Tevhid Kitap

Takvanın Faydaları | Kalp Zinetleri 3 | Halis Bayancuk Hoca

7117

Takvanın Faydaları | Kalp Zinetleri 3 | Halis Bayancuk Hoca (Ebu Hanzala) Takvanın kula kazandırdığı özelliklerden bir tanesi de, Allah ile beraberliktir. Esas itibariyle yüce Allah genel anlamda bütün kullarıyla beraberdir. "...Biz ona (insana) şah damarından daha yakınız." (50/Kaf, 16) "...Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım." (2/Bakara, 186) Burada kastedilen beraberlik yüce Allah'ın ilmi, görmesi, işitmesi ve kuşatması ile tüm kainat ile beraberliğidir. Bu, genel bir beraberliktir. Allah'ın (cc) müminlerle ayrıca hususî bir beraberliği: "...Allah müminlerle beraberdir." (8/Enfal, 19) "...Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir." (2/Bakara, 153) "...Allah muhsinler (iyilik edenler) ile beraberdir." (29/Ankebut, 69) "...Çünkü Allah, (kötülükten) sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir." (16/Nahl/128) Şüphesiz ki her Müslümanın yüce Allah'ın bu özel beraberliğine ihtiyacı vardır. Zira üstünlük, kuvvet ve başarı böyle bir beraberlik vesilesiyle elde edilebilir. "...Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah'ın yardımı iledir." (11/Hud, 88) Allah (cc) kolaylaştırmazsa kolaylık yoktur. Allah (cc) dilemezse başarı da zafer de yoktur. Sünnetullah: Tevhid ile şirk arasındaki mücadele tarihi boyunca sayı, kuvvet ve savaş araç-gereçleri itibariyle genel olarak müşrik orduları üstün ve ileri derecede avantajlı konumda olmuşlardır. Bu nedenle başarı kazanmak için Allah’ın yardımına ihtiyaç vardır. "Rasûlullah: 'Allah şöyle buyurmuştur: Kulum bana ona farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle yaklaşamaz. Kulum bana nafilelerle de yaklaşmaya devam eder; nihayet onu severim. Bir defa onu sevdim mi, onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum... Eğer benden isterse ona veririm. Eğer bana sığınırsa onu korurum.' " (Buhari) Allah'a takdim edilen kulluk güzelleşip arttıkça yüce Allah'ın lütfu, keremi ve ihsanı daimi olarak ziyadeleşecektir. Takvanın temelinde iki unsur vardır: 1. İtaat; emredilenlerde itaat etmek. 2. Terk; nehyolunanlardan/yasaklananlardan da kaçınmak, terk etmek. Takvanın meyvelerinden bir tanesi de Allah’ın kişiyi sıkıntılardan korumasıdır. "...Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın katında bulacaksınız." (2/Bakara, 110) Rasûlullah (sav) bineğinin terkisine aldığı İbn-i Abbas'a (r.a) şöyle buyurur: "Evlat! Sana bazı kelimeler öğreteceğim, bunları iyi ezberle. Her nerede olursan ol Allah'ı muhafaza et ki Allah da seni muhafaza etsin ve yöneldiğin yerde Allah'ı bulasın." (Tirmizi) "Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a (Allah'ın dinine) yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz." (47/Muhammed, 7) Takvanın yokluğunda ne olur? "(O gün onlara şöyle diyeceğiz:) Bu güne kavuşmayı unutmanızın cezasını şimdi tadın bakalım! Doğrusu biz de sizi unuttuk; yaptıklarınızdan ötürü ebedi azabı tadın!" (32/Secde, 14) "Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. " (59/Haşr, 19) Müminlerin kalplerinin yakınlaşması ve kaynaşması takva ile olur: (Allah,) onların kalplerini birbirine ısındırdı. Sen yeryüzündekilerin tamamını harcasaydın yine de onların kalplerini birbirine ısındıramazdın. Ama Allah onların arasını ısındırdı. (8/Enfal, 63) "İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince; onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır." (19/Meryem, 96) Kalp zinetleri ahlak derslerinin kitap hali olan Müslümanların Allah'a Karşı Sorumlulukları kitabını sipariş etmek için; http://tevhiddergisi.org/kitaplar ÖNEMLİ BÖLÜMLER 00:00 Takvanın faydaları: Takvanın dünya ve ahiretteki meyveleri 03:19 Allah ile beraberlik 03:57 Allah ile özel beraberlik 05:08 Müslüman’ın Allah ile beraberliğe ihtiyacı 08:30 Allah ile beraberliği elde etmenin yolları 12:18 Takvanın temelinde itaat ve terk vardır. 13:54 Sahabenin başarısının sebebi takva ve Allah’ın beraberliğidir. 14:54 Takva sayesinde Allah kişiyi sıkıntılardan korur. 19:00 Sen Allah’ı muhafaza et ki Allah da seni muhafaza etsin. 19:40 Allah’ı muhafaza etmek ne demektir? 20:30 Allah’ın insanı muhafaza etmesi ne demektir? 21:00 Rahatlık ve sıkıntı anlarında Allah’a yönelmenin önemi 24:07 Kim Allah’a karşı takvalı olursa Allah ona bir çıkış yolu açar 28:12 Allah’ın insanın gönlüne genişlik vermesi 28:40 Maddi ve manevi sıkıntıların aşılması için gereken şey takvadır. 30:58 Takvanın yokluğunda ne olur? 33:35 Müminlerin kalplerinin yakınlaşması ve kaynaşması takva ile olur Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına… Kanalımıza destek olmak için https://bit.ly/3oJsI7z Tevhid Dersleri Kanalı için; https://bit.ly/2K8UdYy Tevhid Meali İçin: https://tevhidmeali.com/ Bütün Videoları İzlemek İçin; https://tevhiddersleri.org/ İletişim: +90 535 766 45 45 Şeri sorularınızı [email protected] mail adresi üzerinden sorabilirsiniz. #Ahlak #Takva #HalisBayancuk

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar