Tevhid Kitap

Allah'ın İndirdikleri ile Hükmetmenin Gerekliliği | Tevhid Müdafaası 10 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah'ın İndirdikleri ile Hükmetmenin Gerekliliği | Tevhid Müdafaası 10 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1639

Tevhid Müdafaası - Allah'ın İndirdikleri ile Hükmetmenin Gerekliliği

Allah’ın indirdikleri ile hükmetmek, hak ile şeriat ile insanlar arasında hükmetmek gerekliliği anlatılırken hevaya ve şeytana tabi olup Allah’ın dışında kanunlar koymamak gerektiği böyle yapanların Allah’a karşı kafir oldukları ayetlerle ve ayetlerin nuzül sebebini bildiren hadislerle açıklanıyor.

“Ey Davud! Hevaya tâbi olma. Hevaya tabi olursan seni Allah’ın yolundan saptırır.” (38/Sâd, 26)

Günümüzde ve geçmişte yaşayan müşriklerin esasen Allah’ın ayetlerini inkar etmedikleri ancak Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyi terkedip, kendi kafalarına ve hevalarına uygun olan kanunlar uydurdukları ve Allah’ın (ac) bu hükümlere cahiliye hükümleri dediği anlatılıyor.

“Onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar. Bilen, yakinen inanan bir kavim için, Allah’tan daha güzel hüküm koyucu olan kim vardır.” (5/Mâide, 50)

Şeriatın su kaynağı manasına geldiği, bir yerde üç tane özellik bulunmazsa ona şeriat denilemeyeceği açıklanıyor:

  1. Su kaynak olacak

  2. Kesik olmayacak, sürekli olacak

  3. Açık olacak, kapalı olmayacak

“İşte böylece sadece ve sadece hak olan Allah’tır.” (22/Hac, 62)

“Ey Davud! Seni yeryüzünde halife kıldık. (Öyleyse) insanlar arasında hak ile hükmet.” (38/Saf, 26)

Hak, Hak olan Allah’ın semadan yeryüzüne indirdiği olduğu, hakkın ölçüsünü Allah’ın belirlediği ve bütün yöneticilerin üzerine vazife olan şeyin Allah’ın hak olarak tanımladığı şeyle yani şeriat ile insanların arasında hükmetmeleri olduğu anlatılıyor.

Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenin durumu Maide suresi 44. ayeti ve bu ayetin nuzül sebebi ile açıklanıyor:

“Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenler işte onlar kâfirlerin ta kendileridirler.” (5/Mâide, 44)

Önemli bölümler:

01:59 Fıtrat bilgisi: “Hakimiyet Allah’ındır.”

08:09 Yönetici konumunda olan insanın Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeleri

14:06 Hevaya tabi olmak ve kafir olanların zannı

19:23 Şeriat nedir? Şeriatın özellikleri nelerdir?

22:31 Allah’ın indirdikleri hakkında fitneye düşmemek

27:47 Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenin durumu nedir? Maide 44’ün nuzül sebebi

33:37 Allah’ın kanunları ve hükümleri konusunda bütün insanlar eşittir.

38:18 Allah’ın izin vermediği konular hakkında kanun yapanlar

42:09 Allah’ın dışında yönetici edinmek

46:50 Yöneticilere düşen tek vazife Allah’ın indirmiş olduğu hükümlerle hükmetmektir

58:32 Sigara içmek haramdır.

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar