Tevhid Kitap

Müşrik Kavramının Günümüzdeki Yansımaları | Nasihatler 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Müşrik Kavramının Günümüzdeki Yansımaları | Nasihatler 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2465

Müşrik Kavramının Günümüzdeki Yansımaları | Nasihatler 3 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

Müşrik nedir? Şirk nedir?

Mekkeli Müşriklerin Allah inancı nasıldır?

Mekkeli müşrikler niçin putlara ibadet ediyorlardı?

 

gibi sorular cevap buluyor.

 

Mekkeli müşriklerin Allah inancı:

De ki: “Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Kulakların ve gözlerin sahibi kimdir? Kimdir ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan? İşleri çekip çeviren/yöneten kimdir?”, “Allah’tır.” diyecekler. De ki: “Öyleyse korkup sakınmaz mısınız?” (10/Yunus, 31)

 

Müşrik, Allah’a (cc) inandığını iddia etse de imanı geçersizdir. Geniş açıklama için bk. 23/Mü’minûn, 84-90. ayetlerin açıklaması.

 

Mekkeli müşriklerin putlara ibadet etmesinin iki nedeni:

 

1. Putlara ibadet ederek Allah’a yaklaşmak istemeleri:

 

Dikkat edin! Halis olan din Allah’ındır. O’nun dışında veliler edinenler (derler ki): “Bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye bunlara ibadet ediyoruz.” Allah, ihtilaf ettikleri konularda aralarında hükmedecektir. Şüphesiz ki Allah, yalancı ve kâfir olan kimseyi hidayet etmez. (39/Zümer, 3)

Şirkin temelinde “uzak Allah” ve “kusurlu insan” tasavvuru vardır: “Biz kimiz ki Allah’a (cc) doğrudan dua edelim?”, “Günahlarımız o denli çok ki bu kirli ağızlarla nasıl Allah’ı çağıralım?” Bu batıl düşünce, insanı “Allah’a (cc) yaklaştıran veli” arayışına iter. (Bk. 2/Bakara, 186; 5/Mâide, 35; 34/Sebe’, 22-23; 39/Zümer, 53)

 

2. Putların Allah katında şefaatçileri olduklarını düşünmeleri:

 

Allah’ı bırakıp, kendilerine hiçbir zarar ve fayda vermeyecek şeylere ibadet ediyor ve: “Bunlar, bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir.” diyorlar. De ki: “(Allah bu varlıklara ibadeti meşru kılmamış ve bunlara şefaat yetkisi vermemiştir. Buna rağmen böyle iddia ederek) Allah’a göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz?” O (Allah), onların şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. (10/Yunus, 18)

 

Müşrikler Allah’ı (cc) hakkıyla tanımaz, buna binaen O’na (cc) gereken saygıyı göstermezler. O’nu (cc) vahye dayalı bilgilerle tanımadıklarından, şirket müdürüne ya da bir krala benzetirler. Konum sahibi varlıklara ancak aracılar vasıtayla ulaşılabileceklerini düşünürler ve Allah’la (cc) aralarında birtakım varlıkları şefaatçi tayin ederler. Oysa Allah (cc) kimseye böyle bir yetki vermemiş, kimseyi kendisiyle kulları arasına aracı kılmamıştır. (Bk. 2/Bakara, 186; 5/Mâide, 35; 34/Sebe’, 22-23)

 

Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun (şirkin) dışında kalanları dilediğine bağışlar. Kim de Allah’a şirk koşarsa (geri dönüşü zor) uzak bir sapıtmayla sapıtmış olur. (4/Nisa, 116)

 

Şüphesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun (şirk) dışında kalanları dilediği için bağışlar. Kim de Allah’a şirk koşarsa hiç şüphesiz büyük bir günahla iftirada bulunmuş olur. (4/Nisa, 48)

 

Nisa suresi 48. ayetin açıklaması:

Tevbe etmeden ölündüğü takdirde Allah’ın (cc) bağışlamayacağı tek günah şirktir. Şirk dışında kalan tüm günahlar, Allah’ın (cc) meşîetine kalmıştır. Dilerse bağışlar, dilerse bağışlamaz.

 

Şirk, İslam’ın ibadet olarak kabul ettiği bir eylemi Allah’tan (cc) başkasına yapmak ya da Allah’a (cc) ait sıfatlardan birini herhangi bir varlığa vermektir.

 

Şirkin birçok çeşidi vardır. Sevgide şirk (2/Bakara, 165), itaatte şirk (9/Tevbe, 31), dua ve ibadette şirk (7/A’râf, 37; 10/Yûnus, 106), yasama vea kanun koymada şirk (18/Kehf, 26; 42/Şûrâ, 21), bazı varlıkları toplumu kaynaştırmak için putlaştırma şirki (29/Ankebût, 25)...

 

Allah’a (cc) şirk koşan kimse, Allah’a (cc) en büyük iftirayı atmış, zulümlerin en büyüğünü işlemiştir (31/Lokmân, 13). Bu nedenle tüm amelleri boşa gitmiş (39/Zümer, 65) ve Allah (cc), cenneti ona haram kılmıştır (5/Mâide, 72).

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

02:25  İnsanlığa rahmet olarak Peygamber Muhammed (sav) gönderilmesi

02:45  Cahiliye dönemi

03:37  Mekkeli müşriklerin Allah inancı

05:34  Mekkeli müşriklerin putlara ibadet etmesinin nedeni

07:07  Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez

07:37  Kim Allah’a şirk koşarak ölürse Allah ona cenneti haram kılar.

07:57  Cennete ancak Müslümanlar girecektir

08:34  Mekke toplumun iki temel problemi

10:49  Allah Kur’an-ı Kerim’i evin baş köşesine asılsın diye indirmemiştir.

13:02  Allah Kur’an-ı Kerim’i yeryüzünde anayasa olması için indirmiştir.

15:19  Allah şirk konusunda hiçbir kimseye toleransta bulunmaz.

17:58  Bilmiyorum veya kandırıldık diyenlerin mazereti yoktur.

20:25  Peygamber gelmeden önceki duruma geri dönüş

23:00  Anayasanın Kur’an’ın hükümlerine muhalefet etmesi

24:40  Sorunun kaynağı: Allah’ın dinini en son sıraya ertelemektir.

26:45  Nefsimize sormamız gereken şey

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #Müşrik #Nasihat

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar