Tevhid Kitap

Rububiyet Tevhidi | İmanın Esasları 2 | Halis Bayancuk Hoca

31706

İmanın esasları derslerinde Halis Hoca (Ebu Hanzala) rububiyet tevhidini anlatıyor Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN Rububiyet tevhidi nedir? Kişinin Allah’ı Rabliğinde birlemek demektir. Rububiyet kelimesi, rab kelimesinden alınmıştır. Rububiyet tevhidi için aşağıdaki 3 esas gereklidir: 1. Allah’ın (cc) yaratmada, rızık vermede ve işleri düzenlemede birlenmesi 2. Allah’ın (cc) tam bir mülkiyete sahip olduğu konusunda birlenmesi 3. Allah’ın (cc) emretme, nehyetme, kanun belirleme, insanların hayatlarına düzen verme noktasında birlenmesi De ki: “Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Kulakların ve gözlerin sahibi kimdir? Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan? İşleri çekip çeviren/yöneten kimdir?”, “Allah’tır.” diyecekler. De ki: “Öyleyse korkup sakınmaz mısınız?” İşte bu, sizin hak Rabbiniz olan Allah’tır. Haktan ötesi sapıklıktan başka bir şey midir? Nasıl olur da (O’na ibadet etmekten, putlara ibadet etmeye) çevrilirsiniz? (10/Yûnus, 31-32) Allah’ın (cc) yaratması: De ki: “Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve O, (zatında, fiillerinde ve sıfatlarında tek olan) El-Vâhid, (her şeye boyun eğdirip hükmüne ram eyleyen) El-Kahhâr’dır.” (13/Ra'd 16) Allah’ın rızık vermesi: “Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? ... “Allah’tır.” (10/Yûnus, 31) “Yeryüzünde kıpırdayan hiçbir canlı yoktur ki mutlaka onun rızkı Allah’a aittir.” (11/Hûd, 6) Rızkın insan gelmesi noktasında iki esas vardır 1. Takvalı olmak: “Kim de Allah’tan korkup sakınırsa (Allah,) ona bir çıkış yolu kılar. Ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse O, kendisine yeter.” (65/Talak, 2-3) 2. Her insanın rızkının yazılı olduğunu bilmek: “İnsanoğlu ölümden kaçtığı gibi, rızkından kaçsa bile, ölüm ona ulaştığı gibi, rızkı da onu bulur.” (Camiüssağir) Allah’ın kainatın işlerini düzenlemesi: “Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, ısrarla kovalayan geceyle örter. Güneş, Ay ve yıldızları emrine amade kılıp, boyun eğdirendir.” (7/A'râf, 54) Allah’ın (cc) tam bir mülkiyete sahip olması: “İşte bu, sizin Rabbiniz olan Allah’tır. Hâkimiyet/egemenlik yalnızca O’na aittir. O’nun dışında dua ettiklerinizin ise sahip oldukları kıl kadar dahi bir şey yoktur.” (35/Fâtır, 13) “De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Dilediğine mülk verir, dilediğinden mülkü alırsın. Dilediğini izzetli kılar, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir, şüphesiz ki sen, her şeye kadîrsin.” (3/Âl-i İmran, 26) Allah’ın mülkün sahibi olduğunu bilmek insana ne kazandırır? 1. İnsanın tüm mülkün sahibinin Allah olduğunu bilmesi Allah’ın (cc) mülkünü O’nun istediği gibi şekilde kullanmasına neden olur. 2. Mülkün sahibinin Allah olduğunu bilmek kişideki vehen hastalığını ve düşman korkusunu giderir. 3. İnsandaki hased hastalığını giderir. Çünkü mülk Allah’ındır ve istediğine istediği kadar verir. Mülk konusunda insanların şirke düştüğü noktalar 1. Ben kazandım, ben elde ettim anlayışı (bkz Kehf suresi 32. - 44. ayetler) 2. İnsan özgürgür, insan kendi nefsinin istediği gibi yaşar anlayışı Allah’ın (cc) emretme, nehyetme, kanun belirleme noktasında birlenmesi: “Dikkat edin! Yaratmak da emretmek de Allah’a aittir.2 Âlemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir.” (7/A'râf, 54) “...Hüküm yalnızca Allah’ındır. O, kendisinden başkasına kulluk/ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (12/Yûsuf, 40) ÖNEMLİ BÖLÜMLER 00:00 Rububiyet tevhidi 02:35 Rububiyet tevhidinin 3 esası 04:26 Allah’ın Rabliğini, rububiyet tevhidini anlatan ayetler 06:05 Allah’ın (cc) yaratması 11:58 Allah’ın rızık vermesi 15:20 Rızkın insan gelmesi noktasında iki esas vardır 19:01 Rızık konusunda tevekkül nasıl olmalıdır? 21:55 Allah’ın kainatın işlerini düzenlemesi 24:00 Allah’ın (cc) tam bir mülkiyete sahip olması 25:33 Allah’ın mülkün sahibi olduğunu bilmek insana ne kazandırır? 27:50 Vehen hastalığı ve düşman korkusu 31:11 Mülk konusunda insanların şirke düştüğü noktalar 34:52 Allah’ın (cc) emretme, nehyetme, kanun belirleme, insanların hayatlarına düzen verme noktasında birlenmesi 39:37 İnsanların ayrılması konusundaki esas mesele Allah’ın hakimiyeti meselesidir 41:55 Allah’ın Rabliğinde insanların şirke girmesi – Tevbe suresi 31. ayet 44:08 Yahudi temayulü – Cehaalet mazerettir anlayışı 47:36 Müşriklerin rububiyet tevhidinin bazı kısımlarını kabul etmesi 51:36 Rububiyet tevhidini zikredildikten sonra uluhiyete delil alınması Tevhid Dersleri Kanalı için; https://bit.ly/2K8UdYy Tevhid Meali İçin: https://tevhidmeali.com/ Bütün Videoları İzlemek İçin; https://tevhiddersleri.org/ Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin: http://tevhiddergisi.org/ İletişim: +90 535 766 45 45 Şeri sorularınızı [email protected] mail adresi üzerinden sorabilirsiniz. #tevhid #rububiyet #akaid

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar