Tevhid Kitap

Allah'ın İndirdiği İle Hükmetmemek | La İlahe İllallah'ı Bozan Unsurlar 2 | Halis Bayancuk Hoca

24857

Allah'ın İndirdiği İle Hükmetmemek | La İlahe İllallah'ı Bozan Unsurlar 2 | Halis Bayancuk Hoca (Ebu Hanzala) Allah’ın indirdiklerinin dışında hükmetmek, teşri, kanun yapma, yasama, yürütme, yargı meseleleri gibi konular ayetler ve sahih hadisler ışığında değerlendiriliyor. Hüküm meselesi ile alakalı ayet ve hadisler: “Her kim Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kâfirlerin ta kendileridir.” (5/Maide, 44) “Her kim Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezse (onlar) zalimlerin ta kendileridir.” (5/Maide, 45) “Her kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse (onlar) fasıkların ta kendileridir.“ (5/Maide, 47) Allah’ın (cc) indirdiği Kitaplara imanın gereği olarak, yönetici makamında olanların ve insanları yönlendiren âlimlerin Kitap’la hükmetmesi gerekir. Kitap’la hükmetmeyi terk etmek, imanı bozmak olduğundan Allah (cc), böylelerine “kâfir” demiştir. Günümüz insanı Kitab’ın bazı hükümlerini terk etmekle kalmamış, Kitab’ın tamamını terk edip onun yerine kendi koydukları yasaları yerleştirmişlerdir. Sadece küfre girmekle yetinmemiş, Allah’ın (cc) en belirgin sıfatı olan kanun yapma yetkisini kendilerinde görerek tağutlaşmışlardır. (Bk. 12/Yûsuf, 40) Ayetlerin nüzul sebebine dair Bera b. Azib’den (r.a) gelen rivayet şu şekildedir: “Rasulullah’ın (sav) yanından kendisine tahmim yapılmış (yüzü siyaha boyanmış) ve sopa atılmış bir yahudi geçti. Rasulullah (sav) onları çağırdı ve şöyle dedi: ‘Zina yapanın cezasını kitabınızda böyle mi buluyorsunuz?’ Yahudiler: ‘Evet’ dediler. Bunun üzerine Rasulullah (sav) onların alimlerinden bir adam çağırıp ona dedi ki: ‘Musa’ya (as) Tevrat’ı indirenin hakkı için söyle. Zina yapanın cezasını kitabınızda böyle mi buluyorsunuz?’ Alim şöyle dedi: ‘Tevrat’ı indirenin hakkı için demeseydin sana gerçeği bildirmezdim. Zinanın cezası kitabımızda taşlayarak öldürmektir. Fakat şereflilerimiz içinde zina çoğalınca ve zina yaparlarken yakalanınca, şerefli oldukları için onlara ceza uygulamayı terk ettik. Fakat zina yapan zayıf kimselere taşlayarak öldürme haddini uyguladık.’ Bir gün aramızda: ‘Zina konusunda hem şereflilerimize, hem de zayıflarımıza uygulayacağımız bir tek ceza belirleyelim’ dedik. Böylece taşlayarak öldürme cezası yerine tahmim ve sopa vurma cezasını uygulamaya karar verdik.’ Bunun üzerine Rasulullah (sav): ‘Ey Allah’ım! Vermiş olduğun emri, ölümünden sonra tekrar ilk canlandıran benim’ dedi ve zina yapan evli kişinin taşlanarak öldürülmesini emretti. Bunun üzerine Mâide suresi 41. ayeti indi. Yahudiler dediler ki: ‘Eğer Muhammed sopa ve tahmim cezası verirse, bunu ondan alın, eğer recm cezası verirse, bunu ondan almayın.’ Bunun üzerine Allah (svt) Mâide suresi 44-45-47. ayetleri indirdi. Bera b. Azib (r.a) bunu söyledikten sonra: ‘Bu ayetlerin hepsi kafirler hakkında inmiştir’ dedi.” (Müslim) Birkaç ayet sonra Allah (cc) şöyle buyurmuştır. Yoksa cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Yakinen inanmış bir kavim için kim Allah’tan daha güzel hüküm sahibi olabilir? (5/Maide, 50) Allah’ın (cc) hükümleri dışında kalan her yasa, kanun, düzen “cahiliye”dir. Böylesi düzenlere razı olan ve imani bir tavırla reddetmeyen toplumlar, cahiliye toplumlarıdır. “Yoksa, Allah’ın izin vermediği şeyleri, kendilerine dinden şeriat kılan/kanun yapan ortakları mı var?” (42/Şura, 21) Allah’ın (cc) izin vermediği şeyleri şeriat hâline getiren, haram-helal, yasak-serbest şeklinde kanunlaştıranlar, Allah’a (cc) şirk koşulan ortaklardır. Çünkü kanun yapma, şeriat belirleme ve yasama Allah’ın (cc) en belirgin sıfatlarındandır. (Bk. 12/Yûsuf, 40; 18/Kehf, 26) ÖNEMLİ BÖLÜMLER 00:00 La ilahe illallah’ı bozan unsurlar 03:45 Hükmü Allah’tan başkasına vermek la ilahe illallah’ı bozan unsurlardandır 08:10 Allah’ın dışında kanun koymanın hükmü nedir? 09:48 Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenler 10:44 Maide 44. ayetin nuzül sebebi 12:44 Yahudilerin zinanın hükmünü değiştirmesi 17:00 Tefsir usulunde Kur’an ayetleri tüm insanları bağlar 18:44 Bu ayetler İsrailoğulları hakkında inmiştir şüphesine cevap 21:51 Allah’ın hükümleri dışındaki hükümleri tabi olmak heva ve hevese tabi olmaktır. 24:02 Allah’ın kanunların dışında kanunlar koyan tağuttur. 28:08 Allah’ın kitabından yüz çeviren kafirler 39:50 “Allah’ın dışında kanun yapan ortakları mı var?” 42:26 Yoksa onlar cahiliyeinin hükmünü istiyorlar 44:07 İmam Kurtubi: Küfre rıza küfürdür. 46:23 Hüküm sadece ve sadece Allah’ındır. 48:30 İslam alimleri hüküm konusunda ne demişlerdir? 01:00:20 Osmanlı’nın son Şeyhulislam’ı Mustafa Sabri Efendi’nin fetvası 01:01:00 Yakın çağ alimlerinden hüküm konusundaki fetvaları Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına… Kanalımıza destek olmak için https://bit.ly/3oJsI7z Tevhid Dersleri Kanalı için; https://bit.ly/2K8UdYy Tevhid Meali İçin: https://tevhidmeali.com/ Bütün Videoları İzlemek İçin; https://tevhiddersleri.org/ İletişim: +90 535 766 45 45 Şeri sorularınızı [email protected] mail adresi üzerinden sorabilirsiniz. #Şeriat #Maide44 #Akaid Halis Bayancuk Hoca Ebu Hanzala Hoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar