Tevhid Kitap

Er-Rahman Er-Rahim | Esma-i Hüsna | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

5778

Er-Rahman Er-Rahim | Esma-i Hüsna | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

‘Bismillahirrahmanirrahim/Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla’ diye her işin başında söylediğimiz Allah'ın isimlerinden Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri Esma-i Hüsna dersinde ayetler ve hadislerle anlatılıyor.

 

Er-Rahman ve Er-Rahim isimlerinin önemine dair

 

Er-Rahman ve Er-Rahim, Allah'ın cemal sıfatlarının özünü içinde barındıran isimlerdir. Allah'ın doksan dokuz tane isminden elli tanesi Allah'ın cemal ismi ise; bu elli ismin de türemiş/çıkmış olduğu öz, merhamettir.

 

Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'i okumaya, şeriatın kalbi olan Fatiha suresine veya günlük yaşantımızdaki tüm işlerimize başlarken ‘Bismillahirrahmanirrahim/Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla’ diyoruz.

 

Er-Rahman ve Er-Rahim’in Anlamı

 

Bu iki kelimenin özü de ‘Rahmet’ kökünden gelmektedir. Rahime, ruhmen, rahmen, ve rahmeten kökünden geliyor. Rahman ve Rahim’in özünü oluşturan ‘Rahmet’ kelimesi Arap lugatında; şefkat, acıma, duygu yoğunluğu, kalp yumuşaklığı, başkasının derdiyle dertlenmek gibi anlamlara gelmektedir.

 

Fakat ‘Rahmet’ kelimesini Allah (ac) için kullandığımızda bu anlamlara değil de; ‘Koruma, kollama, gözetme, esirgeme, hıfzetme, insanların ihtiyaçlarını giderme, günah işleyen insanlara merhamet etme, tevbelerini kabul etme’ gibi anlamlara gelir.

 

Allah (ac) ‘Er-Rahman’ veya ‘Er-Rahim’dir denildiğinde; ‘Esirgeyen, bağışlayan, koruyan, gözeten, kullarının ihtiyaçlarını karşılayan, kulları kendisine yöneldiği veya günahlarından tevbe ettiği zaman onları rahmetinden kovmayan bilakis rahmetinin içerisine dâhil eden’dir gibi anlamları kast ediyoruz.

 

Allah'ın (ac) kullarına rahmet sıfatını tanıtma şekli:

 

“Arşı taşıyan ve onun etrafında bulunanlar (melekler) Rabblerini hamd ile tesbih ederler, O’na iman ederler ve iman edenler için istiğfarda bulunurlar. (Derler ki:) ‘Rabbimiz, Sen (istisnasız bir şekilde) her şeyi rahmetin ve ilminle kuşatmışsın. Tevbe eden ve senin yolunu izleyenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.’” (40/Mümin, 7)

 

“(Allah) Dedi ki: ‘Azabımı dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır.’” (7/Â’raf, 156)

 

“Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde de ki: ‘Selam sizin üzerinize olsun. Rabbiniz kendi nefsine rahmeti farz kılmıştır.’” (6/En’am, 54)

 

Rasulullah'ın  (sav) müminlere rahmet sıfatını tanıtma şekli:

 

“Allah mahlûkatı yarattıktan sonra yanında arşının üzerinde bulunan kitaba şöyle yazdı: ‘Benim rahmetim gazabını geçmiştir.’” (Buhari, Müslim)

 

“Allah yüz tane rahmet yarattı (ya da) Allah için yüz parça rahmet vardır. Her rahmetin arası yer ve gök arası kadardır. Allah bu merhametinin sadece bir parçasını yeryüzüne indirmiştir...” (Buhari, Müslim)

 

Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek:

 

“De ki: ‘Ey nefislerine zulmeden (nefisleri konusunda israf eden) kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki Allah Ğafur ve Rahim’dir.’” (39/Zümer, 53)

 

Allah’ın rahmetinin tecellileri:

 

Dünya işlerinin işleyişi Allah’ın rahmetinin bir tecellilesidir.

 

“Allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; gündüzü de, lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.” (28/Kasas, 71-73)

 

“Allah'ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (30/Rum, 50)

 

“O (Allah) ki rahmetinin (yağmurun) önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Biz gökten tertemiz bir su indirdik.” (25/Furkan, 48)

 

Manevi tecelliler

 

Peygamberlerin ve kitapların gönderilişi ve insanın sıkıntılarının giderilmesi Allah’ın rahmetinin manevi tecellilerindendir.

 

“Allah rahmeti ile kullarından dilediğini seçer” (3/Âl-i İmran, 74)

 

“Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik.” (21/Enbiya, 107)

 

“Ha, mim. Bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah katından inmiştir.” (41/Fussilet, 1-2)

 

“Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır.” (7/Â’raf, 56)

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:44  Allah’ın celal ve cemal isimleri

02:04  Kur’an-ı Kerim’e Rahman ve Rahim isimleri ile başlanmasının hikmeti

04:15  Rahman nedir? Rahim nedir?

05:40  Er-Rahman ile Er-Rahim ismi aynı mı, yoksa farklı anlamda mıdır?

06:42  Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri arasındaki fark

10:40  Allah'ın (ac) kullarına rahmet sıfatını tanıtma şekli

15:44 Rasulullah'ın  (sav) müminlere rahmet sıfatını tanıtma şekli

22:48  Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek

25:10  Allah'ın rahmetinin tecellileri

34:35  Suyun kaldırma kuvveti Allah’ın rahmetinin bir eseridir.

40:30  Allah’ın rahmetinin manevi tecellileri

47:29  Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır.

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://tek.link/LLc5   

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://tek.link/LLbY

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#Allah #EsmaiHüsna #ErRahman

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

1 YORUM:
Yorumlar
Edip URUÇ 2019-06-20 02:34:47

Allah razı olsun bilgilerinizden faydalanıyoruz.