Tevhid Kitap

Uluhiyet Tevhidi | İmanın Esasları 3 | Halis Bayancuk Hoca

25208

Uluhiyet tevhidi nedir? İlah nedir? İbadet nedir? sorularına Halis Hoca (Ebu Hanzala) imanın esasları dersinde cevap veriyor. Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN Uluhiyet tevhidi nedir? Uluhiyet ilah kelimesinden gelmektedir. Kişinin Allah’ı (cc) kendi ibadetlerinde birlemesi demektir. İbadetleri sadece Allah'a yapmaktır. İlah nedir? İlah ne demektir? İbadet edilen mabud, gönüllerin kendisine özlem duyduğu, akılların kendisinde hayrete düştüğü, sevgiyle ibadet edilen, zorluk anında sığınılan, otorite sahibi, yönetici, yüce olan anlamlarına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de ilah kelimesi açıklanırken en çok üzerinde durulan kısım Allah’ın ibadeti hak eden tek varlık olmasıdır: “Sizin ilahınız tek bir ilahtır. O’ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur. O, (özünde merhamet sahibi olan) Er-Rahmân, (rahmetini kullarına eriştiren) Er-Rahîm’dir.” (2/Bakara, 163) “Kendilerine izzet/üstünlük/güç kaynağı olsun diye Allah’ın dışında ilahlar edindiler! Asla! (Kıyamet günü) onların ibadetlerini inkâr edecek ve onların karşısında (düşman olarak) yer alacaklar.” (19/Meryem, 81-82) Ayette "İlah edindiler" ifadesinden sonra: "O ilahlar onların ibadetlerini reddedecek." denmiştir. Bu da ilah edinmenin "ibadet etmek" olduğunu gösterir. İbadet nedir? İbadet, Allah'ın sevip razı olduğu, sadece O'na ve sadece O'nun için yapılması gereken eylemlerdir. İbadet; insanın zillet içinde hissetmesi, insanın bir başkasına tapması, insanın birini çokça sevmesi, insanın bir yeri esas alması manalarına gelir. Uluhiyet tevhidi, Allah'ı ilahlığında birlenmesi, yani kişinin ibadetlerini sadece Allah'a yapması konusu tüm peygamberlerin gönderilmiş olduğu ve insanları davet ettikleri ortak şeydir: Senden önce gönderdiğimiz her resûle: “Şüphesiz ki benden başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur. O hâlde yalnızca bana kulluk/ibadet edin.” diye vahyetmişizdir. (21/Enbiya, 25) "Ey kavmim! Allah'a ibadet/kulluk edin. Sizin O'ndan başka (ibadeti hak eden) bir ilahınız yoktur." (7/A'râf, 59) Bu ayette "Sizin için başka ibadet edilecek yoktur." demek yerine "... ilah yoktur." denmiştir. Bu da Kur'ân'ın ıstılahında "ilah" ve "ibadet edilenin" eş anlamlı olduğunu gösterir. Hüküm koyma, kanun yapma, helal ve haram belirleme yetkisini bir başkasına vermek Kur'an-ı Kerim'de ibadettir. "Onlar Allah’ı bırakıp din bilginlerini, abidlerini ve Meryem oğlu Mesih’i rabler edindiler. (Oysa) onlar yalnızca bir olan ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. O’ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur. (Allah) onların şirk koştuklarından münezzehtir." (9/Tevbe, 31) “(...) Adiy, Medine’ye geldi. O, Tay kavminin lideriydi. Boynunda gümüş bir haçla Resûlullah’ın (sav) huzuruna girdi. Resûlullah (sav) Tevbe Suresinin 31. ayetini okuyordu. Adiy, Peygamber’e (sav): ‘Onlar, din adamlarına tapmadılar ki!’ dedi. Resûlullah (sav): ‘Evet, fakat din adamları, onlara helali haram, haramı helal kıldılar. Onlar da tabi oldular. Bu, onların, din adamlarına ibadetidir.’ buyurdu.” (Tirmizi) "... Hüküm yalnızca Allah’ındır. O, kendisinden başkasına kulluk/ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (12/Yûsuf, 40) Dua ibadettir: Rabbiniz buyurdu ki: “Bana dua edin size icabet edeyim. Hiç kuşkusuz, bana ibadet etmekten büyüklenenler, boyun eğmiş/alçaltılmış olarak cehenneme gireceklerdir.” (40/Mü’min, 60) “Dua ibadetin ta kendisidir.” demiş ve bu ayeti okumuştur. (Ebu Davud, Tirmizi) ÖNEMLİ BÖLÜMLER 00:00 Uluhiyet tevhidi nedir? 03:58 İlah nedir? 06:35 İlah kendisine ibadet edilen manasında kullanılması 09:40 İbadet nedir? 18:10 İbni Teymiyye'nin ibadet tanımı 23:00 Tüm peygamberlerin ortak daveti uluhiyet tevhidi insanları Allah'ı ibadette birlemeye çağırmaktır 30:15 Rasule muhalefet etmek 32:10 Cahiliye toplumunun özellikleri 33:17 Cahiliye toplumlarında hakimiyet yetkisi Allah'ın dışında insanlara verilir 34:05 Cahiliye toplumu salih olduğuna inandığı insanları aracı edinirler 36:16 Cahiliye toplumlarında zengin olan fakir olanı ezer 37:30 Cahiliye toplumlarında fuhşiyat ile övünmek vardır ve gelişmişlik fuhşiyatın fazlalığı ile orantılıdır 40:09 Cahiliye toplumunda nikah toplumu: Cahiliye toplumunda kadın ortak maldır 44:29 Kur'an'da ibadetin kullanılışı 44:50 İbadetin kanun yapma yetkisini başkasına verme manasında kullanılması: Tevbe suresi 31. ayet ve tefsiri 51:05 Duanın ibadet anlamında kullanılması 01:04:40 Korkunun ibadet olması Kanalımıza Destek Olmak İçin; https://bit.ly/2MCiNmM Tevhid Dersleri Kanalı için; https://bit.ly/2K8UdYy Tevhid Meali İçin: https://tevhidmeali.com/ Bütün Videoları İzlemek İçin; https://tevhiddersleri.org/ Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin: http://tevhiddergisi.org/ İletişim: +90 535 766 45 45 Şeri sorularınızı [email protected] mail adresi üzerinden sorabilirsiniz. #uluhiyet #tevhid

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar