Sudasiler | Arapça Bina Dersleri 5 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1131

Halis Hoca (Ebu Hanzala) Arapça bina derslerinde sudasiler 4 bab olarak anlatılıyor.

 

3.Nev’: Sulasi mücerrede üç harf ziyade edilenler:

 

Üçüncü Nev’: Sulasi mücerredin üzerine üç harf ziyade edilerek elde edilen fiillerdir. Bir fiil üç harften aşağı ve altı harften yukarı olmaz.

 

1.BAB:  إسْتَفْعَلَ يَسْتَفْعِلُ إستِفْعَالًا

Bu Babın Binası: Bu babın on bir manası vardır:

      

• Ta’diyyet: Misal: إسْتَخْرَجَ زَيْدٌ المالَ: Zeyd malı çıkardı.(Bu cümle için خَرَّجَve أخْرَجَ fiilleri de kullanılır.)

      

• Lazım: Misal: إسْتَحجَرَ الطِّينُ:Çamur taşlaştı.

      

• Talep: Yazar kitabında  قيلَlafzını kullanarak bu babın taleb için gel-mediğini ifade etmiştir. Fakat bu hataen yazılmamışsa bu yanlış bir görüştür. Çünkü bu babın asıl manası taleptir. Bu baba hususen س  harfi talep manası verir. Misal:

 إسْتَشْرَبَ زَيْدٌ المَاءَ: Zeyd su içmek istedi. - إسْتَغْفَرَ فُلانٌ اللهَ: Falan Allah’tan bağışlanma istedi.   -     إسْتضْرَبَ: Vurmak istedi.     

 

• İ’tikad: Misal: إسْتَكْرَمْتُهُ:Onun cömert olduğuna inanıyorum.

      

    • Vucdan: إسْتَكْسَلْتُهُ: Onu tembel olarak buldum.

 إسْتَجَدتُهُ: Onu iyi buldum.

 

• İhtisar/Teslim: Misal: إستَرْجَعَ القومُ عِندَ الْمُصِيبَةِ  : Kavim musibet anında “inna lillahi ve inna ileyhi raciun” dedi.

      

• Soru Sormak: Misal: إستَخْبَرَ: Haberi sordu.

      

• Tahavvul: Misal: إسْتَخَلَّ الخَمْرُ :İçki sirkeye dönüştü.

      

• Haynune: Misal: إستحْصَدَ الزَّرْعُ: Hasad vakti geldi.,

      

• Mutavaat: Misal: أراحَهُ فَاسْتَراحَ:Onu rahatlattı o da rahatladı. Bu bab أفْعَلَ  babına mutavaat eder.

      

•  فَعَل: Misal: إسْتقَرَّ الأمْرُ:yani: قَرَّ الأمرُ:İş karar kıldı. Bu bab فَعَل manasında kullanılırsa lazım olur.

 

2. BAB: إفْعَوْعَلَ يَفْعَوْعِلُ إفْعِيعَالًا

Bu Babın Binası:

• Lazımın mubalağası için kullanılır. Misal: إعْشَوشَبَ الأرضُ:Yer de çok ot yeşerdi. -     إذْهَوهَب زَيْدٌ:Zeyd çok çok gitti.

 

3.BAB: إفْعَوَّلَ يَفْعَوِّلُ إفْعِوَّالًا

Bu Babın Binası:

• Lazımın mubalağası için kullanılır. Misal: جَلَذَ الإبِلُ:Deve hızlı yürüdü. - إجْلَوّذ الإبِل:Deve çok hızlı yürüdü.   -   إصْفَرَّ الشَّمسُ: Güneş sapsarı oldu.

 

4.BAB: إفْعَالَّ يَفْعَالُّ إفْعِيلَالًا

Bu Babın Binası:

• Lazımın mubalağası için kullanılır. Fakat bu bab الإفْعِلالِbabından daha fazla mubalağa ifade eder.

      

Misal:

حمُرَ زيدٌ:Zeyd kırmızı oldu.-   إحمَرَّ زيدٌ: Zeyd çok kırmızı oldu.-

 إحْمَارَّ زيد:Zeyd çok çok kırmızı oldu.

Lazımın mubalağasını üç bab ifade eder. Bunlar: إفْعَوَّلَ   إفْعَالَّ  إفْعَوْعلَ bablarıdır.

Kaide: زِيادَةُ المَبْنَى تَدُلُّ عَلى زِيادَةِ المَعْنى: “Binadaki ziyade manadaki ziyade-ye delalet eder.”

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:27  3. Nev’: Sulasi mücerrede üç harf ziyade edilenler

01:15  Birinci Bab

01:30  Bu babın binası

03:05  Ta’diyyet

05:24  Lazım  

05:58  Talep etmek manasında kullanım

10:12  İtikad için kullanımı

11:08  Vucdan için kullanımı

11:43  İhtisar/teslim manasında kullanımı

12:10  Soru sormak manasında kullanımı

12:52  Tahavvul manasında kullanımı

13:31  Hayyune (bir şeyin zamanının gelmesi) manasında kullanımı

13:45  Mutavaat iiçin kullanımı

15:25  Bab ile ilgili sorular

18:02  İkinci bab

22:24  Lazımı fiillere örnek

23:29  Mastarda bulunan bir fark

25:29  Üçüncü bab

30:35  Dördüncü bab

33:14  Binası

36:10  Bu babın diğer bablardan farkı

37:30  Sorular

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #Sudasiler #ArapçaBinaDersleri

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar