Tevhid Kitap

İnsanın Mülk İle İmtihanı | Esma-i Hüsna | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2476

Esma-i Hüsna derslerinde Halis Hoca (Ebu Hanzala) El-Melik isminin içeriği olarak insanın mülk ile imtihanı meselesi anlatılıyor.

 

İnsanın mülk ile imtihanı:

İnsanoğluna mülkün verilmesi Allah'ın El-Melik isminin bir tecellisidir:

 

“De ki; Ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin…” (3/Âl-i İmran, 26)

Kur'an, Sünnete göre Allah (ac) insanları en çok bu üç şeyle imtihan eder ve insanların çoğu da en fazla bu üç şeyde kaybeder. Bunlar;

 

    • Makam/mevki

    • Şehvet

    • Mülk

 

Allah (ac) şeytanın, Adem’i (as) kandırmasını şöyle anlatıyor;

 

“Şeytan, Âdem’e vesvese verdi ve dedi ki; Ey Adem, sana ebediyet ağacını ve hiç eskiyemeyen bir mülkü haber vereyim mi?” (20/Taha, 120)

 

İnsanoğlunun fıtratında var olan mülke düşkünlük hasletinde dolayı Âdem (as) şeytana kandı ve Allah'ın (ac) deyimiyle şeytan onların ayaklarını kaydırdı ve o ikisini cennetten çıkardı.

 

“Sizi sevindirecek şeyleri ümit ederek sevininiz. Allah'a yemin olsun ki benim sizin hakkınızda endişe etmiş olduğum şey fakirlik değildir. Ancak, ben sizden öncekilere dünyanın açıldığı gibi size açılmasından, sizden öncekilerin dünya malında yarışıp helak olduğu gibi sizin de dünya malında yarışıp helak olmanızdan korkuyorum.” (Buhari, Müslim)

 

Allah (ac) El-Melik ismiyle bir kuluna mal verdiği zaman, kimisine El-Melik ismiyle beraber merhamet eder ve onu muvaffak kılar. Kimisine ise merhamet etmez ve onu kendi nefsiyle baş başa bırakır.

 

Mülkün hayır veya şer olmasının ölçüleri

 

Allah (ac) her insana mülk verebilir. Mülkten kasıt; mal, para, makam, mevki’dir. Bu mülkün, Allah'ın hakkımızda dilemiş olduğu bir hayır mı yoksa şer mi olduğunu bilmemiz için iki tane ölçü vardır;

    • Umumi ölçü

    • Hususi ölçü

 

a) Mülk ile Alakalı Umumi ölçü:

 

Kişinin hayatında Allah'ın herhangi bir cemal ismi tecelli etmişse bu konudaki ölçü şudur;

Ukbe bin Amir’den (ra) rivayetle Peygamber (sav) şöyle buyurdu;

 

“Şayet sen, günahlarına rağmen Allah'ın bir kula dünyadan sevdiği şeyleri verdiğini görürsen bil ki bu, istidraçtır (helaka yavaş yavaş sürüklemektir). Sonra Peygamber (sav) şu ayeti okudu;

“Onlar ne  zaman ki kendilerine hatırlatılanları unuttular, biz onlara her şeyi kapısını açtık. Onlar kendilerine verdiklerimizle sevinmeye başladıklarında biz onları ansızın yakaladık ve onlar ümitsiz bir şekilde kalakaldılar.” (6/En’am, 44)” (İmam Ahmed)

 

b) Mülk ile alakalı Hususi Ölçüler:

 

1. Kişinin mülkün asıl sahibini unutması

 

“Şeytan onların üzerinde hâkimiyetini kurdu ve Allah'ı zikretmeyi (ve zikre dâhil olan şeyleri) unutturdu.” (58/Mücadele, 19)

 

2. Kişinin mülkü bir değer olarak görüp, mülk ile kendisinin değerli olduğuna inanması

 

“Siz insanlar dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Ahiret ise daha kalıcıdır ve hayırlıdır.” (87/A’la, 16-17)

 

“Bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise işte o hayat yeridir (yaşanacak yerdir) keşke bilselerdi.” (29/Ankebut, 64)

 

3. Malı elde ettikten sonra mal sevgisinin kişinin kalbini kuşatması ya da Allah'ın buna engel olması:

 

“Âdemoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, kendisinin bir vadi altını daha olmasını ister. Onun ağzını topraktan başkası doldurmaz/doyurmaz…”

 

4. Mülkün kulluk vazifelerinden alıkoyması:

 

“Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı zikretmek önünde bir engel olmasın. Kim bunu yaparsa muhakkak ki onlar zarar eden insanlardır.” (63/Munafikun, 9)

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

02:45  İnsanın mülk ile imtihanı

04:35  Kulların isimlenmesinde haddi aşması

08:00  İnsanın imtahını 3 şekilde olur ve çoğunlukla insan bu imtihanı kaybeder

08:55  Adem'in (as) mülk ile imtihanı

09:38  Peygamber (sav) mülk konusunda sahabesi hakkında korkusu

10:50  "Ben sizin hakkınızda fakirlikten korkmuyorum." hadisi

12:40  Fars ve Bizans'ın fethiyle gelen mal fitnesi

14:30  Sahabe bile mal ile fitneye uğrarken bizler zenginlikten kaçınmalı mıyız?

15:55  Peygamberin en çok yaptığı dualardan biri: “Allah'ım Sen'den sana sığınırım.”

21:08  Allah'ın kendisine mülk verdiği iki adamın farkı: Ebu Bekir (r.a) ve Karun

21:30  Kendisine çokça mülk verilen adam Karun kimdir?

24:20  Ebu Bekir'in (r.a) malı ve arkadaşlığı ile Rasulullah'a (sav) olan faydası

26:45  Mülkün hayır veya şer olmasının ölçüleri

27:34  Mülkün umumi ölçüsü nedir?

29:59  İnsanın kuluna kurduğu en büyük tuzak istidraçtır.

32:58  Mülk ile azap edilip edilmediğimizi nasıl anlarız

33:18  İnsanın mülkün asıl sahibini unutması

36:03  Kişinin mülkü bir değer olarak görüp mülk ile kendisinin değerli olduğuna inanması

46:10  Mal sevgisinin kişinin kalbini kuşatması

51:50  Mülkün insanı kulluk vazifelerinden alıkoyması

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#Allah #EsmaiHusna #Mülk #El-Melik #EbuHanzalaHoca

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar