Tevhid Kitap

Selefi Salihin Kimlerdir? 1 | Veciz Dersleri 3 | Halis Bayancuk Hoca

39903

Selefi Salihin Kimlerdir? 1 | Veciz Dersleri 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala) Selef ne demektir? Selefin Tanımı – Selef kelimesinin sözlük anlamı Selefin lugat manası: Önde olan, önde giden, geçen, gelip geçmiş olan demektir. Önceden geçen bir topluluğa veya daha önce geçip giden kavme de selef denir. Allah (cc) şöyle buyurmaktadır: Bizi öfkelendirince, onlardan intikam aldık ve onların tamamını (denizde) boğduk. Böylece onları sonradan gelenler için gelip geçmiş bir nesil (selef) ve bir ibret örneği kıldık.” (43/Zuhruf, 55-56) Yani onları, onların yaptıkları amellerin aynısını yapanların selefi/öncüleri kıldık. Kendilerinden sonra gelenler, onlardan ibret alsınlar ve onların hali, başkalarına da ders olsun diye böyle yaptık. Selef kelimesinin terim anlamı: Selef kelimesi, akaid alimleri tarafından mutlak, yalın halde kullanıldığı zaman, bütün tanımları sahabe, tabiin veya etba-u tabiindir. Bu faziletli nesil hakkında Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “İnsanların en hayırlıları, benim içinde bulunduğum nesil (sahabe), sonra onların ardından gelenler (tabiin), sonra da onların ardından gelenlerdir (etba-u tabiin).” (Buhari, Müslim) Bu üç asrın özellikleri: Bu dönemde yaşayan müminlerin imanlarına şahitlik edilmiştir. Bu topluluk, Kur'an'a ve sünnete tabi olmaları, bidatlerden kaçınmaları sebebi ile ümmet, onların imametine şahitlik etmiştir. Allah (cc) şöyle buyurmuştur; "Muhacirlerden ve Ensardan ilk öne geçenlerle bunlara ihsan üzere uyanlar var ya Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah onlara içinde ebedi olarak kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük kurtuluş budur." (9/Tevbe, 100) Allah (cc) muhacirlerin ve ensarların kendi rızasına nail olduğunu söylüyor. Allah'a hamd olsun ki Allah (cc) bu kapıyı kapatmamış ve onlara ihsan ilkesi üzerine tabi olanlardan da Allah (cc) razı olmuştur. İhsan: Bozmadan, değiştirme yapmadan, ekleme yapmadan dini olduğu gibi almaktır. Selef olmanın şartı: Selef olmanın şartı herhangi bir zamana bağlı değildir. Kur'an ve Sünnet'e tabi olan, akidede, ahkâmda ve ahlaki meselelerde Kur’an ve sünnete ihsan üzere bağlı olan herkes seleftir. Peygamber'e (sav) din alanında ister küçük ister büyük olsun ona itaat etmemiz gerekir ve bu itikadi bir meseledir. Selefi Salihin imamı, önderi ve selefi salihinin özellikleri: Muhammed, Allah’ın Resûlü’dür. Onunla beraber olanlar, kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler. Onları; rükû edenler, secde edenler ve Allah’ın lütfunu ve rızasını elde etmek isterken görürsün. Alametleri, yüzlerinde secdeden oluşan izdir. Bu, onların Tevrat’taki sıfatıdır. İncil’deki sıfatlarıysa filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşıp gövdesi üzerine doğrulmuş bir ekin gibidir ki bu, çiftçilerin hoşuna gider. (Onların bir ekin gibi güçlenip çoğalması örneği) kâfirleri öfkelendirmek için verilmiştir. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyenlere, bağışlanma ve büyük bir mükâfat vadetmiştir. (48/Fetih, 29) Yani onlar birbirlerine, Müslimlere karşı merhametli, kafirlere karşı ise şiddetlidir. Sadece Müslimleri dost tutarlar. Ayrıca onların yüzünde İslam’ın şiarları rukü ve secde izi vardır. Kafirlere fiili olarak da benzemezler. Peygamber'in (sav) iki görevi a. Beyan (açıklama) b. Ulaştırmak (tebliğ) a) Tebliğ: Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni (insanlara) tebliğ et. Şayet bunu yapmazsan (Allah’ın) risalet (mesajını) tebliğ etmemiş/vazifeni yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz ki Allah, kâfirler topluluğunu hidayet etmez. (5/Maide, 67) b: Beyan: (Peygamberleri) apaçık deliller ve Kitaplarla (yolladık). Sana da bu zikri/Kur’ân’ı indirdik ki insanlara indirileni onlara açıklayasın. Umulur ki düşünürler. (16/Nahl, 44) ÖNEMLİ BÖLÜMLER 00:00 Selef ne demektir? Selefin lugat ve ıstılah manası 07:20 Selefi Salihin kimlerdir? Niçin Selefi Salihin diye isimlendirilmiştir? 08:50 Akaid alimleri selef dedikleri zaman ne anlaşılmalıdır 12:35 Tevbe suresi 100: Allah’ın (cc) seleften razı olması 14:20 İhsan üzere muhacir ve ensara tabi olanlar kimlerdir? 16:57 Herkes selefi salihin değildir. İhsan şartı gereklidir. 20:00 Selef olmanın şartı 29:00 Selefin özellikleri, alametleri 30:18 Selefin imamı kimdir? 31:20 Peygambere itaat Allah’a itaatin kendisidir. 37:00 Resulü hakem seçmek ve teslimiyet 45:46 Bir insan Allah’ı sevmeden mümin olabilir mi? 47:35 Selefin imamı Resullah’a tabi olmanın önemi 48:36 Peygamberin iki görevi 53:07 Biz her konuda Resulü itaat etmek zorunda mıyız? Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına… Kanalımıza Destek Olmak İçin; https://tek.link/LLc5 Tevhid Dersleri Kanalı için; https://tek.link/LLbY Tevhid Meali İçin: https://tevhidmeali.com/ Bütün Videoları İzlemek İçin; https://tevhiddersleri.org/ Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin: http://tevhiddergisi.org/ İletişim: +90 535 766 45 45 Şeri sorularınızı tevhidsoru@gmail.com mail adresi üzerinden sorabilirsiniz. #Selef #Selefi

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar