Tevhid Kitap

Ölümün Hakikati | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

1236

Ölümün Hakikati | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Ölüm ve ölümün hakikati

İnsan nasıl can verir? Ölüm nasıl gerçekleşir?

Ölümden sonra ne olur?

Öldükten sonraki yolculuk nasıldır?

Can/Ruh bedenden nasıl çıkar?

Ölüm sekeratı nedir?

Ölüm meleği insanların canını nasıl alır?

Müslümanların can vermesi nasıl olur?

Kafirlerin can vermesi nasıl olur?

 

gibi konular Ramazan dersleri sohbetinde Halis Hoca tarafından anlatılıyor.

 

Ölüm ve ölümün hakikati ile ilgili ayetler:

 

“Hiç şüphesiz, sen de öleceksin (ey Muhammed), onlar da ölecekler.” (39/Zümer, 30)

 

“Sonra da sizler, kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız.” (39/Zümer, 31)

 

“Her nefis ölümü tadacaktır. Ve kıyamet gününde ecirleriniz eksiksiz bir şekilde size verilecektir. Kim de ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa hiç şüphesiz kazanmıştır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir faydalanmadan ibarettir.”  (3/Ali İmran, 185)

 

“Senden önce de hiçbir beşere sonsuz hayat vermedik! Sen dahi ölecekken onlar ebedî mi kalacaklar?” (21/Enbiya, 34)

 

“Allah’ın izniyle belirlenmiş ecel dolmadan, bir nefsin ölmesi söz konusu olamaz.” (3/Ali İmran, 145)

 

“Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir saat/bir an onun gerisinde kalır ne de önüne geçebilirler.” (7/Araf, 34)

 

 

Ölüm Sekeratı, Ölüm Sarhoşluğu ile alakalı ayetler:

 

“Ölüm sarhoşluğu (ölüm sekeratı) hak olarak gelir. (Ve insana denir ki:) “Bu, kendisinden kaçtığın şeydir işte!” (50/Kaf, 19)

 

De ki: “O, kendisinden kaçtığınız ölüm, hiç şüphesiz sizi bulacaktır. Sonra, gayb ve şehadet (âleminin) bilgisine sahip olan (Allah’a) döndürüleceksiniz ve yaptıklarınızı size haber verecektir.” (62/Cuma, 8)

 

“Asla! (Bırakın artık küfrü ve inadı!) Can köprücük kemiğine gelip dayandığında, “Var mı (ölüm hastalığını) tedavi edecek?” denildiğinde, Onun (kesin) bir ayrılık olduğunu bilir. Ayaklar (korkudan) birbirine dolandığında, O gün (insanlar) Rabbine sevk edilecekler.” (75/Kıyamet, 27-30)

 

“Can boğaza gelip dayandığında, Siz, o zaman bakıyor olacaksınız. Biz size, ondan daha yakınız fakat görmezsiniz. (56/Vakıa, 83-84)

 

“O, kulları üzerinde (her şeye boyun eğdiren) El-Kahir’dir. Üzerinize koruyucu (melekler) yollar. Sizden birine ölüm geldiğinde (ölüm vazifesiyle görevli) elçilerimiz onu vefat ettirir. Ve onlar görevlerini kusursuz bir şekilde yaparlar. Sonra da Allah’a, hak olan Mevlalarına döndürülürler. Dikkat edin! Hüküm yalnızca O’na aittir. Ve O, hesap görenlerin en hızlı olanıdır.” (6/En’am, 61-62)

 

 

Ölüm meleğinin taat üzere yaşayan Müslüman’ın canını alması:

 

Onlar ki melekler güzellikle canlarını aldığında: “Selam olsun size! Yaptıklarınız karşılığında cennete girin.” derler. (16/Nahl, 32)

 

Şüphesiz ki: “Rabbimiz Allah’tır.” deyip sonra da istikamet üzere olanların üzerine melekler iner (ve der ki): “Korkmayın, üzülmeyin, size vadolunan cennetle sevinin.” (41/Fussilet, 30)

 

 

Kafirler ve Facirlerin Can Vermesi:

 

“Melekler, kâfirlerin canlarını aldığında, onların hallerini bir görsen! Onların yüzlerine ve sırtlarına vururlar ve: “Tadın (bakalım) yakıcı/kavurucu azabı.” (derler.)” (8/Enfal, 50)

 

“Sen o zalimlerin ölüm sekeratı anındaki hâllerini bir görseydin! Melekler ellerini onlara uzatmış ve: ‘Çıkarın canlarınızı! Allah’a karşı söylediğiniz haksız sözleriniz ve onun ayetlerine karşı büyüklenmenizden ötürü bugün alçaltan ve değersizleştiren azapla cezalandırılacaksınız.’ (derler.)” (6/Enam, 93)

 

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:55  Ahiret yolculuğu: Ölümün hakikati

01:40  Ölüm nedir?

02:16  "Her nefis ölümü tadacaktır." (3/Ali İmran, 185)

03:51  “Hiçbir nefis Allah'ın yazmış olduğu ecelin dışında ölmez.” (3/Ali İmran, 145)

04:09  Ölüm nasıl gerçekleşir? Ölüm sekeratı nedir? Ölüm sarhoşluğu

04:43  Peygamberimiz nasıl öldü? Peygamberimizin ölüm sekeratı

06:34  Bu gelen hak ile ölümün sekeratıdır. (50/Kaf, 19)

06:49  Ölüm muhakkak karşınıza çıkacak

07:42  Ölüm sekeratı kişinin taati, ibadetleri ve amellerine göredir

07:52  Kıyamet suresinde ölümün hakikatinin anlatılışı

09:20  “Ruh/Can boğaza ulaştığı zaman” (56/Vakıa, 83)

10:01  Ölümün sekeratı vardır.

10:15  Ölüm meleğinin yardımcıları ile beraber insanın canını almaya gelmesi

11:26  Ölüm meleğinin taat üzere yaşayan Müslüman’ın canını alması

13:33  Kafirler ve facirlerin can vermesi

14:37  Can bedenden nasıl çıkıyor? İnsanın ölüm yolculuğu nasıldır? Ölümden sonra yaşananlar nelerdir?

14:56  Taat ehli Müslüman’ın ölüm yolculuğu

17:03  Facir olan, günahkar olan fısk ve fucur ehli insanın ölüm yolculuğu

19:34  Fudayl ibni İyad’ın ölüm hakkındaki nasihati

21:18  Halife’nin Ebu Hazm’a Allah’a nasıl varacağız diye sorması

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #Ölüm #RamazanDersleri

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar