Tevhid Kitap

Allah'ı (cc) İbadette Birlemek | Nasihatler 4 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2918

Halis Hoca (Ebu Hanzala) Allah'ı (cc) ibadette birlemek hakkında nasihatlerini anlatırken ibadet nedir niçin önemlidir konularını açıklıyor.

 

İnsanların ruhlar aleminde Allah’a verdikleri söz (misak) vermesinin sebebi

Allah’ın (cc) Peygamberler göndermesinin sebebi

Allah’ın (cc) kitaplar göndermesinin sebebi

Peygamberlerin davetini yenileyen topluluğun yeryüzünde olmasının sebebi

 

Allah’ı (cc) ibadette birlemek, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak içindir:

 

“Ben cinler ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım.” (51/Zariyat, 56)

İnsanın yaratılış gayesi tevhid. Tevhid ise Allah’a (cc) kulluk ve O’nu ibadette birlemektir. Kişinin namaz, oruç, kurban gibi ibadetlerini yalnızca Allah’a (cc) yapması ve bir bütün olarak hayatı Allah’ın şeriatına göre düzenlemesi, yalnızca O’nun yasa ve kanunlarına boyun eğmesidir. (Bk. 1/Fâtiha, 5)

 

Müminin varlık amacı Allah'ı (cc) ibadette birlemek, tevhid olduğundan, değişmez ve ilk sırada yer alan “Ana gündemi” de her zaman Allah'ı (cc) ibadette birlemek, tevhiddir. (Ayrıca bk. 38/Sâd, 27.)

 

Kalu bela:  İnsanların ruhlar aleminde Allah’a verdikleri söz / misak:

 

“(Hatırla!) Hani Rabbin Âdemoğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutarak: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti. Demişlerdi ki: “Evet! (Sen bizim Rabbimizsin!) Şahit olduk.” (Bu,) kıyamet günü: “Biz bundan habersizdik.” dememeniz içindir.” (7/Araf, 172)

 

“Ya da: “Babalarımız daha önce şirk koşmuştu. Biz ise onlardan sonra gelen (ve onları taklit eden) bir nesiliz. Batıl ehlinin yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin?” dememeniz içindir.” (7/Araf, 173)

 

Ruhlar âleminde insanlardan alınan bu söz, sözlerin en önemlisi ve en değerlisi olan tevhid misakıdır. İnsan yaratıcı, rızık verici, mülk sahibi, kainatın işlerini düzenleyen ve koyduğu yasalarla insanları terbiye eden bir Rab olarak Allah’ı (cc) tanıyacağına ve hiçbir varlığa bu yetkileri vermeyeceğine dair söz vermiştir. Ayet, tevhid misakının alınma nedeni olarak iki sebep zikretmiştir:

 

İlki: “Ben cahildim.”, “Habersizdim.”, “Duymadım.”, “Bilmiyorum.” gibi mazeretleri ortadan kaldırmaktır. Çünkü Allah (cc), insandan söz almakla kalmamış, onu tevhid fıtratı üzere yaratmıştır. (Bk. 30/Rûm, 30) Ayrıca kâinat baştan sona Allah’ın (cc) varlık ve birliğine işaret eden ayetlerle donatılmıştır. (Bk. 2/Bakara, 163-164) Tüm bunlara ilaveten resûller yollanmış ve insanları tevhide davet etmişlerdir. (Bk. 4/Nîsa, 165) Bunca delile rağmen cehalet, yaratılış gayesi olan tevhid hususunda mazeret değildir.

 

İkincisi ise: “Babama, hocama, şeyhime, liderime uydum, taklit ettim.” gibi kişinin taklitçi olduğuna dair özrünü ortadan kaldırmaktır.

 

Allah (cc) Peygamberler göndermekle kalmayıp her zaman okunup öğüt alınabilecek kitabı Kur’an’ı indirmiştir:

 

“Elif, Lâm, Râ. (Bu,) ayetleri sağlamlaştırılıp (muhkem kılınmış) sonra da (hüküm ve hikmet sahibi) Hakîm ve (her şeyden haberdar) Habîr (olan Allah) tarafından detaylı olarak açıklanmış bir Kitap’tır.” (11/Hud, 1)

 

Allah (cc) herkese bir öğüt alacağı bir uyarıcı göndermiştir:

Orada çığlıklarla yardım isterler. (Derler ki:) “Rabbimiz! Bizi çıkar, önceden yaptığımızdan (farklı olarak) salih ameller yapalım.” Size, öğüt almak isteyenin öğüt alacağı kadar ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da geldi. Tadın (azabı)! Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

02:08  Yeni evlenen çiftler için Peygamberimizin (sav) yaptığı dua

02:50  Kalu bela: İnsanların ruhlar aleminde Allah’a verdikleri söz / misak

04:03  Allah’ın (cc) Peygamberler göndermesinin sebebi

04:40  Allah’ın (cc) kitaplar göndermesinin sebebi

05:27  Peygamberlerin davetini yenileyen topluluğun yeryüzünde olmasının sebebi

05:45  İnsanların yaratılış sebebi Allah’ı (cc) ibadette birlemektir

06:26  Her dönemde dini tahrif eden insanlar var olmuştur.

06:49  Mekke toplumunda şirkin başlaması

07:07  Amr ibni Luhay el-Hudayr’ın Mekke toplumuna yeni bir din getirmesi

10:23  Verilen nimetin kıymetini bilmek

12:04  Dünyalık meselelerde yapılan araştırmalar niçin din için yapılmıyor?

14:22  Allah’ın herkese bir uyarıcı göndermiştir

14:45  Herkes yaptığı işi saatlerce anlatabileceği kadar konuşabilir ancak...

15:20  İçimizden kaç kişi ibadetin ne manaya geldiğini biliyor?

16:30  “O gün her insan dünyada kendi yaptıklarının hesabını verecektir”

16:54  Peygamber (sav) kendi kızı Fatıma’yı uyarıyor

18:40  İbadet: Allah’ın bizi kendisinden dolayı yarattığı şey

19:22  İbadet nedir?

19:56  Hükümde Allah’ı birlemek ibadettir. Lakin bir çok insan bunu bilmiyor

21:24  Yusuf'un (as) rüya tabirini soran arkadaşlarına daveti

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#Allah #ibadet #Tevhid

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar