Tevhid Kitap

Uluhiyet Tevhidi | Akaid Dersleri - 3 | Halis Bayancuk Hoca

23900

Uluhiyet tevhidi nedir? İlah nedir? İbadet nedir? konularını Halis Hocamız (Ebu Hanzala) akaid derslerinde anlatıyor. Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN İslam'ın özü ve esası olan tevhid genel olarak üç kısma ayrılır: 1. Uluhiyet Tevhidi: Kişinin Allah'ı ilahlığında birlemesidir. Kişinin kendi fiiilerinde Allah'ı birlemesidir. 2. Rububiyet Tevhidi: Rab olarak (Yaratma, rızık verme, mülkiyet, kainatın işlerini düzenleme, kanun yapma) Allah'ı birlemektir. 3. İsim ve Sıfat Tevhidi: Allah'ın güzel isim ve sıfatlarını Kur'an'da ve sünnette sabit olan isimlerle birlemektir. Tevhidin üç kısma ayrılması Kur'an veya sünnette geçmez. Bunun sebebi tevhidin daha iyi anlaşılması içindir. Uluhiyet Tevhidi Kişinin ibadetlerinde Allah'ı birlemesine uluhiyet tevhidi denir. Uluhiyet demek, Allah'ın ilahlık sıfatıyla ilgili var olan tevhiddir. İlahın manasını anlarsak uluhiyet tevhidini de anlamış oluruz. İlah nedir? Lügat olarak ilah: 1. İbadet edilen mabud, 2. Gönüllerin kendisine özlem duyduğu, sevgiyle ibadet edilen, 3. Akılların kendisinde hayrete düştüğü, 4. Zorluk anında sığınılan, 5. Yüce olan, 6. Otorite ve hakimiyet sahibi olan anlamlarına gelmektedir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Kendilerine izzet/üstünlük/güç kaynağı olsun diye Allah’ın dışında ilahlar edindiler! Asla! (Kıyamet günü) onların ibadetlerini inkâr edecek ve onların karşısında (düşman olarak) yer alacaklar. (19/Meryem, 81-82) Ayette "İlah edindiler" ifadesinden sonra: "O ilahlar onların ibadetlerini reddedecek." denmiştir. Bu da ilah edinmenin "ibadet etmek" olduğunu gösterir. “Ey kavmim! Allah’a ibadet/kulluk edin. Sizin O’ndan başka (ibadeti hak eden) bir ilahınız yoktur.” (7/A'râf, 59) Bu ayette "Sizin için başka ibadet edilecek yoktur." demek yerine "... ilah yoktur." denmiştir. Bu da Kur'ân'ın ıstılahında "ilah" ve "ibadet edilenin" eş anlamlı olduğunu gösterir. İbadet Nedir? İbadetin lügat manası: İbadet "a-b-d" kökünden gelir. "Abede" bağlanmak, boyun eğmek, ezilmek manalarında kullanılır. Bundan dolayı Araplar köleye "abd" demişlerdir. İbadetin şeri manası: Allah'ın sevip razı olduğu, sadece O'na ve sadece O'nun için yapılması gereken eylemlerdir. İbadeti bu tanım üzerinden düşünürsek dinin emirlerinin birçoğunun buna dahil olduğunu görürüz. İbadetin Kur'ân-ı Kerim'de Kullanımı İbadet denildiği zaman genelde namaz, zekât, hac gibi ameller akla gelir. Oysa ibadet daha geniş bir kavramdır. İnsanlar bu kelimenin kapsamını bilmediklerinden uluhiyette Allah'a şirk koşmuş, farkında olmadan Allah'tan başkasına ibadet etmişlerdir. İnsanın eksik veya yanlış bildiği ya da hiç bilmediği bir amelle Allah'ı birlemesi mümkün değildir. Bundan dolayı tüm peygamberler uluhiyet tevhidini tebliğ ile gönderilmişlerdir. Bir şeyin ibadet olduğunu anlamanın üç yolu vardır: 1. Allah'ın sevip razı olduğu eylemler ibadettir. 2. Allah'tan başkasına yapıldığı takdirde şirk olacağı bildirilen eylemler ibadettir. 3. Sadece Allah içindir." ve benzeri cümlelerin kullanıldığı eylemler ibadettir. Kime ibadet ediliir? Mabud kimdir? De ki: “Şüphesiz ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslimlerin/şirki terk ederek tevhidle Allah’a yönelen kulların ilkiyim.” (6/En'âm, 162-163) Bu ayet-i kerimede ibadetin sınırları çok geniş tutulmuştur. "Yaşam" ve "Ölüm" gibi kavramların sadece Allah için olması gerektiği belirtilmiştir. Öyle ise kim ne için yaşıyorsa, neyin uğrunda ölüyorsa ona ibadet etmektedir. Aynı şekilde bu ayetten namaz ve kurban gibi şeri emirlerin ibadet olduğu da anlaşılmaktadır. Allah'tan başkasına namaz kılan kişi müşrik olacağı gibi yatır, türbe, put ve benzeri şeylere kurban kesen kişi de müşrik olur. Rabbiniz buyurdu ki: “Bana dua edin size icabet edeyim. Hiç kuşkusuz, bana ibadet etmekten büyüklenenler, boyun eğmiş/alçaltılmış olarak cehenneme gireceklerdir.” (40/Mümin, 60) Bu ayette dikkat edilirse önce, "dua edin" denmiş, daha sonra duadan yüz çevirenler "ibadetten yüz çevirenler" olarak itham edilmiştir. Numan b. Beşir’in (ra) rivayet ettiği bir hadiste Allah Resûlü (sav): “Dua ibadetin ta kendisidir.” demiş ve bu ayeti okumuştur. (Ebu Davud, 1479; Tirmizi, 2969) İbadetin manasını anlamak için aşağıdaki ayetlere bakınız: Tevbe 31: https://bit.ly/2tvtGOn Yusuf 40: https://bit.ly/2FVmYnt Kehf 26: https://bit.ly/2sxlP2b Cin 6: https://bit.ly/38rf3ur Kanalımıza Destek Olmak İçin; https://bit.ly/2MCiNmM Tevhid Dersleri Kanalı için; https://bit.ly/2K8UdYy Tevhid Meali İçin: https://tevhidmeali.com/ Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin: http://tevhiddergisi.org/ İletişim: +90 535 766 45 45 Şeri sorularınızı [email protected] mail adresi üzerinden sorabilirsiniz. #İlah #İbadet #Tevhid

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar