Demokrasinin Hakikati | Tevhid Müdafaası 11 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1448

Tevhid Müdafaası - Demokrasi Nedir? Demokrasinin İslam’daki Hükmü Nedir?

Demokrasinin egemenlik, hakimiyet ve kanun koyma hakkının Allah’tan alınıp kullara verilen bir din olduğu ve demokrasi dinine tabi olan insanların müşrik oldukları, din kelimesinin Kur’an’daki manaları açıklanarak anlatılıyor.

Din kelimesinin Kur’an’daki manaları

  1. İtaat ve boyun eğmek

  2. Hesab, muhasebe

  3. Karşılık vermek, mükafat vermek

  4. İtikad ve inanç

  5. Hayata yön veren her şey,

Mekkeli müşriklerin yönetim biçimin yani dininin demokrasi olduğu, her kabileden bir temsilci seçerek kendilerine kanun yapmak, hüküm koymak için meclisleri Darun Nedve’de toplandıkları anlatılıyor.

Demokrasinin temel esasları

  1. Milli egemenlik

  2. Çoğunluk

  3. Katılım ve eşitlik

İslam’da çoğunluğun bir ölçü olmadığı, Kur’an’da çoğunluğun bilmeyen, akletmeyen, sapıtmış, tefekkür etmeyen, sözlerini bozan fasıklar ve müşrikler olduğu ve çoğunluğa uymama konusunda Allah Resulu’nun Enam suresi 116. ayet ile uyarıldığı anlatılıyor.

“Şayet yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan, ey Muhammed seni Allah’ın dininden saptırırlar.” (6/En'âm, 116)

İslam’da var olan şura ile demokraside olan katılımın aynı şey olmadığı, İslam’da Allah tarafından belirlenmiş olan şeylerin seçime arz edilmesinin küfür olduğu ve demokrasinin Allah’ın kanunlarını tartışmaya,seçime ve oylamaya açtıkları anlatılıyor.

İslam’da şura: Hakkında kesin bir hüküm olmayan meselelerin Müslümanlara arz edilmek suretiyle, müslümanların fikirlerinin alınmasıdır.

Demokrasideki katılım: Hangi mesele olursa olsun insanlara arz\Nedilmesi ve insanlardan bir sonuç alınması demektir.

Önemli  Bölümler

04:42 Egemenlik ve hakimiyet hakka mı ait olacak batıla mı?

10:59 Demokrasi nedir? Demokrasi ne zaman ortaya çıktı?

16:11 Demokrasi bir dindir? Din kelimesinin Kur’an’daki manaları

28:13 Mekkeli müşriklerin yönetim biçimi demokrasi, meclisleri Darun Nedve

30:55 Demokrasinin temel esasları

31:02 Milli egemenlik

37:03 Çoğunluk

45:31 İslam’daki en tehlikeli fikirlerden biri olan irca nedir?

49:44 Demokrasi bir aldatma aracıdır. Demokraside çoğunluğun şeriat isteme hakkı yoktur.

55:09 İslamdaki şura ile demokrasideki katılım aynı şey değildir.

01:01:05 İslam ümmetinin karşılaşıp kaybettiği en büyük imtihan demokrasidir.

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar