Tevhid Kitap

Sabretmek ve Sabrı Tavsiye Etmek | Kalp Zinetleri 5 | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2084

Ahlak derslerinde Halis Hoca (Ebu Hanzala) kalp zinetlerinden sabır, sabretmek ve sabrı tavsiye etmek hakkında ayet ve hadisleri sıralayarak sabra olan ihtiyacımızı anlatıyor.

 

“Ey iman edenler! Sabredin, sabırda yarışın/birbirinize sabrı tavsiye edin ve nöbet tutun. Allah’tan korkup sakının ki kurtuluşa eresiniz.” (3/Ali İmran, 200)

 

Sabır nedir? Lügatta sabır:

Sabır hapsetmek ve tutmayı ifade eder. Tabii bunlar suçluların hapsedilmesi anlamında değildir. Bu tutma ve hapsetme nefis üzerinde cari olur. Aynı anlamı ihtiva eden şu ayet-i kerimede olduğu gibi:

 

"Sabah akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle beraber candan sabr (sebat) et." (18/Kehf, 28)

 

Şeriatta sabır:

Sabır; bela, musibet, fakirlik, hastalık, tutsaklık, mahrumiyet, şehvet ve şüpheler gibi çok farklı iptila hususlarında sırf Allah'ın rızasını ümid ederek tahammül etmesi kendini tutması, kendini zaptetmesidir.

 

Sabır, aynı zamanda kulun yüce Allah'ın övgü, başarı, üstünlük, zafer, yüksek mertebelere ulaşmak, kurtuluş, müjdelemek, büyük mükafatların elde edilmesi gibi hususî beraberlik ve yardımına mazhar olma vesilesidir.

 

Kişi yüce Allah'a hakkıyla kul olmak istiyorsa evvela Allah'ı tanımalıdır. Bilahare nefsini tanıyacak, ne için yaratıldığını ve ne için çalıştığını bilecektir. Yani dünya hayatını da ahireti de tanımış, öğrenmiş olacaktır. Kul bu hususları İslam'ın emrettiği ölçüde tanır, bilir ve aynı şekilde amel ederse yüce Allah'a doğru yolculuğu da istikamet üzere olacaktır. Muamele ettiği O Zat-ı zü'l Celal'i kendisini tanıttığı şekilde tanınmalıdır ki istikameti bulabilsin...

 

Allah’a hakkıyla kul olmak için gerekenler:

 

Mesela Allah (svt) insanından sabırlı olmasını istiyor. Oysa insan yaratılışı itibariyle acelecidir. Kul, sabırlı olmaya çalıştığında fıtrî olan acelecilik vasfını gözardı etmemelidir. Sabrı elde etmek, kişinin üzerine cübbesini geçirmesi kadar kolay ve çarçabuk gerçekleşecek bir şey değildir. Sabrın elde edilebilmesi için ciddi ve az olmayan bir süre devam edecek bir mücahedenin gerekliliğinin şuurunda olunmalıdır.

 

İyi bir Müslüman ihlaslıdır. Makam sevgisi ve övgü hususlarında hak üzere sabır göstermeyen bir Müslümanın ihlasından söz edilebilir mi? Bunlar gibi ihlasın önündeki engellere sabretmesi halinde iyi bir Müslümanın özelliklerinden olan ihlası elde etmiş olacaktır.

 

Sabrın türleri nelerdir? Bunları üç başlık altında toplamak mümkündür:

 

1. Bela, musibet ve nefsin hoşlanmadığı her türlü imtihan karşısında sabır,

2. Kulun Allah'a ibadet ve taatlerinde sabır,

3. Allah'ın haram kıldığı masiyetleri işlemekten nefsi men etmekte sabır.

 

Sabrın Fazileti:

Sabrın faziletiyle ilgili ayet ve hadisler

 

“Sabrettikleri zaman, içlerinden bizim emrimizle yol gösteren imamlar/önderler kıldık. Onlar bizim ayetlerimize yakinen inanıyorlardı.” (32/Secde, 24)

 

“Allah, sabredenleri sever.” (3/Ali İmran, 146)

 

“Yalnızca sabredenlere ecirleri hesapsızca verilir.” (39/Zümer, 10)

 

Rasûlullah (sav) şöyle buyurur:

"Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı bir şey verilmemiştir." (Buhari, Müslim)

 

Sabır niye önemlidir?  

1. İnsan aceleden yaratılmıştır. İnsan acelecidir. Bunu önlemek için sabra ihtiyacı vardır.

2.  Sabır Allah’ın (cc) örnek nesli terbiye ettiği methotdur.

 

Sabır nasıl elde edilir?

 

Sabır ve namazla (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz ki o (namaz ve sabırla yardım dilemek), huşu ehli dışındakilere büyük/ağır gelen bir yüktür. (2/Bakara, 45)

 

Sabır bir olgudur ve bu olgunun kaynağı da namazdır. Namaz insanı gafletten ve unutkanlıktan muhafaza eder ve kişiye ahiret bilinci yükler. İnsanın bu şekilde devam etmesi sabırlı olmasını sağlar.

 

Bu ders silsilesinin kitap hali olan Müslümanların Allah'a Karşı Sorumlulukları kitabını sipariş etmek için;

http://tevhiddergisi.org/kitaplar

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:17  Ey iman edenler sabredin

01:30  Müslümanların Allah’a karşı görevleri: Sabretmek ve sabrı tavsiye etmek

02:25  Sabır nedir?

02:37  Sabrın şeriattaki tanımı

03:15  Allah’a hakkıyla kul olmak için gerekenler

05:30  Sabır Müslüman’ın en önemli azığıdır.

10:24  Sabrı elde etmek için mücadele gereklidir

13:05  Sabrın türleri nelerdir

14:22  Sabrın fazileti

15:15  “Allah sabredenleri sever” (3/Ali İmran, 146)

15:55  "Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı bir şey verilmemiştir."

19:35  Çocuk eğitiminde en büyük problem sabırsızlıktır.

21:22  Sabır niye önemlidir?

22:00  Mekke’de sahabenin sabır ile terbiyesi

23:50  Sabır nasıl elde edilir?

25:00  “Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım dileyin”

27:40  5 vakit namaz unutkanlık ve gafleti götürerek kişiyi sabırlı hale getirir

31:40  Sabrın temeli namaz ve ahiret bilincidir.

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #Ahlak #Sabır

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar