Tevhid Kitap

Mukaddime | İmanın Esasları 1 | Halis Bayancuk Hoca

35065

İmanın Esasları dersleri mukaddimesinde Halis Hoca (Ebu Hanzala) itikad ve ehli sünnet vel cemaat tanımları yapılıyor. Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN İtikad ilmi, iman ve küfür gibi dinin temel konularını içerdiği için "Ben müminim." diyen her insan asgari olarak itikad ilmini bilmek/öğrenmek zorunda olduğu bir ilimdir. İtikad nedir? Akaid nedir? Lügat olarak itikad A-ka-de kökünden gelir. Lügat manası: A-ka-de bir şeyin taraflarını birbirine bağlamaktır. Katı şeyler için kullanılır; ipin bağlanması gibi... Ör: Alışveriş akdi, nikah akdi gibi... Şeri manası: Kişinin inanmak, kabul etmek ve reddetmek zorunda olduğu, dinin olmazsa olmaz ilkelerini inceleyen ilimdir. İslam inancına "akide" denmesi; Allah ile kulu bir sözleşme ile birbirine bağlamasındandır. Ayrıca inanılması ve reddedilmesi gerekenlerin bir bağ gibi sıkı, kesin ve şüphesiz olması gerektiğindendir. Çoğu insan İslam itikadını tanımlarken, sanki itikad sadece (Allah'a, kadere, kitaplara ve benzeri) birtakım esaslara iman etmekmiş gibi anlatır. Oysa İslam itikadı retler ve kabuller olmak üzere iki bölüme ayrılır. İkisinden biri olmazsa kişinin itikadı sahih olmaz. Hatta dinin esası olan Kelime-i Tevhid, reddetmekle başlar. Ehli sünnetin yanında İslam itikadının diğer isimleri 1. Tevhid (birlemek) 2. Es-Sünne (Takip edilen yol, sünnete tabi olanlar) 3. Fıkhu’l Ekber (En büyük fıkıh,anlayış) 4. Şeria, Eş-Şeria, Şeriat 5. El-İman, İman 6. Usuluddin Din (dinin asılları, dinin olmazsa olmazları) 7. El-Akide Ehli sünnet ne demektir? Ehli sünnet vel cemaat kimdir? Ehli sünnet vel cemaat nedir? Sünnet nedir? Arap lügatında sünnet izlenilen yol, takip edilen metod, yol, suyun akış mecrası. Özetle insanların takip etmiş olduğu yola biz sünnet diyoruz. İlk dönem insanlarında sünnetin tanımı şöyleydi: Rasulullah (sav) ve ashabının ilim, itikad, söz, amel ve takrir olarak üzerinde bulundukları tutum ve davranışlardır. Peygamberimizin üzerinde olduğu din demektir. Cemaat nedir? Cemaatin Sözlük Anlamı: 'Cem’ kelimesinden türetilmiştir. 'Cem’ bir şeyi parçalarını birbirine yaklaştırıp eklemek suretiyle birleştirmek demektir. Onu topladım, o da toplandı anlamına gelir. Cemaat herhangi bir iş için toplanmış olan topluluk demektir. Cemaat topluluk demektir Ehli sünnet vel cemaat Peygamberimizin yolu üzere olan cemaat demektir. Ehli sünnet vel cemaat kimdir? Peygamberin ve sahabesinin yolu üzere olan ehli sünnet vel cemaattir. Fırka i naciye hadisi: Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri hariç hepsi cehennemdedir." Sahabe sordu: "Kurtula fırka hangisidir, Ey Allah'ın Rasulü?" Allah Rasulü (sav): "Benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir." buyurdu. (Tirmizi) “Şüphesiz bu ümmet yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yetmiş ikisi cehennemde bir tanesi ise cennette olacaktır ki o da cemaattir.” ( Ebu Davud) Ehli sünnet vel cemaatin farklı isimlendirmeleri 1. Fırkayı naciye 2. Taifetul mansura 3. Ehli hadis 4. Selef ÖNEMLİ BÖLÜMLER 00:00 Ehli sünnet vel cemaatin itikadı 00:48 İman esasları ile ilgili mukaddime, giriş 01:40 İtikad nedir? Akaid nedir? 05:33 Ehli sünnetin yanında İslam itikadının diğer isimleri 09:23 İtikad ilmi ne zaman çıktı? İtikad ilminin temeli nedir? 09:35 Sahabenin itikad meseleleri ile ilgili herhangi bir sıkıntıları yoktu 10:10 Günümüzdeki istava nedir tartışması sahabe arasında yoktu 11:16 Sahabenin ihtilaflarını Allah Rasulü’ne giderek çözmesi 12:11 Peygamberin ve raşid halifelerin vefatı sonrası ortaya çıkan itikad meseleleri 15:20 Reddiyeler ve sünnet kitapları ile başlayan itikad ilmi 16:52 Ehli sünnet ne demektir? Ehli sünnet vel cemaat kimdir? Ehli sünnet vel cemaat nedir? 17:22 Sünnet nedir? Cemaat nedir? 19:25 Ehli sünnet vel cemaat kimdir? 22:40 Kur’an her şeyin aslı değil midir? Niçin ehli Kuran denilmemiştir? 25:30 Kuran ayetleri ile batıl ehlinin delil getirmesi 28:23 Fırkai naciye hadisi ile ehli sünnet vel cemaatin isimlendirilmesi 29:52 Cemaat herhangi bir mesele üzerine toplanmaz 33:30 Cemaatler arası diyalog nasıl yapılır? 34:25 Hangi esaslar üzere cemaatler birleşebilir? 36:39 Ehli sünnet vel cemaatin farklı isimlendirmeleri 38:02 Selef ne demektir? 39:35 Selefi ismi ne manaya gelir? 42:04 Ehli hadis, fırkai naciye, taifetul mansura kimlerdir? 42:46 Kavramlarda oynama 46:53 Haricilik, Haricilerin çıkışı 48:50 Ehli sünnetin vel cemaatin en belirgin özelliği 49:48 Cibril hadisinde yer alan iman esasları itikadın temel konusudur Tevhid Dersleri Kanalı için; https://bit.ly/2K8UdYy Tevhid Meali İçin: https://tevhidmeali.com/ Bütün Videoları İzlemek İçin; https://tevhiddersleri.org/ Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin: http://tevhiddergisi.org/ İletişim: +90 535 766 45 45 Şeri sorularınızı [email protected] mail adresi üzerinden sorabilirsiniz. #ehlisünnet #itikad #akaidi

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar