Tevhid Kitap

Rabbin Bilinmesi | Usulu’s Selase 4 | Halis Bayancuk Hoca

22391

Rabbin Bilinmesi | Usulu’s Selase 4 | Halis Hoca (Ebu Hanzala) Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN 1. ESAS: KULUN RABBİNİ BİLMESİ Eğer sana Rabbin kimdir? diye sorulursa, de ki: Rabbim Allah'tır. O, nimetleriyle beni de, bütün âlemleri de terbiye etmiştir. O benim mabudumdur ve ben O'ndan başkasına ibadet etmem. Buna delil de yüce Allah'ın: Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. (1/Fâtiha, 2) Rabbin bilinmesi meselesinin izahı Bugün insanların bazıları bize diyorlar ki; 'Siz diyorsunuz ki, müşrikler Rububiyet tevhidini biliyorlardı. Yani Allah'ın yaratıcı olduğunu, Allah'ın rızık verdiğini, Allah'ın hayatı ve ölümü elinde bulundurduğunu vs... Ve diyorsunuz ki, bir insanın İslam dinine girebilmesi için Rububiyet tevhidini bilmesi yeterli değildir. Bir de Uluhiyet tevhidini bilmesi gerekir... Şimdi kardeşler bu tür şüpheleri getiren insanlar diyorlar ki; 'Allah (ac) bizden "...Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye söz almıştır. Oysa siz Rububiyet tevhidini yeterli görmeyip, Uluhiyet tevhidini de şart koşuyorsunuz.' Peki biz bunlara nasıl cevap vereceğiz? 1- Rububiyet tevhidi, Uluhiyet tevhidinin delilidir. Yani bir insanın Allah'ı ibadetlerde birlemesinin yolu , önce Allah'ı Rab olarak tanımasından geçer. Çünkü bir kul yaratıcı ve rızık verici görmediği bir ilaha ibadet edemez. Bundan dolayı hangi insan kulluğunu tam olarak yerine getirmek istiyorsa, önce Rububiyet tevhidini tam anlamıyla idrak edip gereklerini yerine getirmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin; Allah'ın yaratıcı olduğuna, rızık verdiğine, her şeye hükmettiğine inandıklarına dair ayetler mevcuttur. Lokman Suresinde, Ankebut Suresinde, Yunus Suresinde..." Onlara sorarsan, 'Size yerden ve gökten rızık indiren kimdir? Kainatın hakimiyetini elinde bulunduran kimdir? Ölümü ve hayatı elinde bulunduran kimdir? Bütün işleri terbiye eden, yöneten kimdir?' diye. Sana; 'Allah'tır' diyecekler..." Ayrıca Allah (ac) bu ayetlerin hepsinin sonunda "...O halde sakınmaz mısınız?" ifadesini kullanarak onların da Allah'ın bu özelliklerine inandıklarını doğruluyor. 2- Rasuller kavimlerini Rububiyet tevhidine değil, Uluhiyet tevhidine davet etmişlerdir. Aynı Rasuller kavimlerinin Rububiyet tevhidini ikrar ettiklerini de bize haber vermişlerdir. Demek ki onların inandığı Rububiyet tevhidi, onları Allah'ı ibadetlerde birlemeye sevk etmediği için, onlara Uluhiyyet tevhidini anlatmışlar. Rab nedir? Rab kelimesinin manası nedir? Rab kelimesinin Arap lügatındaki manası; murebbi demektir. Yani terbiye edici... Mesela anne için Arap lügatında -rabbetul beyt- (evin rabbi, yani evi çekip çeviren terbiye eden, düzenleyen) denir. Allah (ac) hem kainatı yaratıp, hem en güzel bir şekilde şekil verip, hem de düzene sokup idare ettiği için ona Rab-ul Alemin denir. Gece, gündüz, Güneş ve Ay O’nun ayetlerindendir. Güneş’e de secde etmeyin, Ay’a da... Şayet yalnızca O’na ibadet ediyorsanız, onları yaratan Allah’a secde edin. (41/Fussilet 37) Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden1 Allah’tır. Gündüzü, ısrarla kovalayan geceyle örter. Güneş, Ay ve yıldızları emrine amade kılıp, boyun eğdirendir. Dikkat edin! Yaratmak da emretmek de Allah’a aittir.2 Âlemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir. (7/A'râf 54) Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet/kulluk edin ki sakınıp korunabilesiniz. O (Rab ki) yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü de tavan kıldı. Gökten su indirdi ve onunla size rızık olarak (çeşitli) ürünler çıkardı. (Öyleyse bütün bu gerçekleri ikrar edip) bildiğiniz hâlde Allah’a eş/ortak/denk koşmayın. (2/Bakara 22) Yalnızca Allah’a (cc) kulluk yapmanın gerekliliği fıtrat ve akılla bilinir. Yaratan ve rızık veren kim ise teşekkür/kulluk ona yapılmalıdır. Yaratan ve rızık verenin Allah (cc) olduğunu ikrar eden, ancak dua, adak, kurban gibi ibadetlerini başkalarına yapan veya Allah’ın (cc) dışındaki varlıkların kanunlarına boyun eğen kimse, bile bile Allah’a (cc) ortak/denk/eş kılmış olur. (Bk. 2/Bakara, 164) İbadetin çeşitleri Allah'ın yapılmasını emrettiği; İslam ; teslim olmak, İman ; kesin bir inançla inanmak, İhsan ; Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek, Dua , Havf ; korku, Reca ; ümit etmek, Tevekkül etmek, Rağbet ; isteyerek yönelmek, Rahbet ; çekinerek korkmak, Huşu ; itaat ederek sakınmak, Haşyet ; bilerek korkmak, İnabe ; yönelmek, İstiane ; yardım dilemek, İstiaze ; sığınmak, İstigase ; imdat dilemek, Zebh ; kurban kesmek, Nezr ; adak adamak ve bunlara benzer Allah (ac)'nin emretmiş olduğu bütün çeşitleri ile ibadet, sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Kanalımıza Destek Olmak İçin; https://bit.ly/2MCiNmM Tevhid Meali İçin: https://tevhidmeali.com/ İletişim: +90 535 766 45 45 Şeri sorularınızı [email protected] mail adresi üzerinden sorabilirsiniz. #Rab #Tevhid #Akaid

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar