Tevhid Kitap

Müminlerin İmtihan Edilmesi | Kalp Zinetleri 6 | Halis Hoca (Ebu Hanzala) Açıklama

2259

Ahlak dersleri olan kalp zinetleri silsilesinde Halis Hoca (Ebu Hanzala) müminlerin imtihan edilmesi ve sabır önemini anlatıyor.

 

Müminlerin imtihan edilmesi ile ilgili ayet ve hadisler

 

Sizden önceki toplumların başına gelenler, sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onların başına çeşitli yoksulluklar ve musibetler geldi. Öylesine sarsıldılar ki (sonunda) Resûl ve onunla beraber olan müminler: “Allah’ın yardımı ne zaman?” dediler. Dikkat edin! Şüphesiz ki Allah’ın yardımı yakındır. (2/Bakara, 214)

 

Habbab bin Eret’ten (r.a) şöyle rivayet ediyor:

 

"Ey Allah’ın Resulü! Bizim için Allah’tan yardım iste! Bizim için Allah’a dua et!

Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu:

 

‘Sizden öncekiler tutuklanıp yerde bir çukur eşerek ona atılıyordu, sonra başına bir testere konulur boydan boya ikiye ayrılıyordu, eti ve kemiği parçalanarak vücudu demir testerelerle taranıyordu da yine dininden vazgeçmiyordu.’

 

‘Allah kasem olsun Allah bu dini tamamlayacaktır. Öyle ki, hayvanına binip San'a'dan Hadramut'a kadar tek başına giden bir kimse, Allah'tan başkasından korkmayacak, koyunları hakkında da kurt saldırmasından başka hiçbir endişe duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz.’ (Buhari)

 

“Yoksa insanlar, “iman ettik” dedikten sonra, imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki onlardan öncekileri imtihan ettik. Elbette Allah, doğru olanları da yalancıları da bilir. (Ve imtihanlarla insanların da bilmesini sağlar.)” (29/Ankebut, 3)

 

Rasulullah (sav) şöyle buyurur:

"İnsanlar arasında karşılaştıkları musibetleri en şiddetli olanlar nebilerdir. Sonra onlara en yakın olanlardır..." (Buhari, Müslim)

 

Allah (cc) bir insanı niçin imtihan eder?

1. Allah’ın sevdiği kulunu bela ve musibetlerle temizler. Ahirette günahından dolayı göreceği azabı dünyada iken temizler. Musibetler günahlara kefaret olur

"Allah kimin için hayır dilemişse ona musibet ve bela isabet ettirir."  (Buhari)

 

2. Çok günahkar bir kulun Allah’ı hatırlaması bir fırsattır.

3. Allah (cc) bu imtihan ile bir sonraki imtihanlar için insana sabrı öğretmektedir.

4. İnsan imanından dolayı imtihan edilmektedir. İman iddiasının kabul edildiğini gösterir.

 

Allah Resulü şöyle buyurdu:

“Müminin hali ne kadar acayiptir. Çünkü her hali kendisi için hayır sebebidir. Eğer bir genişliğe nimete kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa musibete uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur” (Müslim)

 

Sabır ile ilgili fikri/itikadi olgunluğa ulaşmak

1. İnsan sabrı sınırsız değildir. Sabrı belli bir noktadan sonra tükenir. Allah (cc) her musibet için gerekli sabrı vermiştir. İnsan kendisine verilen sabrı doğru yerlerde harcamalı, gereksiz yerlere sabrını tüketmemelidir.

 

2. Sabır tükenen bir şeydir ve sabır için kaynak lazımdır. Sabrın kaynağı namazdır.

 

3. İnsan fıtratı aceleci olduğundan sabır mücahede ile elde edilir.

 

4. Sabrın sonrasında elde edilecek şeylerle yakin elde edileceğini bilmek gereklidir.

 

Sabredilmesi gereken kimseler:

1. Moral bozan insanlar: Müslümanları yalancılıkla suçlayan, zulmeden, dalga geçen ve bu şekilde davayı kişiselleştirmeye çalışan insanlardır.

2. Yarı yolda bırakan insanlar: Özellikle zor durumlarda ortaya çıkan ve Müslümanları yarı yolda bırakan ya münafık olan ya da münafık tiynetli insanlardır.

 

Rasulullah (sav) şöyle buyurmaktadır:

"Ümmetimden bir grup Allah'ın emrini yerine getirmeye devam edecektir. Onları yalnız bırakanlar veyahut kendilerine muhalefet edenler, Allah'ın emri gelinceye kadar onlara bir zarar veremezler ve onlar insanlara karşı muzaffer olacaklardır." (Buhari, Müslim)

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:17  İmtihan anında sabır: Allah’ın yardımı yakındır.

01:12  Müminlerin imtihan edilmesi hakkında Habbab bin Eret’in hadisi

02:45  Allah (cc) her iman sahibini imtihan edecektir. Bu Allah’ın değişmez sünnetidir.

04:37  İmtihanlar olmazsa olmazdır.

05:01  İmtihanları düşünüp maddi ve manevi hazırlık yapmanın önemi

07:58  İmtihanlara ancak sabır ehli dayanabilir

15:45  Hendek savaşında gösterilen sabır

17:10  İmtihanlarda sabit kalabilmek için fikri hazırlığın tamamlanması

17:50  Allah (cc) bir insanı niçin imtihan eder?

21:58  “Mümin işi ne kadar acayiptir” hadisi

22:30  Kulluğun halleri ve dereceleri

25:00  Sabır ile ilgili fikri/itikadi olgunluğa ulaşmak

27:18  Sabır için kaynak lazımdır ve sabrın kaynağı namazdır.

28:55  Sabrın sonrasında elde edilecek şeylerle yakin elde edilir.

31:00  Sabredilmesi gereken kimseler: Moral bozan ve yarı yolda bırakan insanlar

42:59  Bizim içimizden olan ve insanları yarı yolda bırakan insanlar

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#EbuHanzalaHoca #Ahlak #Sabır

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar