Tevhid Kitap

El-Melik | Esma-i Hüsna | Halis Hoca (Ebu Hanzala)

2198

Halis Hoca (Ebu Hanzala) Esma-i Hüsna derslerinde Allah'ın (cc) El-Melik ismini ayet ve hadislerle anlatıyor.

 

El-Melik İsminin Anlamı

 

Lugatta; El-Melik isminin kökü “Me-le-ke’dir. Bu kökten türeyen bütün kelimeler ‘kuvvet, iz bırakma ve karşı tarafa tesir etme’ manası üzere kuruludur.

 

Bu kelimenin ıstılah kullanımı ise; lugat anlamları ıstılahi anlamlara dâhildir. Allah (ac) için El-Melik denildiği zaman kast edileni iki anlam üzere toparlayabiliriz:

 

    • Mülkü sınırsız olan. Yani, hiçbir sınırın onun sahip olduklarına engel koyamadığıdır.

    • Mülkünde kuvvet sahibi ve dilediği gibi tasarruf eden.

 

El-Melik isminin geçtiği bazı ayet ve hadisler:

 

De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Dilediğine mülk verir, dilediğinden mülkü alırsın. Dilediğini izzetli kılar, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir, şüphesiz ki sen, her şeye kadîrsin. “Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğini hesapsız/sınırsız rızıklandırırsın.” (3/Ali İmran, 26-27)

 

Göklerde ve yerde olan her şey (mutlak hâkimiyet/egemenlik sahibi, mülkünde dilediği gibi tasarruf eden) El-Melik, (mukaddes, eksikliklerden münezzeh olan) El-Kuddûs, (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) El-Azîz, (hüküm ve hikmet sahibi) El-Hakîm olan Allah’ı tesbih eder. (62/Cuma, 1)

 

Yedi gök, yer ve bu ikisi içinde olanlar O’nu tesbih eder. O’nu hamdiyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlamazsınız. Şüphesiz ki O, (kulların hak ettikleri cezayı erteleyen) Halîm, (günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan) Ğafûr’dur. (17/İsra, 44)

 

“El-Melik ve El-Hakk olan Allah ne yücedir.” (20/Taha, 114, 23/Mu’minun, 116)

 

“O Allah ki O’ndan başka ilah yoktur. O El-Melik ve El-Kuddus’tur.” (59/Haşr, 23)

 

“O gün hak mülk Allah'a, Rahman’a aittir. O gün kâfirlere çok zordur.” (25/Furkan, 26)

 

“O gün mülk Allah'a aittir. Allah onların arasında hükmedecektir.” (22/Hac, 56)

 

“O gün herkes Allah'ın karşısında dikilmişlerdir. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. (ve Allah şöyle nida edecek:) Bugün mülk kimindir? (Kendisi veya melekler cevap verecek:) Tek ve Kahhar olan Allah'a aittir.” (40/Ğafir, 16)

 

“Allah (ac) kıyamet gününde yeryüzünü kabzasına alır. Semayı sağ eliyle dürer ve der ki; ‘Melik olan benim nerede yeryüzünün melikleri!’” (Buhari, Müslim)

 

İbni Ömer’in (ra) rivayeti ise şöyledir;

 

“Allah kıyamet gününde semayı dürer ve onu sağ eline alır sonra da der ki; ‘Melik olan benim, nerede o cebbar olanlar! Nerede o müstekbirler!’ sonra yeryüzünü sol eliyle dürer ve der ki; ‘Melik olan benim, nerede o cebbar olanlar! Nerede o müstekbirler!’” (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

 

Allah’ın mülkü ile insanın mülkü arasındaki farklar nelerdir?

 

1.  İnsanın mülkü dünya ile sınırlıdır. Allah’ın mülkü ise hem dünyada hem de ahirette sınırsızdır.

 

2.  İnsanların mülkü zevale/yok olmaya mahkumdur. Mülkü zeval bulmayan tek varlık, âlemlerin Rabbi olan Allah'tır.

 

3. İnsanın mülkü harcandıkça azalır ama âlemlerin Rabbi olan Allah'ın mülkü hiçbir zaman azalmaz.

 

4.  İnsanın mülkü sadece somut/görünen şeylerle alakalıdır. Allah'ın mülkü ise görünen ve görünmeyen her şeyi kapsar.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:30 Allah’ın en güzel isimleri, Esmaül Hüsna: El-Melik ismi

00:38 El-Melik ismi Kur’an’da 3 farklı şekilde geçmektedir

01:05  El-Melik hangi kökten türemiştir? El-Melik ne anlama gelir?

04:24 Allah’ın el-Melik ismi Müslümanın hayatında nasıl teceli eder

06:20 İnsanların çoğu izzetin mülk ile olduğunu zanneder

09:30 El-Melik isminin kainata tecellisi

14:40 Kur’an-ı Kerim’de Melik ismi sadece Allah için kullanılmamıştır

16:20 Allah’ın el-Melik ismi Kur’an-ı Kerim’de yalnız başına kullanılmamıştır.

19:03 Allah’ın mülkü ile insanın mülkü arasındaki farklar nelerdir?

20:11  İnsanın mülkü dünya ile sınırlıdır. Allah’ın mülkü ise her şeyi kapsar

20:30  Allah niçin “Bugün mülk kime aittir” diye soracaktır?

28:56 İnsanların mülkü zevale/yok olmaya mahkumdur.

36:17  İnsanın mülkü harcandıkça azalır ama âlemlerin Rabbi olan Allah'ın mülkü hiçbir  zaman azalmaz.

38:47  İnsan mülkü nasıl korumalıdır?

41:33  “Ey Muhammed sen infak et! Ben de sana infak edeyim.”

48:07  İnsanın mülkü sadece somut/görünen şeylerle alakalıdır.

49:54 Peygamberimiz el-Melik ismi ile duası

55:20 Şeytandan, onun melikine; nefisten, nefsin melikine; şehvetten, şehvetin melikine Allah’a sığınmak

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

 

Kanalımıza Destek Olmak İçin;

https://bit.ly/2MCiNmM

 

Tevhid Dersleri Kanalı için;

https://bit.ly/2K8UdYy

 

Tevhid Meali İçin:

https://tevhidmeali.com/

 

Bütün Videoları İzlemek İçin;

https://tevhiddersleri.org/

 

Dergilerimiz ve Kitaplarımıza Ulaşmak İçin:

http://tevhiddergisi.org/

 

Sorularınız İçin:

[email protected]

 

#El-Melik #Allah #EsmaülHüsna

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar