Tevhid Kitap

Dostluk ve Düşmanlık 1 | La İlahe İllallah'ı Bozan Unsurlar 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

3791

Dostluk ve Düşmanlık 1 | La İlahe İllallah'ı Bozan Unsurlar 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Akaid derslerinin önemli konularından biri olan dostluk ve düşmanlık (vela ve bera) meseleleri Kur'an ayetleri ve hadislerle açıklanıyor:

 

“Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden her kim onları dost edinirse muhakkak ki o da onlardandır. Şüphesiz ki Allah, zalimler topluluğunu hidayet etmez.” (5/Maide, 51)

Allah (cc) dostlarını dost, düşmanlarını düşman edinmek, imanın temellerinden olan vela/dostluk, bera/düşmanlık akidesinin gereklerindendir.

İslam ve müminler aleyhine faaliyet gösterenlere sözlü, fiilî veya maddi yardımda bulunarak onlarla dostluk kuranlar için Kur’ân şu ifadeleri kullanır:

a. Dost edindikleriyle aynıdırlar. (Bk. 5/Mâide, 51)

b. Münafıktırlar. (Bk. 4/Nîsa, 137-138)

c. Allah’la (cc) aralarında hiçbir bağ kalmamıştır. (Bk. 3/Âl-i İmran, 28)

d. Allah’a (cc) ve Peygamber’e (sav) inanmamışlardır. (Bk. 5/Mâide, 80-81)

e. Allah’a (cc) ve ahiret gününe inanmazlar. (Bk. 58/Mücadele, 22)

 

“Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim de böyle yaparsa onunla Allah arasında (İslam ve iman adına) hiçbir bağ kalmamıştır. (Canınıza, malınıza, namusunuza vb. zarar verecekleri endişesiyle) onlardan korkup sakınmanız hâlinde (sözlerinizle onlara dostmuş gibi görünmeniz) müstesna. (Bu ruhsatı bahane ederek olur olmadık yerlerde taviz verir ve kâfirlerle dostluk kurmaya yeltenirseniz) Allah, sizi kendi nefsinden sakındırır (O’ndan korkmanızı emreder). Dönüş Allah’adır.” (3/Ali İmran, 28)

 

“Münafıklara, kendileri için can yakıcı bir azap olduğunu müjdele!

Onlar ki müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet mi arıyorlar? Hiç şüphesiz, izzetin tamamı Allah’a aittir.” (4/Nisa, 138-139)

 

“Onların birçoğunun kâfir olan kimseleri dost edindiğini görürsün. Nefisleri kendilerine (kıyamet günü için) ne kötü bir şey sundu. Allah onlara öfkelendi ve onlar azabın içinde ebedî kalacaklardır. Şayet Allah’a, Nebi’ye ve ona indirilene inanmış olsalardı onları dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasıklardır.” (5/Maide, 80-81)

Müminlerin dostu kimlerdir?

 

Sizin dostunuz ancak Allah, Resûlü, namazı kılıp zekâtı veren ve rükû eden mümin kimselerdir. (5/Maide, 55)

 

Ey iman edenler! Şayet babalarınız ve kardeşleriniz, küfrü imana tercih ederlerse onları dost tutmayın. Sizden kim onları dost edinirse işte bunlar, zalimlerin ta kendisidir. (9/Tevbe, 23)

 

Kafirlerin dost tutulmamasının nedeni:

 

“Onların dinine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden hoşnut olmazlar. De ki: “Asıl doğru yol Allah’ın hidayet ettiği yoldur. Şayet sana gelen ilimden sonra onların isteklerine/arzularına uyarsan seni Allah’ın (azabından koruyacak) ne bir dost ne de bir yardımcı bulursun.” (2/Bakara, 120)

 

“Ehl-i Kitap’tan kâfirler ve müşrikler Rabbinizden üzerinize hiçbir hayrın gelmesini istemezler. Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük bir fazilet sahibidir.” (2/Bakara, 105)

 

“Hak kendilerine açığa çıktıktan sonra Ehl-i Kitap’tan birçoğu, benliklerinde yer etmiş kıskançlık nedeniyle sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek istediler. Allah bu konuda hükmünü verinceye dek onları affedin, onları hoş görüp (yaptıklarını) görmezden gelin. Şüphesiz Allah her şeye kadîrdir.” (2/Bakara, 109)

 

İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler ise tağutun yolunda savaşırlar. (Öyleyse) şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi pek zayıftır. (4/Nisa, 76)

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

01:20  Kafirleri dost tutmak. Dostluk ve düşmanlık

03:43  Kafirler kimlerdir?

04:57  Sadece Müslimler kardeştir.

05:15  Kafirlerle dostluk zillet sebebidir. İzzeti götürür.

06:10  Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesinler

09:14  Vela ve bera ayetleri hükmü en açık ayetlerdir.   

09:36  Münafıkların ateşle müjdelenmesinin sebebi kafirleri dost edinmeleridir.

12:52  Kafirleri dost tutanlar Allah’a ve peygamberine iman etmemiştir.

16:25  Allah sahabeyi nasıl vasfediyor?

20:25  Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin.

23:44  Müminlerin dostları kimlerdir?

30:28  Sahabelerin arasındaki tek bağ iman bağıdır.

33:35  Kafirlerin dost tutulmamasının nedeni

36:04  Ehli kitap sizi küfre sokmak ister.

39:16  Kafirleri dost tutmanın şekilleri, silahla destek vermek

41:42  Dinler arası diyalog meselesi

44:40  Dinler arası diyalogun İslam’a olan zararları

49:00  Mekke döneminde Peygamber’in müşrikleri tehditi

52:47  Kafirlerin bayramını kutlamak ve kafirlere benzemek

53:40  Nevruz kutlayan kafirdir.

58:00  Yılbaşı kutlamanın hükmü

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #DostlukVeDüşmanlık #Akaid

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar