Tevhid Kitap

Ahlak İlminin Önemi ve İhlas Duygusu | Kalp Zînetleri 1 | Halis Bayancuk Hoca

35812

Ahlak İlminin Önemi ve İhlas Duygusu | Kalp Zînetleri 1 | Halis Bayancuk Hoca (Ebu Hanzala) Ahlak ilminin önemi ve ihlas duygusunun işledindiği bu ahlak dersinin ilkinde insanın kendini ve nefsini tanıyarak amellerini ihlaslı bir şekilde nasıl yapabileceği konu ediliyor. “Nefse ve onu düzenleyene, ona hem kötülüğü hem de takvayı ilham edene (tüm bunlara andolsun ki), onu (nefsini) arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu (küfür ve masiyetle) örtüp gizleyen de zarar etmiştir.” (91/Şems, 7-10) İnsanın kendini tanıması ve muhasebe kültürü Nefsini tezkiye etmek isteyen insan önce kendini, Kur’an’da geçen insanı tanımalıdır. İnsanı yaratan ve ona şah damarından daha yakın olan Allah, insana insanı şu ayetlerle tanıtıyor: "Şüphesiz insan pek zalim ve pek cahildir." (33/Ahzab, 72) "İnsan aceleden yaratılmıştır." (21/Enbiya, 37) "İnsan zayıf olarak yaratıldı." (4/Nisa, 28) "...O unuttu." (20/Taha, 115) Bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere yaratılışı itibariyle insan cahil, nankör, unutkan, acelecidir ve bu özelliklerinden dolayı bir insanın sabit bir hal üzerinde kalması mümkün değildir. Muhasebe kültürü – insanın otokontrol mekanizması “Ey iman edenler! Allah’tan korkup sakının! Herkes yarın için ne takdim ettiğine bir baksın. Allah’tan korkup sakının! Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (59/Haşr, 18) "Gerçekten zeki ve akıllı kişi, nefsinin kötü arzularına hâkim olup ölümden sonrası için çalışandır." (Tirmizi, İbni Mace) "Sizler hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Amelleriniz tartılmadan önce kendi amellerinizi tartın. Zira sizin hiçbir gizli tarafınızın kalmayacağı, hesap için arz olunacağınız gün size hesap bakımından yarın en kolay gelen şey, nefislerinizi en büyük arzolunuş için hesaba çekmeniz ve onun için tartmanızdır." (İmam Ahmed, Kitabu'z Zühd) İnsanın en büyük vaizi ve nasihatçisinin kendisi olduğu, bu nedenle yaptıklarımız ve yapmakdılarımız ile alakalı herkesin kendi nefsini muhasebe etmesi gerektiği anlatılıyor. İhlas duygusu İhlas kişinin Allah ile arasındaki engelleri kaldırmasıdır. Yüce Allah'ın (cc) katında amelin kabulünün ilk şartı ihlas üzere olmasıdır. Allah (cc) müminlerin bütün amellerinde ihlaslı olmalarını talep etmiştir: “Hâlbuki onlar, ancak dini O’na halis kılan hanifler olarak Allah’a ibadet etmekle, namazı dosdoğru kılıp, zekâtı vermekle emrolunmuşlardı. İşte dosdoğru din budur.” (98/Beyyine, 5) İhlaslı olduğumuzu nasıl anlarız, ihlasın sağlaması nasıl yapılır? 1. İnsan yapmış olduğu amellerde karşılığını insanlardan beklemiyorsa, 2. Tek kalmış olduğu zamanlarda salih amellerde daha canlı haramlardan daha şiddetli kaçınıyorsa, 3. Yapmış olduğunun karşılığını kötü olarak gördüğü zaman Allah’a havale edebiliyorsa bunlar insanın ihlası sağladığını gösterir. Sonuç olarak Allah’ın yardımını elde etmek için her amelde ihlasın kontrol edilmesi gerektiği, ancak bu şekilde yapılan amellerin karşılığını hem dünyada hem de ahirette alınabileceği aktarılıyor. ÖNEMLİ BÖLÜMLER 00:00 Ahlak ilminin önemi 07:03 Nefis tezkiyesinin önemi 09:32 Kalplerin durumu ve kalp zinetleri 13:42 Kalpler 3’e ayrılır 19:20 İnsanın kendini tanıması 23:59 Muhasebe kültürü – insanın otokontrol mekanizması 28:34 Ahlak ilmi ahiret sermayesidir 30:08 İhlas nedir? İhlas niçin önemlidir? 35:11 İhlaslı olduğumuzu nasıl anlarız, ihlasın sağlaması nasıl yapılır? 40:29 İhlası nasıl muhafaza edebilir ve riyadan nasıl korunurum? Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına… Halis Hoca’mızın (Ebu Hanzala) yazmış olduğu sorumluluk serisi kitaplarının ilki ve bu video silsilesinin kitap hali olan “Müslümanların Allah’a Karşı Sorumlukları” kitabına ve diğer kitaplara ulaşmak için iletişime geçebilirsiniz: Kanalımıza destek olmak için https://bit.ly/3oJsI7z Tevhid Dersleri Kanalı için; https://bit.ly/2K8UdYy http://tevhiddergisi.org/iletisim Daha fazla video izlemek için: https://tevhiddersleri.org/ Dergilerimiz ve kitaplarımıza ulaşmak için: http://tevhiddergisi.org/ İletişim: +90 535 766 45 45 Şeri sorularınızı [email protected] mail adresi üzerinden sorabilirsiniz. #Ahlak #İhlas #HalisBayancukHoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar