Allah'ın İsim ve Sıfatlarını Öğrenmenin Faydaları - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

9672

Allah'ın İsim ve Sıfatlarını Öğrenmenin Faydaları - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

“Muhakkak ki Allah'ın doksan dokuz tane ismi vardır. Kim bu isimleri ihsa ederse cennete girmiştir.” (Buhari, Müslim)

 

Hadiste geçen ihsa nedir?

1. Allah'ın isimlerini tek tek saymak

2. Allah'ın (ac) isimlerinin manalarını bilmek, fehmetmek ve akletmek

3. Allah'ın isimleriyle O’na dua etmek

a. Duau’l Mesele: Kişinin ihtiyacı olan şeyleri Allah'ın güzel isim ve sıfatlarıyla O’ndan istemesidir.

b. Duau’l İbade: Kişinin Allah'ın isimlerinin gereğince O’na kulluk etmesidir.

 

Esma-i Hüsna'yı öğrenmenin kula faydası nedir?

Allah’ı hakkıyla tanımama nedeniyle yeryüzünde şirkin başladığı, hanif olarak yaratılan insan fıtratının bozulup şirke temel oluşmasında iki sebebin olduğu anlatılıyor.

1. Kabirlerin şirki

2. Sarayların şirki

 

İslam’daki nefsi tezkiye/arındırma anlayışının üzerine bina edildiği asıllar şunlardır:

1. Allah'ı hakkıyla sevmek (Muhabbet)

2. Allah'tan hakkıyla korkmak (Havf)

3. Allah'tan hakkıyla ummak (Reca)

 

Güzel Ahlakı Zedeleyen Duygular

1. Kibir

2. Haset

3. Şehvet

4. Gazap

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

DAHA FAZLA GÖSTER

DAHA AZ GÖSTER

0 YORUM:
Yorumlar
Allah'ın İsim ve Sıfatlarını Öğrenmenin Faydaları - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 

“Muhakkak ki Allah'ın doksan dokuz tane ismi vardır. Kim bu isimleri ihsa ederse cennete girmiştir.” (Buhari, Müslim)

 

Hadiste geçen ihsa nedir?

1. Allah'ın isimlerini tek tek saymak

2. Allah'ın (ac) isimlerinin manalarını bilmek, fehmetmek ve akletmek

3. Allah'ın isimleriyle O’na dua etmek

a. Duau’l Mesele: Kişinin ihtiyacı olan şeyleri Allah'ın güzel isim ve sıfatlarıyla O’ndan istemesidir.

b. Duau’l İbade: Kişinin Allah'ın isimlerinin gereğince O’na kulluk etmesidir.

 

Esma-i Hüsna'yı öğrenmenin kula faydası nedir?

Allah’ı hakkıyla tanımama nedeniyle yeryüzünde şirkin başladığı, hanif olarak yaratılan insan fıtratının bozulup şirke temel oluşmasında iki sebebin olduğu anlatılıyor.

1. Kabirlerin şirki

2. Sarayların şirki

 

İslam’daki nefsi tezkiye/arındırma anlayışının üzerine bina edildiği asıllar şunlardır:

1. Allah'ı hakkıyla sevmek (Muhabbet)

2. Allah'tan hakkıyla korkmak (Havf)

3. Allah'tan hakkıyla ummak (Reca)

 

Güzel Ahlakı Zedeleyen Duygular

1. Kibir

2. Haset

3. Şehvet

4. Gazap

 

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

">