Tevhid Kitap

İslam Alametleri | Tevhid Müdafaası 7 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2374

Tevhid Müdafaası - Hükmî İslam, İslam Alametleri Meselesi

Tevhid müdafaası silsilesinin 7’ncisi olan bu derste, Hükmî İslam ve İslam alameti kavramları açıklanarak, bir insanın İslam’ına nasıl hükmedilir, kişi ne yaptığı takdirde Müslüman olur soruları cevaplandırılıyor.

Hükmî İslam: Bir insanın içini bilmememize rağmen, zahiren ondan sadır olan bir takım sözler veya bir takım fiillere itibar ederek, dünyada iken ona Müslüman muamelesi yapmaktır.

İslam Alameti: Kişinin yaptığı takdirde bütün İslam dışı milletlerden ayrıldığı sadece Müslümanlara ve İslam milletine has olan sözlere, eylemlere ve inanç biçimlerine İslam alameti denilir.

Geçmişte ve günümüzde İslam alametinin ne olduğu, İslam alametinin değişkenlik gösterdiği, her la ilahe illallah diyen ve namaz kılan kişiye İslam hükmü verilemeyeceğinden bahsedililiyor.

Önemli bölümler

03:44 Hükmi İslam ne demektir? Bir insanın İslam’ına nasıl hükmedilir?

12:33 İslam alameti nedir?

19:11 Her la ilahe illallah diyen ve namaz kılan Müslüman mıdır?

27:05 Günümüzde İslam alameti

50:03 Teb’iyyet ahkamı: Kişi kime tabi ise ona göre İslam hükmü verilir

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar