Tevhid Kitap

Dostluk ve Düşmanlık 2 | La İlahe İllallah'ı Bozan Unsurlar 4 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2983

Halis Hoca (Ebu Hanzala) la ilahe illallah'ı bozan unsurlardan dostluk ve düşmanlık konusunu akaid dersi olarak anlatıyor.

 

Peygamberlerin kavimlerine yaptıkları tevhid davetini nasıl gerçekleştirdikleri, vela bera (dostluk ve düşmanlık) konusundaki tutumları anlatılıyor.

 

İbrahim’in (as) kavmine dostluk ve düşmanlık göstermesi ve İbrahim’in (as) davet konusunda örnekliği ile alakalı ayetler:

 

Hani babasına ve kavmine demişti ki: “Şu başında ibadet için bekleştiğiniz heykeller de neyin nesi? “Biz babalarımızı onlara ibadet eder bulduk.” demişlerdi.

“Andolsun ki sizler de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz.” demişti. (21/Enbiya, 52-54)

 

“Sizin için İbrahim’de ve onunla birlikte olan (müminlerde/Resûllerde) güzel bir örneklik vardır. Hani onlar, kavimlerine demişlerdi ki: “Biz, sizden ve Allah’ın dışında ibadet ettiklerinizden berîyiz/uzağız. Sizi tekfir ettik (üzerinde bulunduğunuz yolu ve sizi reddettik). Bizimle sizin aranızda, tek olan Allah’a iman edinceye kadar ebedî bir düşmanlık ve ebedî bir kin baş göstermiştir.” İbrahim’in babasına söylediği: “Senin için Allah’tan bağışlanma dileyeceğim. (Ama) Allah’a karşı sana hiçbir faydam olmaz.” sözü müstesna. Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, yalnızca sana yöneldik ve dönüşümüz de yalnızca sanadır.” (60/ Mümtehine, 4)

Ayet-i kerime, her müminin uymak zorunda olduğu (16/Nahl, 123), yüz çevirenin sefih/kıt akıllı kabul edildiği (2/Bakara, 130), yolların en mustakimi olan, İbrahim’in (as) yolunu ve milletini tefsir etmektedir. İbrahim’in yolu:

a. Müşriklerden berî olmaktır. Çünkü şirki var eden ve onu fiiliyata döken müşriktir.

b. Allah’ın dışında ibadet ettikleri putlardan ve tağutlardan berî olmaktır. Ki “berî olmak” o fiili yapmamak ve fiilin sahibine bilinçli, imani bir tavır göstermeyi ifade eder.

c. Şirk ehlini tanımamak, reddetmek ve onların küfrüne hükmetmektir.

d. Dini Allah’a halis kılarak, ortak koşmaksızın, bir olan Allah’a iman edinceye dek kâfirlere düşmanlık etmek ve kin beslemektir.

İşte bu, Allah’a ve Resûlü’ne savaş açmış, cehennem kapısında oturmuş, bizdenmiş gibi konuşarak bizi aldatan, Kitab’ı dillerine dolayan, ama onu az bir paha karşılığında satanların el birliği ve itinayla gizlemeye çalıştıkları İbrahim’in milletidir.

 

Onların kendisiyle yürüdükleri ayakları, tutacak elleri, görecek gözleri, işitecek kulakları mı var ki (çağrınıza icabet etsinler)? De ki: “Bütün ortaklarınızı çağırın. Sonra elinizden gelen tuzağı kurun ve bana göz açtırmayın.” (7/Araf, 195)

Şirk ehlinin tehditleri karşısında imani tavır için bk. 6/En’âm, 82.

Sahabenin dostluk ve düşmanlık hakkındaki anlayışı:

 

“Muhammed, Allah’ın Resûlü’dür. Onunla beraber olanlar, kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında merhametlidirler.” (48/Fetih, 29)

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

02:20  Peygamber (sav) kafirlere karşı nasıl muamelede bulundu?

03:23  Rabbinin yoluna hikmetle çağırmak ne demektir?

04:40  Muvahhidlerin İmam İbrahim’in (as) davet methodu, menheci

08:23  Şirk ehline müşrik diye hitap etmek İbrahim’in (as) metodudur.

09:30  Metodumuz, menhecimiz İbrahim’in yoludur.

12:07  Kim kendisine bir yol arıyorsa kendine İbrahim’i örnek alsın

13:05  Ashabı kehf nasıl dostluk ve düşmanlık yapmışlardır?

16:15  Peygamberimizin insanları İslam’a nasıl davet etti?

20:44  “Bütün ortaklarınızı çağırın!”

23:39  “Allah size yardım etmezse size kim yardım edebilir?”

27:40  Allah’ın yardımı ne zaman gelecek diyenler

29:40  Sahabenin kafirlere karşı olan anlayışı nasıldı?

32:20  Bedir günü esirleri hakkındaki istişare

35:12  Musab ibni Umeyr’in öz kardeşine düşmanlığı

37:47  Sahabenin dostluk ve düşmanlık hakkındaki anlayışı

40:20  Allah’ın emri gelinceye kadar hak üzere olacak bir taife

41:45  Bu peygamberler yaptıkları sonucu elde ettikleri şey ne oldu?

43:34  Ashabı Kehf’in kafirlerden ayrılmasının sonucu

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #DostlukVeDüşmanlık #Akaid

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar