Tevhid Kitap

El-Esmau'l Husna ne demektir? | El-Esmau'l Husna 1 | Enes Yelgün

24111

El-Esmau'l Husna ne demektir? | El-Esmau'l Husna 1 | Enes Yelgün Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz; https://bit.ly/2xHiHzN El- Esmau'l Husna Nedir? Esma, isim kelimesinin cemisidir/çoğuludur. Husna, ism-i tafdil olan "en güzel” kelimesinin müennesidir. İki kelime bir araya geldiğinde “en güzel isimler” anlamını oluşturur. Allah'ın (cc) isimlerinin “en güzel” olarak vasıflandırılması, bu isimlerle kulluk edecek bizlere bir mesaj verir: El-Esmau'l Husna, lafzen ve manen tüm güzellikleri içinde barındırır. Allah'ın, zatı için seçtiği isimler, isimlerin en güzelidir. O'nun rahmetini ifade eden Er-Rahmân ve Er-Rahîm, rahmeti anlatabilecek en güzel isimlerdir. Bu isimlerin delalet ettiği anlamlar en kâmil, kapsayıcı, aşkın (muteal) manalardır. Her isim, delalet ettiği anlamı tüm eksikliklerden münezzeh olarak Allah'a ispat eder. Başka bir ifadeyle söyleyecek olursak; Allah'ın isimlerine dair aklımıza gelecek her ne güzellik varsa, Allah (cc), ondan daha güzeldir. Aklımıza gelebilecek her ne eksiklik varsa yüce Allah, ondan münezzehtir. Kur'ân'da El- Esmau'l Husna Kur'ân'da 4 ayrı ayette El- Esmau'l Husna'nın Allah'a ait olduğu vurgulanır. Ayetler dikkatle okunduğunda El- Esmau'l Husna'ya karşı sorumluluklarımızın hatırlatıldığı görülür. Mushaf tertibine göre bu ayetler şunlardır: 1. Ayet “En güzel isimler Allah'ındır. (Öyleyse) bu isimlerle O'na dua edin. O'nun isimlerinde ilhada/eğriliğe sapanları (kendi hâllerine) bırakın. Yaptıklarının cezasını göreceklerdir.” (7/A'râf, 180) 2. Ayet “De ki: ‘İster Er-Rahmân (diyerek Allah'a) dua edin, ister Allah diye. Hangi (isimle) dua ederseniz edin, en güzel isimler O'nundur. Namazda sesini ne çok yükselt ne de çok kıs. Bu ikisi arasında bir yol tut.' ” (17/İsrâ, 110) 3. Ayet “Allah... O'ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir İlah yoktur. En güzel isimler O'na aittir.” (20/Tâhâ, 8) 4. Ayet “O Allah ki; O'ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur. (Mutlak hâkimiyet/egemenlik sahibi, mülkünde dilediği gibi tasarruf eden) El-Melik'tir. (Mukaddes, eksikliklerden münezzeh olan) El-Kuddûs'tür. (Tüm eksiklik ve kusurlardan münezzeh, kullarına esenlik veren) Es-Selâm'dır. (Kalplere iman ve güven veren) El-Mümin'dir. (Her şeyi kontrol eden, mutlak otorite ve hâkimiyet sahibi olan) El-Müheymin'dir. (İzzet sahibi, her şeyi mağlup eden) El-Azîz'dir. (Gönül kırıklıklarını gideren, her şeye boyun eğdiren) El-Cabbâr'dır. (En büyük olan ve kibir sahibi olan) El-Mütekebbir'dir. Allah, onların şirk koşmalarından münezzehtir. O Allah ki; (Her şeyi yoktan var edip yaratan) El-Hâlık'tır. (Kusursuz ve uyum içinde yaratan) El-Bâri'dir. (Yarattıklarına dilediği şekli veren) El-Musavvir'dir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olan her şey O'nu tesbih eder. O, (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) El-Azîz, (hüküm ve hikmet sahibi olan) El-Hakîm'dir.” (59/Haşr, 23-24) Sünnette El- Esmau'l Husna “Şüphesiz ki Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onu ihsa ederse/hıfzederse cennete girer.” (Buhari, Müslim) Bu rivayete göre Allah'ın (cc) El- Esmau'l Husna'sını “ihsa” eden cennete girecektir. Bu nebevi bir vaattir. Bir yandan da El-Esmau'l Husna'ya karşı bir sorumluluğumuzu daha ortaya koyar: O da ihsadır. El- Esmau'l Husna ile İlgili Nasıl Bir Yol İzledik? a. Kur'ân-ı Kerim'de Allah (cc) için isim sigasıyla varid olan isimleri aldık. b. Sahih sünnette varid olan isimleri aldık. Sünnette sabit olan isimleri iki kısma ayırdık: Kur'ân'da yer alan isimlerle eş anlamı olanlar: Bu isimleri müstakil olarak açıklamadık. Kur'ân'da yer alan ismin açıklamasına dâhil ettik. Sahih rivayetlerde yer alan, yüce Allah'ın kusur ve eksiklikten münezzeh olduğuna delalet eden “Tayyib” ve “Subhan” isimleri gibi. Bu isimleri aynı anlama delalet eden “El-Kuddûs” ismiyle ele aldık. Müstakil olarak sünnette varid olan isimler: Bu isimleri müstakil olarak ele aldık ve açıklamaya gayret ettik. Eş-Şâfî, El-Heyiy ve Es-Sittîr isimleri gibi. Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına… Kanalımıza Destek Olmak İçin; https://bit.ly/2Xx0vnW Tevhid Dersleri için; https://www.youtube.com/user/quiettocry Ebu Hanzala Hoca Kanalı için; https://bit.ly/2XzV7jZ Tevhid Meali İçin: https://tevhidmeali.com/ Bütün Videoları İzlemek İçin; https://tevhiddersleri.org/ Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin: http://tevhiddergisi.org/ Tevhid Gündemi Haber Sitesi İçin: http://tevhidgundemi.com/ İletişim için: +90 535 766 45 45 Şeri sorularınızı Whatsapp üzerinden mesaj yolu ile iletebilirsiniz: +90 542 588 87 87 #TevhidMedresesi #TevhidDergisi #EbuHanzalaHoca Ebu Hanzala Hoca Tevhid Dergisi Tevhid Dersleri Dini videolar Halis Bayancuk Tevhid Medresesi

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar