Tevhid Kitap

Dinin Doğru Anlaşılmasında Muhkem Nasların Önemi | Tevhid Müdafaası 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Dinin Doğru Anlaşılmasında Muhkem Nasların Önemi | Tevhid Müdafaası 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

3319

Tevhid Müdafaası, Dinin doğru anlaşılmasında muhkem nasların önemi

Dinin doğru anlaşılmasında muhkem naslara başvurup, müteşabih nasları terk etmenin öneminin anlatıldığı bu derste, müteşabih naslarla getirilen şüphelere muhkem naslarla cevaplar veriliyor.

“Sana kitabı indiren O’dur. O kitabın bazı ayetleri (kimsenin tahrif etmeye güç yetiremeyeceği şekilde sağlam, açık ve) muhkemdir. Onlar (yani muhkem ayetler kitabın çoğunluğunu ve ana omurgasını oluşturan) kitabın anası olan (ayetlerdir). Diğer bazısı da (kullarını imtihan etmek için açık kılmadığı) müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve (ayetleri hevalarına göre) yorumlamak için müteşabih olan ayetlerin peşine düşerler. ..” (3/Ali İmran, 7)

Ali İmran suresi 7. Ayet okunarak bu ayette geçen muhkem ve mütaşabih kavramları açıklanıyor

Dinini doğru anlamak isteyenlerin kalplerini şüphe ve şehvet hastalığından koruyarak kitabın çoğunluğunu oluşturan, birbirini destekleyen ve açıklayan, lafızları açık ve anlaşılan muhkem ayetlere tabi olması gerektiği anlatılıyor.

Kalplerinde eğrilik bulunan şüphe ehlinin ise kitaba uymak istemeyerek, kitabı hevalarına uydurmaya çalıştıkları sayıca az ve lafzı kapalı müteşabih ayetlerin peşine düştükleri örnekler verilerek açıklanıyor.

Hiç bir kapalılığın bulunmadığı ve Allah tarafından tafsilatlandırılmış tevhid ve şirk meseleleri hakkında müteşabih naslarla şüphe üretenlere reddiyeler veriliyor.

Önemli Bölümler

03:12 Muhkem naslara yapışıp, müteşabih olan nasları terk etme gerekliliği

07:35 Muhkem nedir? Müteşabih nedir?

15:33 Tevhidi meselelerde getirilen şüphelere cevaplar

16:28 Açık ve kapalı meseleler hakkında getirilen şüphelere cevaplar

22:19 Şirkten beri olmak için ne yapılmalıdır?

26:20 Bir kişiye müşrik desem ne olur, demesem ne olur?

29:23 Kül hadisi büyük şirkte cehalet mazaret olmadığına delildir.

39:41 Tekfir hakkında getirilen şüphelere cevaplar

55:13 Mütaşabih naslar ve şüphe

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar