Hakimiyet Meselesi | Tevhid Müdafaası 9 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1477

Tevhid Müdafaası - Hakimiyet Meselesi

Hakimiyet meselesi başlığı altında, İslam’da hakimiyetin kayıtsız şartsız Allah’a ait olduğu, kanun yapma, helal, haram, yasak, serbest belirleme hakkının sadece Allah’a ait olduğu delilleri ile anlatılıyor.

Hakimiyet Allah ait olduğu 4 başlıkta sıralanıyor:

  1. Hakimiyetin Allah’a ait olduğuna itikat etmek

  2. Yönetici olan insanların Allah’ın indirdikleriyle hükmetmelerinin zorunluluğu

  3. Yönetilen insanların, hükmetme hakkını sadece Allah’a verme zorunluluğu

  4. Sadece Allah’ın hükümlerine muhakeme olma şartı, başka hükümlere muhakeme olmanın küfür oluşu

“…Hüküm sadece ve sadece Allah’a aittir ve o Allah sadece kendisine ibadet etmenizi size emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” (12/Yusuf, 40)

Allah hükmünde ortak kabul etmez. (18/Kehf, 26)

Allah’la beraber başka bir ilaha dua etme. Ondan başka (ibadeti hak eden) hiç bir ilah yoktur. Ondan başka her şey helak olucudur. Hüküm yalnızca O’na aittir. O’na döndürüleceksiniz. (28/ Kasas, 88)

İbadetin bir tanımının da, kişinin hüküm koyucu olarak yalnızca Allah’ı (ac) kabul etmesi olduğu ve yeryüzündeki şirklerin temel sebebinin hakimiyet hakkını Allah’tan alıp insanlara vererek Allah’a ortak koşmak olduğu anlatılıyor.

Önemli bölümler

02:10 Hükmetme, kanun yapma yetkisi sadece Allah’a aittir.

03:53 İnsanın fıtratı

16:35 Yaratan kimse hüküm koymak da ona aittir.

24:48 İbadetin bir tanımı da, kişinin Allah’ı (ac) hüküm koyucu olarak tanımasıdır.

28:02 Niye hakimiyet Allah’a aittir? Çünkü ”Allah hükmünde hiç kimseyi ortak kabul etmez. (18/Kehf, 26)

36:17 Allah’ın hükümleri ile beşerin koymuş olduğu hükümler arasındaki fark

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar