Tevhid Kitap

Meselelere Yaklaşımdaki Usül Nasıl Olmalıdır? | Tevhid Müdafaası 2 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Meselelere Yaklaşımdaki Usül Nasıl Olmalıdır? | Tevhid Müdafaası 2 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

3969

Tevhid Müdafaası, Meselelere yaklaşımdaki Usûl nasıl olmalıdır?

İslami meselelere yaklaşırken bir usûlun olması gerektiği, ihtilaf edilen konuları çözerken Kur’an ve sünnetten başka kaynağa başvurulamayacağı Nisa suresi 59. ayete dayanılarak açıklanıyor.

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Resul’e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz, bir konuda tartışırsanız, Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, bunu Allah’a ve Resul’e götürün. Bu sizin için daha hayırlı ve sonuçları da sizin için daha iyidir.” (4/Nisa, 59)

Nisa suresi 59. ayete göre iman edenlerin kaynaklarının sadece Kur’an ve sünnet olduğu, Kur’an ve sünnete uymayan emir sahiplerine itaat edilemeyeceği anlatılıyor.

"Bizim yolumuzda mücadele edenleri biz doğru yola eriştireceğiz ve Allah muhakkak ki muhsin olan insanlarla beraberdir." (29/Ankebut, 69) Mekke’de henüz cihad (kıtal) farz kılınmamışken inen bu ayetin açıklaması yapılıyor.

Önemli Bölümler

03:22 Usul belirlemenin önemi

03:56 Kur’an’a ve sünnete göre hükmetmek

15:14 İhtilaf durumunda ne yapmak gereklidir?

20:52 İhtilafları Allah’ın kitabına ve Rasulü’nün sünnetine götürmek

27:21 Alimleri kitabın ve sünnetin önüne geçirmek

42:35 Allah cihad edenleri doğruya ulaştırır mı?


 

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar