Tevhid Kitap

Kabir Hayatı ve Kıyamet | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2151

Kabir Hayatı ve Kıyamet  | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Kabir hayatının sonunda ne oluyor?

Kıyamet nasıl kopacak?

Sura üflendiğinde ne olacak?

Kıyamet gününde insanların durumu nasıldır?

Kıyamet gününde yeryüzünün durumu nasıldır?

İsrafil sura ikinci defa üflediğinde ne olur?

 

 Gibi soruların cevabı Kur’an ayetleri ve sahih hadislerle veriliyorr.

 

Kıyamet günü olacaklar ile ilgili ayet ve hadisler:

 

Sura üfürüldüğü gün, Allah’ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde olan herkes korkudan dehşete kapılır. Ve hepsi O’na boyun eğerek/teslim olmuş olarak gelirler. (27/Neml, 87)

 

Sura üfürülür. Allah’ın diledikleri hariç, yerde ve gökte olanların tamamı (korkudan çarpılıp) ölür. Sonra ona bir daha üflenir (bir de bakarsın ki) ayağa kalkmış bakınıyorlar.  (39/Zümer, 68

 

Peygamber (sav) sahihte varid olan bir hadiste diyor ki:

 

“Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün, Cuma günüdür. Cuma gününde Adem (a.s) yaratıldı. Cuma gününde ağaçtan yedi. Cuma günü cennetten kovuldu. Cuma günü Allah (ac) onun canını aldı ve Cuma günü kıyamet kopacaktır.”

 

Kıyamet koptuğunda dağların durumu:

 

“Sana dağlardan soruyorlar. De ki: ‘Rabbim onları un ufak edip savuracak. (Dağların) yerini (hiçbir yapının olmadığı) bir düzlük ve (hiçbir bitkinin olmadığı) bir boşluk olarak bırakacak.Sen orada ne bir eğrilik ne de bir çıkıntı görürsün.’ O gün, çaresiz, davetçinin (sesine) uyarlar. Er-Rahmân’ın (azametinden ötürü) tüm sesler kısılmıştır. Fısıltıdan başka bir şey duyamazsın. “ (20/Taha, 105-108)

 

“Gökyüzünü kitap sayfası dürülmesi gibi dürdüğümüz gün, ilk yaratmaya başladığımız (haline) döndürürüz. Bu, üzerimize aldığımız bir vaattir. Ve bunu yapacak olanlarız.” (21/Enbiya, 104)

 

Gökyüzü yarıldığı, erimiş yağı andıran kırmızı bir gül gibi olduğu zaman, (Bu durumda) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayacaksınız? (55/Rahman, 37-38)

 

Şüphesiz ki onlar, onu kıyameti (azabı) uzak görüyorlar. Biz ise yakın görüyoruz. Gökyüzünün erimiş maden gibi olacağı gün, Dağlar (etrafa saçılmış) rengârenk yün gibi olur.(70/Mearic, 6-9)

 

Güneş dürülüp (karartıldığında), Yıldızlar dökülüp saçıldığında (81/Tekvir, 1)

 

Onun üzerinde bulunan herkes fanidir. Celal ve ikram sahibi Rabbin ise baki kalacaktır. (55/Rahman, 26-27)

 

Allah’la beraber başka bir ilaha dua etme. O’ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur. O’ndan başka her şey helak olacaktır. Hüküm yalnızca O’na aittir. O’na döndürüleceksiniz. (28/Kasas, 88)

 

Yeryüzü iyice uzatıldığında, İçinde olanları dışarı atıp boşaldığında, (84/İnşikak, 3-4)

 

Yer, şiddetle sarsıldığında, Ve ağırlıklarını (ölüler ve madenleri) dışarı attığında, İnsan: “Buna ne oluyor böyle?” dediğinde, (99/Zilzal, 1-3)

 

“Sura üfürülür. Allah’ın diledikleri hariç, yerde ve gökte olanların tamamı (korkudan çarpılıp) ölür. Sonra ona bir daha üflenir (bir de bakarsın ki) ayağa kalkmış bakınıyorlar.” (39/Zümer, 68)

 

“Kabirlerinden (yarışırcasına) süratle çıktıkları o gün, âdeta dikili bir puta/hedefe yönelmiş gibidirler. Gözleri korkudan baygın, yüzlerini de zillet bürümüştür. İşte bu, onlara vadedilen (kıyamet) günüdür.” (70/Mearic, 43-44)

 

“Hiç şüphesiz, kıyamet gelecektir, onda hiçbir şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar.” (40/Mümin, 59)

 

“Vakıa (kıyamet) gerçekleştiği zaman, Onun gerçekleşmesini yalanlayacak yoktur.” (56/Vakıa, 1-2)

 

Nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki: “Rabbim! Beni geri çevir.” “Umulur ki geride bıraktığım hayatımda salih amel yaparım.” (23/Müminun, 99-100)

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:57  Cennet ve cehennem ehlinin kabirdeki durumu

02:06  İsrafil’in sura üflemesi, kıyametin kopması

02:19  Sura üflendiğinde ne oluyor? Kıyamet nasıl kopuyor?

03:22  Kıyametin Cuma günü kopması ve her Cuma insanlar haricinde korkudan bağıranlar

04:32  Kıyamet koptuğunda dağların durumu

06:14  Kıyameti kendilerine uzak görenler

07:51  Kıyamet günü sahneleri niye anlatılmaktadır?

12:18  İsrafil’in sura ikinci defa üflemesi

13:56  Kıyamet günündeki tek dert: Allah’ın huzuruna nasıl gideceğim?

15:18  Kıyamet gününde insanların korkusu

16:30  Kıyamet gününde insanlar 3 kısım olacaklar

18:27  Kasem olsun yemin olsun ki kıyamet kopacaktır.

19:16  Allah’tan ne kadar korkuyoruz?

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#KıyametNasılKopacak #kıyamet #RamazanDersleri

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar