği suyu dışarıya boşalttı). Sonra yüzünü üç kere yıkadı. Sonra iki elini dirsekle beraber üç kere yıkadı. Sonra başını mesh etti. Sonra her ayağını üç kere yıkadı. Sonra dedi ki: “Ben Peygamberimiz’i (sav) benim bu abdestimin aynısıyla abdest alırken gördüm. Peygamber (sav) dedi ki: ‘Her kim benim bu abdestimin aynısıyla abdest alırsa sonra da iki rekat namaz kılar ve o iki rekatta nefsinden (kendi içinden) konuşmazsa Allah onun geçmiş günahlarına mağfiret eder.’ ” “

 

9. Hadis:

Amr ibn Yahya ibn Umara el- Mazeni’den, o da babasından rivayetle: “ Ben Amr ibn Ebi Hasen’in Abdullah ibn Zeyd’e Rasulullah’ın (sav) abdestini sorarken şahit oldum. O, içerisinde su olan bir kap istedi. Onlar için Peygamberin abdestiyle abdest aldı. Kaptan ellerinin üzerine döktü ve ellerini üç defa yıkadı. Sonra iki elini kabın içerisine girdirdi. Sonra üç avuç ile üç defa madmada, istinşak ve istinsar yaptı. Sonra elini kabın içerisine girdirdi ve yüzünü üç defa yıkadı. Sonra iki elini girdirdi ve o ikisini dirseklerine kadar iki kere yıkadı. Sonra iki elini girdirdi ve o ikisiyle başını mesh etti. O ikisiyle bir defa öne doğru ve arkaya doğru yöneldi. Sonra iki ayağını aşık topuklarına kadar yıkadı.” 

 

Bir rivayette ise: “Başını mesh ederken başının başlangıcından başladı ta ki o ikisiyle kafasına (ensesine) kadar gitti. Sonra o ikisini reddetti/ geri çevirdi ta ki başladığı mekâna geri dönünceye kadar. Sonra iki ayağını yıkadı.”

 

Bu iki hadisten çıkarılan hükümler:

1. Bir Müslüman eğer bir hayrı biliyorsa bunu mutlaka kendi kardeşleriyle güzel bir üslupla paylaşmalıdır. Çünkü ilim, paylaştıkça çoğalır.

2. Bilmediklerimizi mutlaka sorup öğrenmeliyiz.

3. Fıkıhta her meselenin farzları ve sünnetleri vardır.

4. Abdestin Farzları ve Sünnetleri:

 

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınızı mesh edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın.” (5/Maide, 6)

 

Abdestin farzları:

1. Niyet: “Taharet Babındaki bütün amellerde/ibadetlerde niyet farzdır.”

2. Elleri yıkamak: Elleri üç defa yıkamak abdestin sünnetlerindendir.

3. Madmada, İstinşak ve İstinsar Yapmak (Ağza ve burna su verip daha sonra o suyu dışarıya

bırakmak): Bu, abdestin farzlarındandır. Yani terk edildiği zaman kişinin abdesti sahih olmaz.

4. Yüzü yıkamak: Bu, abdestin farzlarından bir tanesidir. (5/Maide, 6)

5. Elleri dirseklere kadar yıkamak: Bu, abdestin farzlarındandır.

6. Başı/Saçları mesh etmek: (Farz)

7. Kulakları mesh etmek: (Farz)

8. Ayakları Aşık Kemiklerine Kadar Yıkamak: Bu da, abdestin farzlarından bir tanesidir.

 

Abdestin farzları ve sünnetlerinin neler olduğu sırasıyla anlatılıyor.

 

Önemli Bölümler

01:05 Peygamberimizin abdest almasını anlatan 8. hadisin okunuşu

15:28 Peygamberimizin abdest almasını anlatan 9. hadisin okunuşu 

27:14 Müslüman bir hayrı kardeşleriyle paylaşmalıdır. 

29:41 Müslüman bilmediği sorar ve öğrenir. İlim talebi farzdır.

33:32 Fıkıhta farz ve sünnet ayrı değerlendirilir.

36:10 Abdest ayetinin Peygamber tarafından açıklanması ile Peygamberin tebliğ ve açıklama vazifesini yerine getirmesi

37:40 Abdestin farzları ve sünnetlerinin açıklanması

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #Fıkıh #Abdest

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar