Tevhid Kitap

Hüküm Konusunda Getirilen Şüpheler | La ilahe İllallah'ı Bozan Unsurlar 5 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

3256

Halis Hoca (Ebu Hanzala) La ilahe İllallah'ı bozan unsurlardan hüküm konusunda getirilen şüphelere cevap veriyor.

 

1. ”Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.” Maide suresi 44. ayet hakkında İbni Abbas’ın kufrun dune kufur sözü söylediğine dair getirilen şüphe:

 

Hariciler Ali‘yi (r.a) tekfir ettikleri zaman İbni Abbas (r.a) bu küfür sizin zannettiğiniz küfür değildir demesinin Maide 44. ayetinin tefsiri olarak kullanılması yanlıştır.

 

Ayrıca İbni Abbas’ın söylediği bu sözü senedinde Hişam ibni Huceyr el-Mekki adındaki ravinin zayıf olduğu (İmam Ahmed ve İbni Kuteybe bu raviye zayıf demişlerdir) ve akideye taalluk eden bir meselede zayıf hadis ile amel edilemeyeceği anlatılıyor.

 

2. Necaşi meselesi:

 

Bu konuda Necaşi’nin Allah’ın indirdikleri ile hükmetmediğine dair hiçbir delil yoktur ve Allah Resulü Necaşi’nin cenaze namazını kılmıştır. Necaşi kendisine ulaştığı kadarıyla İslam ile hükmetmiştir. Necaşi Allah’ı birlemiştir ve Peygamberi kabul etmiştir.

 

3. Hz. Yusuf hakkında getirilen şüphe

 

Yusuf (as) hakkında kafir olan Melik’in yöneticiliğini yaptığı iddia edilse de bu doğru bir görüş değildir. Çünkü Nisa suresi 60. ayet ve Nahl suresi 36 ayette belirtildiği üzere tüm peygamberlerin ortak görevi tağuttan içtinab etmek uzak durmak ve dolayısıyla tağutun kanunlarını da yok saymaktır.

 

Yusuf (as) zorluk döneminde hapiste iken dahi tevhid davetini yaparken insanları tek bir ilaha ve tek bir hükmediciye çağırırken hapis sonrası Yusuf’un (as) rahatlık anında kafir olan Melik’in dinine göre hükmettiği söylenemez.

 

Yusuf (as), kralın kurallarına göre değil, Yakub’un (as) şeriatına göre işlerini düzenlemekteydi. Allah (cc) surenin 56. ayetinde bu gerçeğe işaret etmiş ve Yusuf’un (as) Mısır’da dilediği gibi hareket ettiği bir iktidara sahip olduğunu belirtmiştir. Bugünün demokratları şahsi odalarında dahi anayasa ve yasaların görev/yetki/talimatları dışına çıkamamaktadırlar.

 

“Ey zindan arkadaşlarım! (Hiç düşündünüz mü?) Birbirinden ayrı, darmadağınık rabler mi daha hayırlıdır, yoksa (zatında, fiillerinde ve sıfatlarında tek olan) El-Vâhid ve (her şeye boyun eğdirip hükmüne ram eyleyen) El-Kahhâr olan Allah mı?” (12/Yusuf, 39)

 

“Sizin O’nu bırakıp da ibadet ettikleriniz, ancak sizin ve babalarınızın koyduğu, Allah’ın hakkında hiçbir delil indirmediği birtakım isimlerdir. Hüküm yalnızca Allah’ındır. O, kendisinden başkasına kulluk/ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (12/Yusuf, 40)

 

“İşte böylece Yusuf’a yeryüzünde temkin/imkân/iktidar verdik. Orada dilediği yerde konaklar/dilediği gibi hareket ederdi.” (12/Yusuf, 56)

 

Kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra (su kabını) kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz, Yusuf’a böyle bir yanıltıcı oyun hazırladık. Allah’ın dilemesi hariç, Kralın dinine (yani yürürlükte olan yasalara) göre kardeşini tutuklaması söz konusu dahi değildi. Biz dilediğimizin derecelerini yükseltiriz. Her bilenin üzerinde daha iyi bilen biri vardır mutlaka. (12/Yusuf, 76)

 

4. Biz ehli kıbleden kimseyi tekfir etmeyiz şüphesi

 

5. Cehalet şüphesi

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

03:40  Bugün kanun koyanların küfründe ve şirkinde hiç kimse şüphe etmez

04:04  Meclislere gidip İslam’a hizmet ettiğini iddia edenler getirdiği şüphe

05:17  Maide 44 ayeti hakkında getirilen şüpheler

07:48  Kufrun dune kufur rivayetin zayıf bir rivayet olması

08:29  İbni Abbas’ın tekfir konusundaki görüşü

11:09  Kufrun dune kufur sözüne yapışanların tevbeye çağrılması gerekliliği

14:45  İbni Abbas’a yapılan zulüm

17:35  Maide 44 suresinin nuzül sebebi

19:02  Meclislere girenlerin getirdiği ikinci şüphe: Necaşi meselesi

22:38  Necaşi’nin Peygamberimizin (sav) yanına hicret isteği

25:54  Hz. Yusuf hakkında getirilen şüphe

26:48  Hz. Yusuf tağutun kanunlarına başvurmamıştır.

28:45  Hz. Yusuf hapiste iken zindan arkadaşlarına olan daveti

31:28  Hz. Yusuf’un yeryüzünde temkin verilmesi ve istediği gibi tasarruf etmesi

34:10  Yusuf (as) Melik’in dinine göre kardeşini alması mümkün değildi.

37:50  Yusuf (as) ihlaslı ve günah işlemeyen kullardandı.

41:01  Meclise girenler kendilerinden önceki kişilerin kanunlarını değiştirdiklerini söylemektedir

43:15  Biz ehli kıbleden kimseyi tekfir etmeyiz şüphesi

47:03  Ehli kıble kimdir? Ehli kıbleyi tekfir etmemek ne demektir?

53:10  İmam Ahmed’in namaz kılmayını tekfir etmesi

58:23  Cehalet şüphesi – Cehalet özür müdür?

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #Akaid #Şüpheler

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar