Sadece Allah'a İbadet Etmek ve O'na Şirk Koşmamak | Tevhid Müdafaası 5 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sadece Allah'a İbadet Etmek ve O'na Şirk Koşmamak | Tevhid Müdafaası 5 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1725

Tevhid müdafaası – İslam nedir?

İslam nedir sorusu Kur’an’dan ve sünnetten delillerle cevaplandırılıyor.

İslam, sadece Allah’a ibadet etmek ve hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmamaktır. (3/Ali İmran, 64)

İslam, insanların birbirlerini Allah’ın dışında Rab'ler (yöneticiler) edinmemesidir.

İslam, Allah’ın (ac) bütün peygamberlere emretmiş olduğu dindir.

"Allah’ın yanında din, İslam’dır." (3/Al-i İmran, 19)

Allah Resulu’nun (sav) insanları İslam’a nasıl davet ettiği, sahabenin Resulluh’tan İslam’ı nasıl öğrendiği, Ali İmran suresi 64. ayet, Cibril hadisi ve Amr ibni Abese’nin Müslüman olma kıssasını anlatan hadis ile açıklanıyor.

“İman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve müşrikler… Şüphesiz ki Allah, kıyamet günü aralarında hükmedecektir...” Hac suresi 17. ayete göre şirkin, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi bir din olduğu ve şirk dininin kabirlerin şirki ve sarayların şirki olarak ikiye ayrıldığı anlatılıyor.

Önemli bölümler

02:50 Tüm peygamberlerin dini İslam’dır.

12:51 Allah’ın yanında tek geçerli din İslam’dır.

16:01 İslam’ı anlamak için kitaba ve sünnette başvurmak

24:10 İslam nedir?

32:59 İslam ile şirk bir arada bulunmaz

41:45 Şirk bir dindir.

45:47 Şirkin çeşitleri: Kabirlerin şirki, sarayların şirki

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar