Tevhid Kitap

Abdestin Anlamı ve Fazileti | İlmihâl Dersleri 17 | Ömer Akduman

126

Abdestin Anlamı ve Fazileti | İlmihâl Dersleri 17 | Ömer Akduman Abdestin fazileti konusunda birçok rivayet vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: A. Abdest Kişinin Günahlarını Döker Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyur- muştur: “Müslim veya mümin kul, abdest alıp da yüzünü yıkadığı zaman, gözüyle ba- karak işlemiş olduğu her günah, su ile beraber ya da suyun en son damlasıyla yüzünden çıkıp gider. Ellerini yıkadığı zaman, eliyle işlediği bütün günahlar su ile veya suyun en son damlasıyla birlikte çıkıp gider. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayakları ile yürümek suretiyle işlemiş olduğu her türlü günah, su ile veya suyun en son damlasıyla birlikte çıkıp gider...Tabii (abdestin sonunda) günahlardan tertemiz arınmış olarak çıkar.”1 Osman’dan (ra) rivayet edildiğine göre Allah Resûlü (sav) şöyle demiştir: “Her kim abdest alır ve abdestini güzelleştirirse, hataları vücudundan çıkar gider. Hatta tırnaklarının altına varıncaya kadar...”2 B. Abdest Kişinin Allah Katındaki Derecesini Arttıran Amellerdendir Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyur- muştur: “ ‘Bakınız! Allah’ın onunla günahları sildiği dereceleri yükselttiği şeyi size bildireyim mi?’ buyurdu. Oradakiler, ‘Evet bildir, Ey Allah’ın Resûlü.’ dediler. O da, ‘Zorluklara rağmen abdesti tam ve eksiksiz güzel bir şekilde almak, mescidlere giden adımları çoğaltmak, namazdan sonraki namazı beklemektir. İşte bu ribattır. İşte bu ribattır. (Kendisine bağlanmaya değen şeylerdir.)’ buyurdu.”3 C. Abdest Ahiret Günü'nde Diğer Ümmetlerden Ayrıcalıklı Kılan Bir Nur Verir Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyur- muştur: “ ‘Şüphesiz ki benim havuzum (Kevser), Eyle ile Aden arasındaki mesafeden daha geniştir. Kardan daha beyaz, sütlü baldan daha tatlıdır. Kapları yıldızların sayısından daha fazladır. Şüphesiz ki ben bir kimsenin başkalarının devesini kendi havuzundan kovan kişiler gibi bazı kişileri kovacağım.’ Orada bulunanlar, ‘Ey Allah’ın Resûlü! O gün bizi tanıyıp, bilebilir misin?’ diye sordular. Allah Resûlü, ‘Evet sizin diğer ümmetlerden hiçbir kimsede bulunmayan bir simanız vardır. Siz orada benim yanıma abdestin izi nedeniyle yüzünüz, elleriniz ve ayaklarınız nurlu olarak parlak geleceksiniz.’ buyurdu.”4 D. Abdest Müminin Süsüdür Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyur- muştur: “Müminin süsü/nuru abdest suyunun ulaştığı yerlere kadar ulaşır.”5 E. Abdest İmanın Alametidir Ebu Mâlik El-Eş’arî’den (ra) Allah Resûlü’nün (sav) şöyle dediği rivayet edil- miştir: “Temizlik imanın yarısıdır.”6 Bu hadisin bir lafzı şu şekildedir: “Abdest -veya abdesti en güzel şekilde almak- imanın yarısıdır.”7, Sevbân’dan (ra) rivayet edildiğine göre Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “İyi bilin ki sizin en hayırlı ameliniz namazdır. Ancak mümin kimse abdestini muhafaza eder.”8 1. Müslim, 244; Tirmizi, 2; Ahmed, 8020 2. Müslim, 245 3. Müslim, 251 4. Müslim, 247; İbni Mace, 4282 5. Müslim, 250; Nesai, 149; Ahmed, 8840 6. Müslim, 223 7. Müslim, 223; Tirmizi, 3517; Nesai, 2437; İbni Mace, 280 8. İbni Mace, 277; Darimi, 681; Ahmed, 22378 Sitelerimiz: ➜ https://www.tevhiddersleri.org/https://tevhiddergisi.org/https://tevhidgundemi.com/https://www.tevhidkitap.net/ ???? https://tevhidmeali.com/ İletişim İçin: ☎️ Wp: +90 0535 766 45 45 ???? E-posta: [email protected] #abdest #sunnah #fazilet #sünnet #fetvalar #dinisohbet #sorucevap #tırnak #fıkıh #Tevhid #TevhidDergisi #TevhidDersleri #İslam #Din #sohbet #dinisohbet

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar