Tağutu reddetmek ve ondan ictinab etmek | Tevhid Müdafaası 6 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2043

Tevhid Müdafaası - Tağutlara küfretmek ve tağutlardan içtinab etmek

Tağut nedir, tağut nasıl inkar edilir ve tağuttan nasıl içtinab edilir soruları cevaplandırılıyor.

Tağut, lügat olarak haddi aşan her şey demektir. Tağutu en kapsayıcı şekilde açıklayan İbni Kayyim şöyle diyor ve tağutları 3’e ayırıyor:

‘Tağut kendisine ibadet edilme, bağlanılma ve itaat edilmede haddini aşan kul demektir. Her kavmin Allah’ın ve Resulu’nun dışında kendisine muhakeme oldukları, ibadet ettikleri, Allah’tan delil olmadığı halde tabi oldukları şey onların tağutudur. İşte bunlar alemin tağutlarıdır. Sen bu tağutları ve insanların halini düşünecek olursan göreceksin ki insanların çoğu Allah’a değil tağuta ibadet ederler. Allah ve Resulu’ne değil, tağuta muhakeme olup, ona ibadet edip, ona tabi olurlar.‘ (İ’lâmu’l Muvakkiîn, 1/50)

Tağutlar 3’e ayrılır:

  1. Hüküm tağutu

  2. İbadet tağutu

  3. İtaat tağutu

Kur’an-ı Kerim’de tağut kelimesinin 8 defa geçtiği (Bakara suresi 256, 257), (Nisa suresi 51, 60, 76), (Maide suresi 60), (Nahl 36), (Zümer 17), Adem’den (as) Muhammed’e (sav) kadar bütün peygamberler insanları sadece Allah’a ibadet etmeye ve tağutlardan sakınmaya davet ettikleri anlatılıyor.

Tağutlar nasıl reddedilir?

  1. Allah’ın dışında başka bir varlığa ibadet etmenin batıl olduğuna itikad etmek

  2. Tağutları terk etmek, onlardan uzaklaşmak

  3. Tağuta buğz etmek

  4. Tağutun ehlini tekfir etmek

  5. Tağutlara düşmanlık etmek

Önemli bölümler

05:29 Tağut nedir?

23:49 Tağutun en kapsayıcı şekilde tanımı

29:23 Tağut nasıl reddedilir?

32:44 Tağuta yapılan ibadetin batıl olduğuna itikat etmek

38:36 Tağuttan teberri etmek

43:17 Tağuta buğz etmek ve tağutların ehlini tekfir etmek

55:04 Tağutlara düşmanlık etmek

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar