Tevhid Kitap

Delilleri Doğru Anlamanın Önündeki Engeller | Tevhid Müdafaası 4 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2978

Tevhid Müdafaası, Delilleri Doğru Anlamanın Önündeki Engeller 

Bu derste, delilleri doğru anlamanın önündeki bazı engellerin olduğu, Kur’an ve sünnete gereğince tabi olmak ve delilleri doğru anlamak için bu engelleri aşmak gerektiği anlatılıyor.

Dini doğru anlamanın önündeki engeller aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  1. Müteşabih olan nasları alıp muhkem olan nasları terk etmek

  2. Allah’tan hidayet talebinde bulunmamak

  3. Kibir, hevaya tabi olma ve günahlarda ısrar

  4. Geçmişin ihtilafları arasında kaybolmak

  5. Hastalıklı bir kalp ile Kur’an’a yaklaşmak

Önemli Bölümler

00:35 İlim talebi için yola çıkanlara müjde

05:29 Kur’an ve sünneti doğru anlamak

10:17 Dini doğru anlamanın önündeki engeller

11:02 Allah’tan hidayet talebinde bulunmamak.

15:29 Kibir, hevaya tabi olma ve günahlarda ısrar

26:36 Geçmişin ihtilaflarıyla günümüzün vakasını bulandırmak

36:14 Putperestlik

41:05 Küfre rıza küfür müdür şüphesi

45:27 Hastalıklı bir kalp ile Kur’an’a yaklaşmak

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar